E-læring

​Dysmeli

Gratis e-læringskurs om dysmeli, for ansatte i skolen og skolefritidsordningen. Utviklet av TRS i 2015. Kurset tar ca 20 minutter.

Ta kurs om dysmeli

Kortvoksthet

Gratis e-læringskurs om kortvoksthet, for ansatte i skolen og skolefritidsordningen. Utviklet av TRS i 2017. Kurset tar ca 20 minutter.

Ta kurs om kortvoksthet

Ryggmarksbrokk

Gratis e-læringskurs om ryggmargsbrokk, for ansatte i skolen og skolefritidsordningen. Kurset består av to deler, hver del tar omkring en time.

Kurs om ryggmargsbrokk: medisinsk og kognitivt

Kurs om ryggmargsbrokk: tilrettelegging