Kortvokst gutt som leker

Kortvokste barn i barnehagen

Når barn med sjeldne kortvokstdiagnoser skal begynne i barnehagen har både foreldre og pedagoger gjerne en del spørsmål. Her går vi gjennom tilpasninger og viktig informasjon for denne gruppen barnehagebarn.

Publisert 13.05.2024
Et barn med hånden i ansiktet

Oppstart i barnehage er spennende for alle barn og foreldre, men for kortvokste barn er det enda litt mer å passe på.

Kjennetegn ved kortvokste barn
  • Barn med enkelte kortvokstdiagnoser har disproporsjonalitet, som større hode og korte armer og ben, skjevheter i ryggen (kyfose/skoliose) eller uvanlig myke ledd (hypermobilitet).
To barn som står foran en hvit dør
Barn med kortvokstdiagnose er som oftest lavere enn jevnaldrende, men forskjellen er ikke så stor i 0-2 års alderen.