HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2020 - Rehabiliteringsforløp etter covid-19

11. september: Leve ikke bare overleve, brukes ofte for å synliggjøre viktigheten av rehabilitering etter akutt sykdom og skade. En arbeidsgruppe fra fagråd rehabilitering fikk i mai i oppgave av Helse Sør-Øst å utarbeide et rehabiliteringsforløp for pasienter som har gjennomgått intensivbehandling på sykehus på grunn av Covid-19. Det poengteres i rapporten at forløpet er overførbart også til andre pasientgrupper som gjennomgår intensivbehandling.

​Gro Aasland, klinikksjef fysikalsk medisin og rehabilitering på sykehuset Vestfold HF har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten.

Gro Aasland 

I dette webinaret vil Gro først presentere rapporten og beskrive anbefalingene til funksjonsverktøy, sjekkliste og triagering gjennom de fem fasene i forløpet som innebærer 1) Rehabilitering ved intensivbehandling, 2) Tidlig rehabilitering ved sengepost, 3) Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (rehabiliteringsavdeling på HF eller privat institusjon med avtale), 4) Rehabilitering i kommunal regi og 5) Kontroll i spesialisthelsetjeneste eller fastlege. Siste del av webinaret ønsker vi å ha interaksjon med deltakerne.

 

Vi åpner opp for spørsmål til rapporten og vil og legge til rette for at deltakerne i webinaret kan gi innspill til den videre planen med implementering. Oppdraget om rapporten var spesifikt rettet mot pasienter med Covid-19, men arbeidsgruppen er samstemt i at en implementering av rehabiliteringsforløp for denne gruppen og vil bidra til kvalitetssikring og et løft for rehabilitering til intensivpasienter med spesifikk fokus på rehabilitering i tidlig fase, som har vært et ønsket satsningsområde i lang tid.

Den primære målgruppen for webinaret er alle faggrupper som arbeider klinisk eller administrativt med rehabilitering i alle deler av rehabiliteringsforløpet. Men også andre interesserte er velkommen til å delta.

Teknisk info:

Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå. Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Bruk linken du fikk på mail til å logge på webinaret. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret. Tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig også. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "rais hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene.

Meld deg på her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette!

Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst? Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?