HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2020 - Forstå fatigue

16. oktober: Fatigue eller utmattelse er et symptom som er felles for svært mange ulike sykdommer. I dette webinaret har vi invitert inn tre kompetansepersoner innen hvert sitt fagområde for at de skal belyse forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue innen deres diagnosegrupper. Hva er likt, og hva er ulikt og kan vi lære noe av hverandre?

​Ved mange sykdommer er fatigue/utmattelse et symptom som kan gjøre det vanskelig å delta i jobb, skole og fritid. Dette er også et symptom som ikke kan behandles bort med medisin eller kirurgi. Men er det slik at fatigue etter hjerneslag er det samme som fatigue ved CFS/ME eller revmatisk sykdom og er det slik at det som virker godt mot fatigue for den ene gruppen pasienter også vil være nyttig for den andre?

Dette webinaret er planlagt i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Sykehuset Innlandet HF.

Anita Kjeverud

Anita Kjeverud er psykologspesialist og PhD-stipendiat ved Sykehuset Innlandet HF, avdeling for fysikalskmedisin og rehabilitering. I Kjeveruds PhD-prosjekt er fatigue etter hjerneslag et sentralt forskningstema.

Elin Bolle Strand

Elin Bolle Strand er psykologspesialist PhD ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og førsteamanuensis ved fakultet for helsefag ved VID Vitenskapelige høyskole. Strand har arbeidet med forskning og kompetansespredning om CFS/ME og fatigue siden midten av 2000-tallet.

Sigrid Ødegård

Foto: Nicholas Tourrenc

Sigrid Ødegård er revmatolog PhD og overlege på Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) på Diakonhjemmet sykehus. NBRR har jobbet systematisk med tverrfaglig tilnærming til fatigueproblematikk gjennom en årrekke og har blant annet utviklet en serie filmer som viser hvordan ulike faggrupper møter pasienter med fatigue som følge av revmatologisk sykdom.

Teknisk info: Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå.
Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Bruk linken du fikk på mail til å logge på webinaret. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret. Tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig også. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "rais hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene.

Meld deg på her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler.

Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst? Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?