Avsluttede prosjekter

​Her finner du et utvalg av avsluttede prosjekter ved TRS. Det er gjennomført mange flere prosjekter og studier ved TRS, du kan finne artikler under publikasjoner.

Doktorgradsprosjekter

"Cognitive rehabilitation of executive functions in adults with spina bifida: efficacy of Goal Management Training." 

Type: Doktorgradsarbeid                                                                     

Ansvarlig TRS: Nevropsykolog Jan Stubberud                                      

Status: Disputerte juni 2014

Les mer om prosjektet Kognitiv rehabilitering av voksne med ryggmargsbrokk og pilotstudien Hjernetrening for barn med ryggmagsbrokk.

Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn

En doktorgradsavhandling om sjeldne funksjonshemninger og kroppsøvingsfaget

Type: Doktorgradsarbeid                                                                             

Ansvarlig: Ellen Berg Svendby                                              

ISBN9788250204904 (h.)                                                                       

Finansiert av Norges Idrettshøgskole og TRS                               

Avsluttet 2013 

Les mer om prosjektet

En populasjonsbeskrivelse av voksne med osteogenesis imperfecta i Norge

Type: Doktorgradsarbeid                                                                          

Ansvarlig TRS: Lena Lande Wekre                                            

Samarbeid: Aker Universitetssykehus, TAKO, OI-foreningen, UiO

Status: Avsluttet 2012

Les sammendraget til doktorgradsavhandlingen

Doktorgradsprosjekt om Marfans syndrom

Tittel: "Marfan Syndrome - A Diagnostic Challenge"                                                                                                       

Ansvarlig TRS: Svend Rand-Hendriksen                                         

Samarbeid: Marfanforeningen, OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål og Diakonhjemmet sykehus                                                                

Avsluttet: 2010 

Mastergradsprosjekter

Mastergradsoppgave om voksne med amyoplasi

Tittel:  Funksjon hos voksne med amyoplasi : En tverrsnittsstudie

Ansvarlig TRS: Ergoterapeutspesialist Unni Steen (Veileder: Lena Lande Wekre)                                                                                       

Status: Avsluttet 2017

Mastergradsoppgave om fatigue ved Marfans syndrom

Tittel: Marfans syndrom og fatigue : En tverrsnittsstudie i en gruppe voksne personer med verifisert Marfans syndrom                            

Ansvarlig TRS: Trine Bathen, Gry Velvin (Svend Rand-Hendriksen, veil.)                                                                                                        

Samarbeid: Marfanforeningen, UiO (Hilde Stendal Robinson)  

Status: Avsluttet 2013

Mastergradsoppgave om verdibasert ledelse

Tittel: "Uten tillit rakner alt"                                                            

Ansvarlig TRS: Kjersti Vardeberg                                                                

Status: Avsluttet 2011

Mastergradsoppgave om kortvokste i Norge

Tittel: Strevsomt å være kortvokst : En kartleggingsstudie av voksne kortvokste med hensyn til deltagelse i arbeidslivet, kroppslige plager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser                                               

Ansvarlig TRS: Heidi Johansen, Inger Lise Andresen                               

Samarbeid: Kunnskapssenteret (Kåre Birger Hagen), Norsk interesseforening for kortvokste                                               

Status: Avsluttet


Andre prosjekter

Trening av eksekutive vansker hos barn med ryggmargsbrokk

Pilotprosjekt som bygger på nevropsykolog Jan Stubberuds (TRS) doktorgradsprosjekt om trening av eksekutive vansker hos voksne med ryggmargsbrokk. Oppstart 2014. Status: Avsluttet

Resultater fra prosjektet er presentert som 2 postere på den 60. konferansen for Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida (SRHSB) i Skottland, i Juni 2016:

1. Stubberud J, Schanke A-K, Brøndberg LC, Hoff M m.fl. 2016. Enhanced Attentional Performance Following Pediatric Goal Management Training in Children with Spina Bifida: A Pilot Study

2. Stubberud J, Schanke A-K, Brøndberg LC, Hoff M. m.fl. 2016. A Pilot Study of Pediatric Goal Management Training in Children with Spina Bifida: Informant and Self Reports Six Months Post-training

Les mer om pilotstudien hjernetrening hos barn med ryggmargsbrokk

Hvilke problemstillinger og spørsmål er relevante når man ønsker mer kunnskap om "Hvordan det oppleves å leve med amyoplasi – i møtet med andre mennesker?"

Ansvarlig TRS: Elise Christensen (Gry Velvin, veil.)                           

Samarbeid: AMC-foreningen                                                                        

Status: Avsluttet

Les artikkel fra prosjektet

Samarbeid rundt utvikling av anbefalt oppfølging av barn med MMC

Ansvarlig TRS: Tove Helland

Samarbeid: Barbro Lindquist, Svend Mathsson , Habiliteringsteam i Norge

Planlagt resultat: Systematisk, likeverdig og god oppfølging av barn med MMC

Status: Avsluttet

Aldring og funksjonshemning

Ansvarlig TRS: Heidi Johansen, Inger-Lise Andresen

Samarbeid: FoA (Senter for funksjonshemning og aldring), Frambu, SSD på RH, SINTEF helse

Tidsramme: Avsluttet

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.