HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2020 -Læring og mestring, teori og praksis

25. september: Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen? I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) tematiseres disse og flere spørsmål på webinar fredag 25. september.

​Ann-Helen Henriksen er (dansk) cand.mag. i pedagogikk og psykologi og dr.philos. med avhandlingen «involving patients in healthcare». Hun har bred erfaring fra å arbeide med blant annet pedagogisk kompetanseheving av helsepersonell og diverse utviklings- og forskningsprosjekter. I dag jobber Ann-Helen som spesialrådgiver/forsker innen området helsepedagogikk ved NK LMH.

Ann-Helen Henriksen

Hilde Blindheim Børve er sykepleier med videreutdanning innen pedagogikk og veiledning og har i en årrekke jobbet med utdanning av helsepersonell. I Helse Bergen har Hilde bidratt i oppbygging og drift av lærings- og mestringstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten og utviklet kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk. I dag leder hun NK LMH sin satsing på kompetanseheving av kursledere til kurs i helsepedagogikk.

Hilde Blindheim Børve
 
Undervisningen i webinaret kommer til å være todelt. Innledningsvis vil Ann-Helen snakke om læring og mestring i et teoretisk perspektiv. Blant spørsmålene som tematiseres er:

Hva er mestring?
Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? og
Hvordan øke kvaliteten av helsefaglig støtte?

Deretter vil Hilde, med helsepedagogikk og praksis som bakgrunn, belyse helsepersonells pedagogiske og motiverende rolle. Under sitt innlegg vil hun snakke om;

Hvordan bidra til læring og mestring som oppleves relevant i rehabiliteringsprosessen?
Kan fag – og erfaringskompetanse komplettere hverandre?
Pedagogiske grep - hvordan kan vi gjøre det?

Det vil være tid til spørsmål, diskusjon og refleksjon sammen med Hilde og Ann-Helen under webinaret.

Målgruppen for webinaret er alle faggrupper som arbeider klinisk med pasienter i alle deler av rehabiliteringsforløpet. Kunnskapen du får fra webinaret passer til arbeid med pasienter med alle type skader eller sykdommer.

Målet med webinaret er at alle yrkesgrupper som arbeider med rehabilitering skal få et mer bevisst forhold til hva som fremmer mestring for pasienter som har vært syke, og få vite mer om hvordan helsepersonell kan hjelpe pasienter til å mestre sin nye situasjon bedre.


Teknisk info
Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå.
Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Bruk linken du fikk på mail til å logge på webinaret. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret. Tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig også. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "rais hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene.

Meld deg på her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst? Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?