Slik fremmer vi kunnskap og kompetanse

Samarbeid

For å fremme kunnskap og kompetanse er det viktig med et utstrakt samarbeid med andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, -institusjoner og fagpersoner. På den måten kan vi innhente kunnskap om god praksis, og dele ny viten med hele rehabiliteringsfeltet.

Fagnettverk

Rehabilitering som fagområde omfatter mange pasientgrupper på flere stadier i et sykdomsforløp. Denne kompleksiteten tilsier et stort behov for faglige nettverk. Basert på en faglig vurdering av behov og føringer fra det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst, er det etablert nettverk med fokus på rehabilitering i forbindelse med lungesykdommer, hjerneskade og kreftsykdommer. 

Gjennom disse fagnettverkene kan vi innhente og formidle kunnskap og kompetanse på tvers av hele feltet. 


Ledernettverk

Hvis vi skal få til varige endringer og praksis i feltet, er det viktig at kompetansetiltak blir forankret helt til topps. Vi har derfor også opprettet et ledernettverk, for at tiltakene skal forankres i organisasjonens strategier og være en prioritert aktivitet blant fagpersonalet.

Fagutvikling

RKR har ansvar for å foreslå, initiere og koordinere metoder og modeller for fagutvikling med fokus på pasientens behov og utvikling gjennom hele forløpet. For å få til innovasjon som skal gi pasienten bedre rehabilitering, er det viktig med en systematisk faglig utvikling av rehabiliteringsfaget og læring mellom de medisinske fagområdene​.

Fant du det du lette etter?