Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi

Formål med studien er å kartlegge fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi.

​Prosjekt type:

Mastergradsstudie

Status:

Pågående, i oppstartfasen februar 2017

Ansvarlig for studien:

Fysioterapeut Olga de Vries

Formål med studien

Å kartlegge fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi.

Bakgrunn:

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser, herunder akondroplasi. Et mål for TRS er å gi gode helseråd til våre brukere. For gruppen voksne med akondroplasi har flere studier vist at disse har høy risiko for hjerte- og karsykdommer, og videre har flere pekt på høy forekomst av overvekt og fedme. Imidlertid mangler det kunnskap om viktige livsstilsfaktorer for denne gruppen, og spesielt mangler det kunnskap om deres fysiske form. Derfor trenger vi å samle informasjon om fysisk form/kapasitet og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi. Kunnskapen vi får fra studien vil kunne bidra med viktig tilleggsinformasjon i forhold til risikofaktorer for hjerte- og karsykdom for denne gruppen. Den vil også bidra til at vi kan gi bedre anbefalinger for å redusere risikoen for sykdom. Studien er en del av «akondroplasi studien»

Målgruppe og metode:

Inntil 60 voksne (>16 år) med klinisk diagnose akondroplasi er målgruppen for denne tverrsnitts studien.

Deltakernes fysiske form vil bli testet på tredemølle, med 6 minutters gangtest, ved å måle styrke i bena og dessuten testes balansen. Et spørreskjema med 7 spørsmål om vaner for fysisk aktivitet og trening kartlegger aktivitetsnivået.  Den enkelte deltager vil få detaljert informasjon om sin fysiske form og råd for videre trening om ønskelig.

Er du nysgjerrig?

Les mer detaljert informasjon om hva det innebærer å delta og hvordan du kan bli deltaker

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.