Helsenorge

Rehabiliteringswebinar i reprise

Høsten 2020 presenterte Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ukentlige Rehabiliteringswebinarer, som en erstatning for den avlyste Rehabiliteringskonferansen. Mange av webinarene var veldig populære, vi vil derfor vise repriser av utvalgte webinarer de neste ukene, i tillegg til noen helt nye.

​Reprise-webinar 2021 begynner med første webinar fredag 5. februar. Informasjon om hvert webinar finner du her, og i de respektive linkene. De fleste webinarene vises flere ganger i løpet av den aktuelle dagen, og vi oppdaterer informasjonen fortløpende.

Program vinter/vår 2021

5. februar "Reprisewebinar - Trening en magisk pille"

Dette webinaret er en reprise, og vises hele fire ganger denne dagen.

Reprisewebinar - Trening en magisk pille

12. februar "Pasienter med sjeldne diagnoser - ganske vanlig for fagpersoner i Norsk helsetjeneste"

Dette webinaret er nytt, og arrangeres av TRS kompetansesenter

Webinar - Pasienter med sjelden diagnoser

19. februar "Rehabilitering ved covid-19, pasientforløp og faglige råd"

Gro Aasland, klinikksjef v/ Sykehuset i Vestfold vil i dette webinaret presentere siste oppdaterte anbefalinger og råd etter to konsensusprosesser initiert av Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.

Webinaret vises to ganger denne dagen.

Webinar - rehabilitering ved covid-19

26. februar "Reprisewebinar - Våg å snakke om seksualitet med pasienter"

Dette webinaret er en reprise fra høsten 2020, og inneholder konkrete råd og tips både for deg som er mer erfaren med snakke om seksualitet, for deg som er nybegynner, og for deg som helst ikke vil snakke om seksualitet.

Webinaret vises fire ganger denne dagen.

Reprisewebinar - våg å snakke om seksualitet med pasienter

5. mars "Teknologi i rehabilitering"

I dette webinaret får vi høre om erfaringer med samarbeid mellom helsetjenesten og leverandører av rehabiliteringsteknologi, og får presentert et knippe av nye og innovative løsninger.

Webinaret kan sees på valgfritt tidspunkt

Webinar - Teknologi i rehabilitering

12. mars "Reprisewebinar - Læring og mestring, teori og praksis"

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) presenteres flere spørsmål og svar om læring og mestring innen rehabilitering.

Reprisewebinar - Læring og mestring, teori og praksis

19. mars "Reprisewebinar - Forstå fatigue"

Webinaret belyser belyse forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue innen deres diagnosegrupper.

Reprisewebinar - Forstå fatigue

26. mars "Covid-19 rehabilitering og teknologi" Norway Health Tech

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset, Cato Senteret, Indre Østfold kommune og Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om erfaringer fra Covid-19 rehabilitering og bruk av rehabiliteringsteknologi

Webinar - om Covid-19 og rehabiliteringsteknologi

16. april "Reprisewebinar - Robotikk i rehabilitering"

Dette er en reprise fra Rehabiliteringswebinar november 2020, med tema "Forskning om robotikk i rehabilitering"

Webinar - Robotikk i rehabilitering

23. april "Reprisewebinar - Måleinstrumenter som beslutningsstøtte i rehabilitering"

I dette webinaret vil vi dele 10 praktiske råd om hva man bør tenke igjennom før man igangsetter systematisk evaluering av egen praksis i rehabilitering.

Webinar - Evaluering av rehabilitering - 10 praktiske råd

30. april "Reprisewebinar - digital hjemmeoppfølging og gruppetrening"

I dette webinaret vil vi se eksempler på hvordan Sunnaas Sykehus får til gruppetrening og samtalegrupper over video, dessuten andre eksempler på digitale oppfølgingssystemer som tilbyr mer enn bare videokonsultasjon.

Webinar - Digital hjemmeoppfølging og gruppetrening– muligheter og begrensninger

7. mai "Møt en forsker"

Webinar - møt en forsker, Cecilie Røe

14. mai "NorVIS synsvansker etter hjerneslag"

I dette webinaret vil du lære om synsutfall etter hjerneslag og hvordan det oppleves, utredes og behandles, i tillegg til informasjon om implementeringsprosjektet NorVIS, som ønsker å styrke fagpersoner evne til å fange opp synsutfall og henvise til rett instans.

Webinar - Synsvansker etter hjerneslag - NORVIS

28. mai "Reprisewebinar - ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold"

ABC-skjemaet er verktøy for beslutningsstøtte, og er utviklet på rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Skjemaet presenteres av overlege Ottar Berg, som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Webinar - ABC skjemaet - grunnlag for vurdering av rehabilitering

Fant du det du lette etter?