Prosjekter

Forskningen på TRS er organisert i en tematisk forskningsgruppe for sjeldne tilstander. Forskningsgruppen er en av fire forskningsgrupper på Sunnaas Sykehus. Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til innhenting, nyskaping og formidling av forskning og kunnskap om de sjeldne tilstandene TRS har ansvar for

Målet er å bidra til kvalitetsforbedring av tilbudet til personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Kunnskaps-formidling til fagpersoner og å øke forståelse i samfunnet for de ulike aspektene ved å leve med en sjelden diagnose er også sentralt. Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter ved TRS, bidra til søknader om eksterne forskningsmidler og være et sted for diskusjon av forskningsmessige problemstillinger og utvikling av fagfeltet. Forskningsgruppen er rådgivende for ledelsen ved TRS i spørsmål som gjelder forskning ved kompetansesenteret.

Ledelse og kjernesammensetning i forskningsgruppe sjeldne tilstander

Leder

Anne Mette Bredahl, ph.d., psykologspesialist. Fra 01.04.2019 vikarierer Ingeborg Lidal, ph.d., overlege, som leder. Kontakt: ingeborg.Lidahl@sunnaas.no

Faste deltakere 

Anne-Stine Bergquist Røberg, ph.d., sykepleier

Ellen Berg, ph.d., spesialpedagog, TRS / førsteamanuensis OsloMet - storbyuniversitetet

Gry Velvin, ph.d., sosionom

Jannike Kathrine Vikan, ph.d. student, sosionom Sunnaas sykehus

Lena Lande Wekre, ph.d, overlege

Svein O. Fredwall, ph.d. student, medisinsk rådgiver, overlege

I tillegg deltar Kjersti Vardeberg, senterleder TRS

Andre deltakere

Forskningsgruppens sammensetning vil være dynamisk og variere over tid, prosjektledere for påtenkte eller pågående prosjekter deltar ved behov. 

Forsknings- og utviklingsprosjekter på TRS

Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) på TRS skal gjennom systematisk innhenting, nyskaping og formidling av kunnskap bidra til kvalitetsforbedring av arbeidet med brukergruppene, og gi økt forståelse i samfunnet for de ulike aspektene ved å leve med en av diagnosene TRS gir tilbud til.

Pågående forskning og prosjekter

Avsluttede prosjekter

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.