HELSENORGE

RKR på sosiale medier

Facebook

Vi har opprettet en lukket gruppe kalt Regional kompetansetjeneste for rehabilitering på Facebook. Her formidler vi bredt innhold om alt som rører seg i rehabiliteringsfeltets mer uformelle kanaler, både i vår egen region, nasjonalt og internasjonalt. Her finner du også informasjon om aktiviteter i rehabiliteringsfeltet.

Twitter

Twitter er en såkalt mikrobloggtjeneste som brukes til å formidle korte, personlige statusmeldinger på internett. Mange av oss bruker denne kanalen til å dele og formidle lenker til nyttig informasjon eller nettsteder. Det er mange innenfor helsefeltet som bruker denne delingsformen på internett. Vi bruker den også i forbindelse med arrangementer og konferanser hvor man vil dele inntrykk og kommentarer.

​YouTube og Vimeo

Her vil du finne egenproduserte filmer fra RKR. Se blant annet våre videoer på Sunnaas RKR, om kunnskapstranslasjon "Er du en kunnskapsekspert" og "Fra kunnskap til handling".

WikiRehab

Kompetansetjenesten har lansert et kunnskapsforum for rehabiliteringsfeltet, etter mal fra Wikipedia. Dette er et lavterskeltilbud for å få økt fokus og oppmerksomhet for dette viktige feltet. På WikiRehab kan fagfolk fra hele landet dele av sin kunnskap på ulike områder innen rehabilitering, formidlet på en lettfattelig og tilgjengelig måte. På den måten blir informasjon tilgjengelig for flere og bidrar til en effektivisering av feltet. Har du lyst til å bidra i dugnaden, ta kontakt med oss.  

Fant du det du lette etter?