Pågående forskning og prosjekter

Doktorgradsarbeider og post. doc. prosjekter


Akondroplasi-studien

Type: Doktorgradsarbeid                                                                

Ansvarlig TRS: Overlege Svein Otto Fredwall                                                 

Status: Pågår, startet februar 2017

Les mer om prosjektet

Norsk studie om Marfans syndrom, del 2: Ny undersøkelse etter 10 år, av voksne med antatt Marfans syndrom

Type: Doktorgradsarbeid

Ansvarlige: Prosjektleder: Svend Rand-Hendriksen, TRS
ph.d. kandidat: Thy Thy Vanem, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Status: Pågående

Les mer om prosjektet

Å leve med diagnosen Marfans syndrom

Type: Doktorgradsarbeid                                                                

Ansvarlig TRS: Sosionom Gry Velvin                                                   

Status: Pågår, planlagt avsluttet 2018


Mastergradsprosjekter

Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi

Type: Mastergradsprosjekt

Ansvarlig TRS: Fysioterapeut Olga de Vries                                      

Status: Pågår, startet februar 2017

Les mer om prosjektet


Livskvalitet, belastningsplager og protesebruk hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene

Ansvarlig: Ergoterapeut Anne-Karin Vik, TRS og OUS                 

Finansiering: Sophies Minde Ortopedi AS                                         

Status: Planlagt masteroppgave ved UiO, ferdig omkring 2018


Andre forsknings- og utviklingsprosjekter

Anerkjennelse, samhandling og utforskende tilnærming - grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag

Type: Vitenskapelig fagbok

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Barn som medskapere av kunnskap i forskning

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Samproduksjon i forskning

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving – en gjennomgang og utvikling av en 'ny' tanke og refleksjonsmodell

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Voksne med Akondroplasi og deres erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet

Voksne med dysmeli i Norge; utdanning, arbeid og hverdagsliv

Voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD): Psykososiale forhold

Voksne med ryggmargsbrokk – fokus på fysisk funksjon

Type: Fagutvikling

Status: Pågående (oppstart januar 2017, planlagt slutt desember 2018)

Ansvarlige: Fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen, overlege Ingeborg Lidal og overlege Marie Hoff. TRS

Les mer om prosjektet

Å spre forskningskunnskap til de som trenger den - sammen med de som trenger den


Internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk

Faglig nettverk om Marfans syndrom og lignende tilstander 

Internasjonalt samarbeid, andre faglige nettverk TRS deltar i

Nordisk samarbeid vedrørende AMC

Nordisk samarbeid vedrørende dysmeli

Nordisk samarbeid vedrørende Osteogenesis Imperfecta (OI) 

Fagnettverk og brukernettverk tilknyttet OI-Norden                          

Ansvarlig TRS: Skjelettdysplasiteamet v. koordinator                           

Planlagt resultat: Utvikle nordisk undersøkelsesprotokoll for barn med OI 


Nordisk samarbeid vedrørende skjelettdysplasier

Samarbeid med fagmiljøer i Norge og Sverige                                        

Aktivitet: Nordisk workshop annethvert år                                         

Mål: Få kunnskap om og utveksle erfaringer om drift av skjelettdysplasiklinikk.                                                                    

Ansvarlig TRS: Svein Otto Fredwall

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.