Utdanning relevant for rehabilitering

​Høgskolen i Oslo og Akershus

Masterstudie i Rehabilitering og Habilitering gir innsikt og forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering. 

Rehabilitering som kunnskap og praksis tilbys både som enkeltemne og som en del av masterstudie i rehabilitering ved HiOA. På denne måten får helsepersonell ved sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner, eller personer som er knyttet til fagfeltet på andre måter, mulighet til å ta 20 studiepoeng innen Rehabilitering som supplement og faglig påfyll.

Emnet har stor relevans for ulike profesjoner som arbeider administrativt eller klinisk med rehabilitering på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapstranslasjon tilbys som et masteremne innen Helse- og sosialfag. HiOA ønsker å fremme forskningsbasert kunnskap og bidra til et mer kunnskapsbasert samfunn gjennom dette tilbudet. I helsetjenesten kalles denne tradisjonen Evidence-based Practice (EBP), på norsk Kunnskapsbasert praksis (KBP). Feltet som nå internasjonalt har fått paraplybetegnelsen Knowledge Translation (KT), er en alternativ strategi til EBP. 

Emnet dekker en rekke ulike strategier og intervensjoner om hva som kan gjøres for at forskning lettere kan anvendes. Det kan være situasjoner der vi skal øke samfunnets generelle innsikt i hva forskning har vist, når beslutninger skal tas i samfunnet, eller når tjenester eller metoder skal utvikles, videreutvikles eller implementeres.

Høgskolen i Hedmark

Videreutdanning i rehabilitering er et studietilbud til personer som ønsker å styrke og videreutvikle sin kompetanse innen rehabiliteringsarbeid. Studiet gir faglig innsikt og kunnskaper om rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagfelt er sentralt i dette studiet.

Høgskolen i Sør-Øst Norge

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et tverrfaglig mastergradsstudium ved Høgskolen i Kongsberg som gir personer med bachelorgrad fra ulike studier spesialkompetanse i synspedagogisk arbeid innen synsrehabilitering.

Høgskolen i Bergen

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag gir helsearbeidere innsikt i hvordan de kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning gjennom kunnskapsbasert praksis. 

Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og anvende den som pådrivere for fagutvikling på sin arbeidsplass.

Fant du det du lette etter?