RKR måleverktøydatabase

Standardiserte måleverktøy i rehabilitering

​Måleverktøy spiller en viktig rolle for å kunne gjøre gode utredninger, måle effekt og følge utviklingen hos pasienten over tid. Det finnes en rekke ulike typer måleverktøy. En del av dem overlapper hverandre siden de er utviklet for å måle det samme, men det store mangfoldet skyldes i hovedsak bredden i alt man kan være opptatt av å kartlegge og utrede ved langvarig sykdom og skade. RKR har her samlet en del beskrivelser av måleverktøy som er egnet til bruk i rehabilitering.

Denne siden er under utarbeidelse, og vil oppdateres fortløpende

6MWT

6 minutes walk test

ABC

ARAT

Berg balanseskala

COPM

EQ5D

HAD

MADRS

MiniBESTest

Fant du det du lette etter?