Rehabiliteringswebinar 2020 - Velkommen til webinar om rehabiliteringsteknologi

Nye teknologiske rehabiliteringsløsninger, hva finnes og hvordan lykkes med samarbeid mellom helsetjenesten og industrien?

​Indre Østfold kommune, LHL sykehuset Gardermoen og Sunnaas sykehus, sammen med Norges største helseklynge Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. Du får høre om erfaringer med samarbeid mellom helsetjenesten og leverandører av rehabiliteringsteknologi, og får presentert et knippe av nye og innovative løsninger. Det blir også mulighet for en-til-en møter med leverandører i etterkant av webinaret.

Program

  • 09:00 Velkommen ved Kathrine Myhre, daglig leder i Norway Health Tech
  • 09:05 Erfaringer fra samarbeid om utvikling og innføring av nye løsninger hos Sunnaas sykehus v/Sveinung Tornås, leder for innovasjon og e-helse Sunnaas sykehus.
  • 10:25 Sunnaas sykehus testbed – hva er det og hvordan fungerer det? Samarbeid i Norden. V/ Lene Mosberg, testbed koordinator Sunnaas sykehus.
  • 09:35 Intro til 5 løsninger for spesialisthelsetjenesten
  • 10:00 Erfaringer med bruk av ny rehabiliteringsteknologi i kommunehelsetjenesten fra arbeidet med prosjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold v/Kari Anne Dehli, Enhetsleder for rehabilitering i Indre Østfold kommune.
  • 10:20 Intro til 5 løsninger for rehabiliteringstjenesten i kommunen
  • 10:45 Hvordan håndtere Korona krisen ved hjelp av teknologi? V/ LHL
  • 11:00 Avslutning av webinar
  • 11:00 Videomøte 1: Mulighet for uformelt videomøte for mer informasjon om løsningene som leverandørene har presentert (15 minutter)
  • 11:15: Videomøte 2: Mulighet for uformelt videomøte for mer informasjon om løsningene som leverandørene har presentert (15 minutter)
Meld deg på herWebinaret streames her


Indre Østfold kommune_logo.png               LHL Gardermoen_logo.jpg

Norway Health tech_logo.pngSunnaas_logo.png

Fant du det du lette etter?