HELSENORGE

Kvalitetsverktøy, retningslinjer og fagprosedyrer

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer.

Fagprosedyrer for rehabilitering som er utarbeidet nasjonalt, er tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider. Her finnes også en oversikt over nye, oppdaterte og innmeldte fagprosedyrer.

En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

Fagprosedyrer for rehabilitering

Samvalg i målavklaringsprosessenFallforebygging hos voksne pasienter på sykehusTrykksår forebyggingHjerneslag- ernæring i akuttfasenForflytning av pasienter med hjerneslagSkyveatferd og hjerneslag - kartlegging og behandling i akuttfasenHjerneslag - kartlegging av apraksiHjerneslag/TIA - ergoterapikartlegging og kognitive vanskerHjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslagHjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging av synsvanskerKOLS egenbehandlingsplan 

Faglige retningslinjer for rehabilitering

Retningslinjer i fysio- og ergoterapiKOLS - Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kolsHjerneslag - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Andre fagprosedyrer, retningslinjer og veiledere sentrale innen rehabilitering

PårørendeveilederenVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorPrioriteringsveiledning Fysikalsk medisin og rehabiliteringVeileder for oppfølging av personer med store og sammensatt behovMetodevurdering spesialisthelsetjenestenNasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløpVeileder frisklivssentralerKommunalt pasient- og brukerregisterLedelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestenOpptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019
Fant du det du lette etter?