Prosjekter

Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) på TRS skal gjennom systematisk innhenting, nyskaping og formidling av kunnskap bidra til kvalitetsforbedring av arbeidet med brukergruppene, og gi økt forståelse i samfunnet for de ulike aspektene ved å leve med en av diagnosene TRS gir tilbud til.

Vi har stor aktivitet på dette arbeidet, og overvekten av de ansatte er involvert i forskning og utviklingsarbeid. Det er nedsatt en tematisk forskningsgruppe som skal bidra til å «løfte» forskningen ved TRS. Samlet sett har TRS den største forskergruppen i sjeldenfeltet i Norge.

Det er stor mangel på viten om sjeldne grupper med varige funksjonshemninger, inkludert forekomst, årsaker, variasjonsbredde, forløp, konsekvenser, typiske komplikasjoner, psykososiale konsekvenser av å leve med tilstanden. Kunnskapshullene er store når det gjelder behandlingsmetoder og effekt.

Les mer om våre forsknings- og utviklingsprosjekter:

Pågående forskning og prosjekter

Avsluttede prosjekter

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.