Publikasjoner TRS

Under finner  du avhandlinger, oppgaver, vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

Doktorgradsavhandlinger

 Av: Gry Velvin. TRS. Høyskolen i Oslo og Akershus, desember 2016.

Av: Jan Stubberud. TRS. Universitetet i Oslo, juni 2014.                                      

Av Ellen Berg Svendby. TRS. Norges Idrettshøyskole, 2013.

Av: Lena Lande Wekre. TRS. Universitetet i Oslo, 2012.

Av: Svend Rand-Hendriksen. TRS. Universitetet i Oslo, juni 2010

Mastergradsoppgaver

Av: Trine Bathen. TRS. Universitetet i Oslo. 2013.

Av: Unni Steen. TRS. Universitetet i Oslo. 2012.

 • "Uten tillit rakner alt"   En studie av lederes refleksjoner om tillit til medarbeidere.                                                        

Av: Kjersti Vardeberg. TRS.  Diakonhjemmets høgskole. 2011.                                                           

Av: Heidi Johansen. TRS. Universitetet i Oslo. 2007.

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2018

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Østertun Geirdal A. Publisert i BestPractise Revmatologi, mai 2018. 

2017

Av: Brun Øygarden R & Authen T, Bathen T. Publisert i Ergoterapeuten 2017. 4: 22-30. 

Av: Steen U, Wekre LL, Vøllestad NK. Publisert i Disability and Rehabilitation, juli 2017.

Av: Steen U, Christensen E, Samargian A. Publisert i Journal of pediatric Orthopedics, juli 2017.

 • Fra åpen dør til å stange hodet i veggen. Foreldres erfaringer med skole-hjem-samarbeid når barna og de unge har en sjelden diagnose. 

Av Svendby E.B. Publisert i Spesialpedagogikk, nr.3, 2017.  

 • Skolebarn med ryggmargsbrokk i Norge: Helserelatert livskvalitet og tilrettelegging i skolen. Fra tverrsnittstudien: «Tiltak og tjenester for barn med sjeldne diagnoser i Norge».

Av: Johansen H, Dammann B, Andresen IL. Publisert i Spesialpedagogikk, nr.3, 2017.

2016

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i BestPractise november 2016

Av: Johansen H, Dammann B, Øinæs Andersen L, Andresen IL.    Publisert i Disabilty and Rehabilitation, januar 2016

Av: Johansen H, Østlie K, Andersen LØ, Rand-Hendriksen S. Publisert i Disabilty and Rehabilitation, januar 2016

Av: Svendby EB. Publisert i Sport, Education and Society (Volume 21, Issue 1, 2016)

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i Quality of Life Research i januar 2016.

 • Anbefalt fysioterapioppfølging for barn med Osteogenesis imperfecta

Av: De Vries O. Publisert i Barnestafetten (tidsskrift for barnefysioterapeuter), 2016

2015

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Østertun Geirdal A. Publisert i American Journal of Medical Genetics, Part A, 2015.

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Østertun Geirdal A. Publisert i Clinical Genetics, November 2015

Av: Stubberud J, Langenbahn D, Levine B, Stanghelle J, Anne-Schanke A-K. Publisert i Rehabilitation Psychology, 2015

Av: Johansen H, Østlie K, Andersen LØ, Rand-Hendriksen S. Publisert i Disabilty and Rehabilitation, januar 2015

Av: Christensen E. Publisert i Fontene, Tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) , Mai 2015

Av: De Vries O. Publisert i OI nytt, OI foreningens medlemsblad, 2015

 • 'Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn'. En doktorgradsstudie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en fysisk funksjonshemning – en narrativ tilnærming.

 Av: Svendby EB. Publisert i Kroppsøving nr. 1, s 21-23. 

2014

Av: Jørgensen A, Fagerheim T, Rand-Hendriksen S, Lunde PI, Vorren TO, Pepin MG, Leistritz DF, Byers PH. Publisert i: European Journal of Human Genetics 2014

Av: Stubberud J, Langenbahn D, Levine B, Stanghelle J, Anne-Schanke. Publisert i Neuropsycological rehabilitation 2014. 

Av: Stubberud J (TRS) med flere. Publisert i Journal of the International Neuropsychological Society, 2013.

Av: Bathen T, Hangman AB, Hoff M, Andersen LO, Rand-Hendriksen S. Publisert i: American Journal of  Medical Genetics A 2013

Av: Drolsum L , Rand‐Hendriksen S, Paus B, Geiran OR, Semb O. Publisert i Acta ophthalmologica, 2014

Av: Velvin G, Bathen T, Rand‐Hendriksen S, Geirdal AØ
Publisert: Clinical genetics, 2014 

Av: Bathen T. Publisert: Ergoterapeuten 2014, nr. 4

Av: Wekre LL, Kjensli A, Aasand K, Falch JA, Eriksen AF. Publisert: The clinical respiratory journal, 2014

2013

Av: Johansen H, Dammann B, Andresen I-L, Fagerland MW. Publisert: Health and quality of life outcomes, 2013

I Norge har prosjektet vært et samarbeid mellom TRS kompetansesenter og de medisinsk-genetiske avdelingene i Bergen og Trondheim. I tillegg har det vært samarbeid med Harvard University og Scripps Institute. Gunnar Houge er førsteforfatter.

Publisert: Procedings of the National Academy of Sciences in the United States of America, 2013

2012

Av: Svendby EB (TRS) og Dowling F (NIH). Publisert i Scandinavian Journal of Disability Research, 2012

Av: Riemer G og Steen U. Publisert: Diasability and Rehabilitation, 2012

Av: Stubberud J, Riemer G. Publisert: Disabilty and Rehabilitation, 2012

Av: Lundby R, Rand-Hendriksen S, Hald JK, Pripp AH, Smith HJ
Publisert: Genetics in Medicine 14 (11), 922-927, 2012 

2011

Av: Radunovic Z, Wekre LL, Diep LM, Steine K.  Publisert: American Heart Journal, 2011

Av: Johansen H og Andresen I-L. Publisert: Fagbladet Ergoteapeuten, 2011.

Av: Remvig L, Engelbert RH, Berglund B, Bulbena A, Byers PH, Grahame R, Juul-Kristensen B, Lindgren KA, Uitto J, Wekre LL. Publisert: Rheumatology, 2011

 • Ehlers-Danlos syndrome, hypermobile type and Benign Joint Hypermobility syndrome – do they represent the same diagnosis?

Av: Wekre, LL, Hoff M, Andersen, LØ, Juul-Kristensen B.  Publisert i: Seminar book of the 11 th Physiatric Summer School. Helsinki, Finland 2010. Laxity p. 21-28. Helsinki, Rehabilitation ORTON, ORTON foundation, e-mail: Leena.Ristolainen@orton.fi.

Wekre, Lena L; Eriksen, Erik F; Falch, Jan A. Publisert i Archives of Osteoporosis, February 2011. 

Av: Stubberud J. Publisert: Nevropsykologi, 2011

2010

Av: Rand-Hendriksen S, Johansen H, Semb SO, Geiran O, Stanghelle J, Finset A.  Genet med 2010; 12(8):517-24.  

Av: Johansen H, Andresen IL, Mengshoel AM.  Publisert i Fysioterapeuten, 2010;3: 16-21.

Av: Wekre LL; Froslie KF; Haugen L; Falch JA.. Publisert i Disability and Rehabilitation 32, 2010; 579-587.

2009

 • Barn med hypermobilitet og smerter; Er de trenbare? Erfaringer fra et pilotprosjekt.

Av: de Vries O, Bathen T, Øinæs Andersen L, Wilhelmsen JE, Rasmussen K, Hoff M. Publisert iBarnestafetten 2009, nr 57, 27. årgang

Av: Johansen H, Andresen IL. Publisert i Pediatrisk Endokrinologi (Paediatric Endocrinology) 2009:23;1:s42-47. 

Av: Johnsen V, Skattebu E, Aamot Andersen A, Thyberg M. Publisert i Journal of Rehabilitation Medicine 2009, 41: 506-511

Av: Lundby R, Rand-Hendriksen S et.al. Publisert i American Journal of Nevroradiology, 2009: s 1-7 

Av: Saeves R, Lande Wekre L, Ambjørnsen E, Axelsson S, Nordgarden H, Storhaug K. Publisert i Spec Care Dentist. 2009 Mar-Apr;29(2):102-8.

Av: Stubberud J, Riemer G, Grimsrud K, Plaum PE. Publisert i Cerebrospinal Fluid Research 2009 (Suppl 2): S2

2008

Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Sykepleien Forskning 2008, s 44-51.

 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk.

Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Tidsskriftet Saar, 2008 s 52-59, 16. årgang.

 • Ehlers-Danlos sydrom og polinevropati.

Av: Riemer G, Rehder L.Publisert i Bindeleddet 2008, nr 2 s 9-14.

 • Myelomeningocele and Driving: Neuropsychological Aspects.

Av: Stubberud J. Publisert i Neurorehabilitation & neural repair, 22 (5), 606. 2008.  

2007

Av: Johansen H, Andresen IL, Næss E, Hagen KB. Publisert i BMC Orfanet J Rare diseases 2007; 2-10.

Av: Rand-Hendriksen S, Sorensen I, Holmstrom H, Andersson S, Finset A. Publisert i Psychology, Health & Medicine 2007.

Av: Rand-Hendriksen S, Tjeldhorn L, Lundby R, Semb SO, Offstad J, Andersen K, Geiran O, Paus B. Publisert i American Journal of Medical Genetics 2007.

Av: Rand-Hendriksen S, Stanghelle JK. Publisert i Tidskriftet for Den Norske Legeforening 2007.

2006

Av: Rand-Hendriksen S, Wekre LL, Paus B. Publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006; nr. 15; 1903-07.

 • Osteogenesis Imperfecta (medfødt benskjørhet).

Av: Wekre LL. Publisert i Osteoporose, Tisdskrift for Norsk Osteoporoseforening 2006, nr. 4.

2005

Av: PE Plaum, E Skattebu, G Riemer, KF Frøslie, S Rand-Hendriksen
Publisert i Cerebrospinal Fluid Research 2 (1), S40, 2005

2004

Av: Wekre LL, Vardeberg K (red.). Fagbokforlaget.

2003

Av: Giske L, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, Strøm V, Wilhelmsen JE m fl. Publisert i Journal of rehabilitation medicine 35 (5), 221-228, 2003

Av: Riemer G, Plaum PE, Rand‐Hendriksen S, Tennøe T. Publisert i
Acta Neurologica Scandinavica 107 (6), 433-433, 2003

2001

Eldre

Av: Christensen B, Rand-Hendriksen S. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin, 1998

Av: Rand-Hendriksen S, Christensen B. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin, 1998

 • Reports of associated neuropathological findings in myelomeningocele based on a routine MRI examination

Av: Christensen B, Rand-Hendriksen S. Publisert i European journal of human genetics 1998.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.