Pågående forskning og prosjekter

Doktorgradsarbeider og post. doc. prosjekter


Akondroplasi-studien

Type: Doktorgradsarbeid                                                                

Ansvarlig TRS: Overlege Svein Otto Fredwall                                                 

Status: I oppstart februar 2017

Les mer om prosjektet

Å leve med diagnosen Marfans syndrom

Type: Doktorgradsarbeid                                                                

Ansvarlig TRS: Sosionom Gry Velvin                                                   

Status: Pågår, planlagt avsluttet 2018

Les mer om  prosjektet

Norsk studie om Marfans syndrom, del 2: Ny undersøkelse etter 10 år, av voksne med antatt Marfans syndrom

Type: Doktorgradsarbeid

Ansvarlige: Prosjektleder: Svend Rand-Hendriksen, TRS
ph.d. kandidat: Thy Thy Vanem, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Status: Pågående

Les mer om prosjektet

4-årig studie om betydningen av å delta i Ridderrennet

Type: Post doc                                                                                   

Ansvarlig: Psykolog ved TRS Anne Mette Bredahl ved TRS og Norges Idrettshøyskole     

Status: Pågående


Mastergradsprosjekter

Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi

Type: Mastergradsprosjekt

Ansvarlig TRS: Fysioterapeut Olga de Vries                                      

Status: Pågående, i oppstartsfasen februar 2017

Les mer om prosjektet


Livskvalitet, belastningsplager og protesebruk hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene

Ansvarlig: Ergoterapeut Anne-Karin Vik, TRS og OUS                 

Finansiering: Sophies Minde Ortopedi AS                                         

Status: Planlagt masteroppgave ved UiO, ferdig omkring 2018


Andre forsknings- og utviklingsprosjekter

Voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD): Psykososiale forhold

En tverrsnittstudie om livskvalitet, utfordringer i fysisk aktivitet, utdannelse, arbeid og familieliv.

Type: Annet forskningsprosjekt. 

Ansvarlig: Prosjektledere Gry Velvin og Heidi Johansen, TRS.

Samarbeid med: Marfanforeningen (foreningen for personer med Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom og lignende tilstander) og Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom.

 Status: Planlagt oppstart 2017, avsluttes 2020

Les mer om prosjektet

Voksne med Akondroplasi og deres erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet

Type: Annet forskningsprosjekt.

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Anerkjennelse, samhandling og utforskende tilnærming - grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag

Type: Vitenskapelig fagbok

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Barn som medskapere av kunnskap i forskning

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Samproduksjon i forskning

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving – en gjennomgang og utvikling av en 'ny' tanke og refleksjonsmodell

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Voksne med ryggmargsbrokk – fokus på fysisk funksjon

Type: Fagutvikling

Status: Pågående (oppstart januar 2017, planlagt slutt desember 2018)

Ansvarlige: Fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen, overlege Ingeborg Lidal og overlege Marie Hoff. TRS

Les mer om prosjektet

Tiltak og tjenester til barn med sjeldne diagnoser

Ansvarlig TRS: Brede Dammann, Heidi Johansen (Inger Lise Andresen, veileder).                                                                                                 

Samarbeid: Brukerforeningene, HØKH/Ullevål (forskningsbistand; metode og statistikk)                                                                             

Status: Pågår, planlagt avsluttet 2018

Les mer om prosjektet

Voksne med dysmeli i Norge; utdanning, arbeid og hverdagsliv

Ansvarlig TRS: Heidi Johannesen, Trine Bathen, Svend Rand-Hendriksen                                                                                              

Samarbeid: Dysmeliforeningen, koordinator Anne-Karin Vik - Nasjonalt fagnettverk for dysmeli og overlege Kristin Østlie ved Helse Innlandet                                               

Status: Pågår, planlagt avsluttet 2018

Les mer om prosjektet

Internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk

Nordisk samarbeid vedrørende Osteogenesis Imperfecta (OI) 

Fagnettverk og brukernettverk tilknyttet OI-Norden                          

Ansvarlig TRS: Skjelettdysplasiteamet v. koordinator                           

Planlagt resultat: Utvikle nordisk undersøkelsesprotokoll for barn med OI 

Nordisk samarbeid vedrørende dysmeli

Samarbeid med fagmiljøer i nordiske land                                       

Aktivitet: Nordisk dysmeliseminar annethvert år                            

Ansvarlig TRS: Anne-Karin Vik

Nordisk samarbeid vedrørende AMC

Samarbeid med fagmiljøer i Norge, Danmark og Sverige                

Mål: Økt kunnskap om AMC, felles klassifisering og oppfølgingsrutiner.                                                                                

Ansvarlig TRS: Unni Steen

Nordisk samarbeid vedrørende skjelettdysplasier

Samarbeid med fagmiljøer i Norge og Sverige                                        

Aktivitet: Nordisk workshop annethvert år                                         

Mål: Få kunnskap om og utveksle erfaringer om drift av skjelettdysplasiklinikk.                                                                    

Ansvarlig TRS: Svein Otto Fredwall

Faglig nettverk om Marfans syndrom og lignende tilstander 

Ansvarlig TRS: Nina Riise og Svend Rand-Hendriksen.

Samarbeid med: Marfanklinikken i Hamburg ved Yskert von Kodolitsh; Marfanklinikken i Berlin ved Petra Giele; Universitetssykehuset i Ghent ved Julie de Backer; Oslo Universitetssykehus ved Kirsten Krogh Sørensen og Odd Geiran; Universitetssykehuset i Seattle ved Peter Byers; Marfanforeningene i Belgia, Hamburg og Norge .                                                            

Planlagt resultat: Systematisk, likeverdig og god oppfølging av personer med Marfans syndrom og lignende tilstander.

Les mer om nettverket

Andre internasjonale faglige nettverk som TRS deltar i:

Norden OIFE, Osteogenesis Imperfecta Federation, Europe IF, International Federation for Spina Bifida, Nettverk rundt Transition-modell MMC

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.