HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2020 - Kommunikasjon via tolk

Fredag 9. oktober 09.00-10.30 inviterer vi til et webinar som vil handle om hvordan ansatte innen rehabilitering kan kommunisere bedre via tolk.

​Et viktig virkemiddel for en likeverdig helsetjeneste, er at pasienter og pårørende får kommunisere med helsepersonell på et språk de forstår. At informasjon er gitt, betyr ikke alltid at den er mottatt.  Å bruke tolk i kliniske samtaler er i noen tilfeller sentralt for å kunne oppfylle pasientenes rett til informasjon etter Pasient og brukerrettighetsloven

Foreleser er Jessica Pedersen Belisle Hansen. Hun har jobbet med tolking siden 2008, og var med i prosjektet «Tolkesentralen» ved OuS fra prosjektet startet opp i 2014. I tillegg til en profesjonsutdanning i tolking har hun en mastergrad Retorikk og språklig kommunikasjon hvor masteroppgaven handlet om tolkesamtaler i sykehus. Hun er for tiden stipendiat ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, og har forsket på tolking via video de siste tre årene.

 Jessica Pedersen Belisle Hansen.jpg

Jessica vil bruke klinisk erfaring og forskning til å snakke om hvorfor det er lurt å bruke tolk, hva som kjennetegner en god tolk, når det er riktig å bruke tolk, og hvordan helsepersonell kan samarbeide godt med tolken. Jessica vil også snakke litt om tolking via video og telefon. Hun vil bruke eksempler fra praksis til å illustrere underveis i undervisningen sin.

Målgruppe
Webinaret passer for alle yrkesgrupper, og for alle diagnosegrupper. Undervisningen er laget med ansatte på sykehus i fokus, men passer for alle ansatte innen rehabilitering som bruker tolk i sin arbeidshverdag.

Teknisk informasjon
Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på.

Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. Mens de fleste av webinarene våre er sperret på SYkehus-PC-ers brannmur, er dette satt opp annerledes og burde fungere i vanlig nettlseser, også på sykehusmaskiner.  Du kan velge å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret straks du er påmeldt.

Meld deg på webinaret her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst?

Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?