HELSENORGE
Erfaringsdeling om digital hjemmeoppfølging

Videokonsultasjon for individer og grupper

Sunnaas har lang erfaring i bruk av videokonsultasjon i rehabilitering, også før pandemien gjorde det aktuelt å bruke mer digitale verktøy. Erfaringer fra gruppetrening over video på Studio 99 og andre avdelinger deles her, inkludert regelverk og tips om utstyr og organisering.

​Rehabiliteringswebinar 2020 om gruppetrening

13. november 2020 gjennomførte RKR webinar med Hilde Sørli, Innovasjon og teknologi, Nora Funkqvist, Studio 99 og Stein Arne Rimehaug, RKR.
Her er video-opptak av webinaret på youtube.  Første 12 min er om systemer for digital hjemmeoppfølging. Deretter deler Hilde Sørli erfaringer og kunnskap om bruk av videokonsultasjon for gruppetrening, primært via Norsk Helsenett VK.  Her lærer du mye om regelverk, utstyr og praktiske tips. Total varighet ca 60 min.

Kontakt oss gjerne for samarbeid eller mer informasjon: rkr krøll sunnaas. no eller hilde.sorli krøll sunnaas.no

Regelverk om videokonsultasjon med pasienter

Den viktigste kilden er "Normen"  - Direktoratet for eHelse: Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten
Faktaark 54 - krav ved etablering og bruk av videokonsultasjon i sanntid.

Viktige momenter: ROS risikoanalyse i forkant. Valg av system som møter arbeidsstedets og nasjonale krav. Tilstrekkelig informasjon til pasienten.

Sjekkliste for pasienter

Eksempel på sjekkliste for pasienter som skal delta i videogruppe hjemmefra. Denne er brukt av Studio 99, Sunnaas treningspoliklinikk på Aker per november 2020.

Prosjektrapport

Denne rapporten fra utprøving av virtuell trening i grupper ved Studio 99, Sunnaas treningspoliklinikk på Aker går mer i dybden på hv som skal til for å få dette til.

Råd og tips om aktuelle systemer å bruke

Ikke alle videokonsultasjonssystemer tillater flere deltakere samtidig. Systemet må i tillegg oppfylle krav til personvern for helseopplysninger. 

Fant du det du lette etter?