Publikasjoner TRS

Under finner  du avhandlinger, oppgaver, vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

Doktorgradsavhandlinger

Mastergrads/ hovedfagsoppgaver

 • Arbeidsretta tiltak – hjelp eller barriere? Klientens opplevelse og erfaring med aktive tiltak for sosialhjelpsmottakere. Hovedfagsoppgave i Sosialt arbeid. Av: Gry Velvin. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo i samarbeid med NTNU, 2007

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Graviditet og fødsel hos kvinner med ryggmargsbrokk. Av: Hoff M, Grimsrud K. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad.

2012

2011

2010

2009

2008

 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Sykepleien Forskning 2008, s 44-51.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Tidsskriftet Saar, 2008 s 52-59, 16. årgang.
 • Hva er ryggmargsbrokk? Av: Grimsrud K.  Publisert: Lommelegen.no, 2008
 • Ehlers-Danlos sydrom og polinevropati. Av: Riemer G, Rehder L.Publisert i Bindeleddet 2008, nr 2 s 9-14.
 • Myelomeningocele and Driving: Neuropsychological Aspects. Abstract. Av: Stubberud J. Publisert i Neurorehabilitation & neural repair, 22 (5), 606. 2008.  
 • Ryggmargsbrokk og smerter. Av: Grimsrud K. Publiseri i Spina, nr. 1, 2008.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, RiemerG, Frøslie KF. Publiseri i Spina, 2008.

2007

2006

2005

 • Pressure sores in adult spina bifida (SB) patients–a questionnaire based interview of the norwegian population Av: PE Plaum, E Skattebu, G Riemer, KF Frøslie, S Rand-Hendriksen
  Publisert i Cerebrospinal Fluid Research 2 (1), S40, 2005
 • Brukermedvirkning på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen, H. Publisert i Ergoterapeuten, nr 6/2005.
 • Fysisk aktivitet ved Ehlers-Danlos syndrom. Av: Andersen LØ. Publisert i medlemsbladet til Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom, høstnummeret, 2005.
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer med OI som er over 45 år. Av: Steen U. Publisert i OI-nytt, nr 2/2005
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer over 45 år som har Marfans syndrom. Av: Steen U. Publisert i Marfant'n, nr 1/2005.

2004

 • Lærebok i rehabilitering  Av: Wekre LL, Vardeberg K (red.). Fagbokforlaget.
 • Brukermedvirkning på systemnivå og på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen, H. Publisert i REspekt 3/2004
 • Om hypermobilitet. Av: Hoff M, Rand-Hendriksen S. Publisert i Revmatikeren, 5/2004
 • Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn og voksne som er kortvokste. Av Berg ES. Publisert i NIKposten desember 2004
 • Polinevropati – en tilstand som følge av Ehlers-Danlos syndrom? Av: Riemer G. Publisert i EDS-avisa (Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom), årgang 10, nr 2/2004

2003

2002

 • Når kreftene ikke strekker til. Av: Johansen H. Publisert i Ergoterapeuten, 4/2002
 • Polynevropati – en følgetilstand av Marfans? Av: Riemer G. Publisert i Marfant'n nr 4/2002
 • Referat fra den 8. internasjonale konferansen om OI i Annecy (Frankrike) 1.-3. september 2002. Av: Andresen IL,Wekre LL, Haugen L, Steen U. Publisert i OI-nytt nr. 3/2002
 • Huskeliste for medisinsk oppfølging av unge/voksne med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Av: Rand-Hendriksen S, Spiten A-E. Publisert i Spina nr 1/2002

2001

 • Voiding problems and urinary tract complications in adolescents and adults with myelomeningocele.
  Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, Johnsen V, Thyberg M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin.
 • Follow up of urinary tract problems in adults with myelomeningocele.
  Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, M Thyberg M, Melhus M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin.
 • Consequences and Complications of Bladder Dysfunction in Adults with Myelomeningocele. Abstract.
  Av: Glott T, Bakke A, Rand-Hendriksen S. Publisert i European Journal of Pediatric Surgery 11 (1), 61, 2001 
 • Krise og sorgprosesser – samtaler med foreldre. Kapittel i boka "Følelser er fakta", Funksjonshemmedes studieforbund, Oslo 2001. Av: Andresen IL.

Eldre

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.