HELSENORGE

Program

Her finner du program for Prekonferansen, 11. september, og Rehabiliteringskonferansen 2019, 12. og 13. september. 

​Trykk på ønsket dag for å få opp programmet. Vi tar forbehold om endringer. Gå til Påmelding for å melde deg på prekonferansen, hovedkonferansen eller begge.  

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg Skriv ut. Eller bruk utskriftsknappen i høyre hjørne.

Prekonferanse 11. september

Prekonferansen varer fra 10.00 - 17.00. Du melder deg på ett spor ved påmelding, som du følger hele dagen. Det blir ikke anledning til å skifte mellom de ulike sporene. 

Spor 1: Lungerehabilitering - verktøy for å vurdere funksjon og måle effekt 

Spesielt nyttig for kommuner som ønsker å forbedre tilbudet til alle med KOLS.  

Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne lærer å kjenne og bruke måleverktøy og spørreskjema utvalgt av lungerehabiliteringsnettverket. Workshopen ledes av Martijn Spruit, leder av forskningsteamet ved CIRO og professor ved Maastricht University, Nederland, og Hasselt University, Belgia. Professor Spruit vil sammen med medlemmer av nettverket, Arild Strandbråthen, Unicare Hokksund og Stein Arne Rimehaug, RKR, gi opplæring i bruk og fortolkning av resultater, og fortelle om evidensen bak måleverktøyene. Teoridelen foregår på engelsk, praktisk workshop på norsk.

Disse måleverktøyene blir vurdert og kommentert:  

  • Sykdom og symptomutvikling:  mMRC og CAT
  • Generell livskvalitet:  EQ-5D
  • Funksjon: 6MWT  og  ISWT
  • Aktivitet:  PSFS
  • Angst/depresjon:  HADS  og PROMIS

Program

10.00  Introduction and Welcome
            Stein Arne Rimehaug

10.15  Measurement and outcomes in pulmonary rehabilitation – why? 
            Martijn Spruit 

11.00  Break

11.15  Core set of pulmonary rehab measures selected by the network – rationale for each of the tests and measures 
            Martijn Spruit and Arild Strandbråthen

12.00  Lunch 

13.00 – 16.00  Workshop – praktisk utprøving av hvert enkelt verktøy (på norsk)

13.00  Funksjons- og gangtester  - SPPB, 6MWT og ISWT 
           
Martijn Spruit and Arild Strandbråthen

13.45 Break

14.00  Spesifikke selvrapporterte skjema for lungesyke: mMRC og CAT
            
Arild Strandbråthen og Stein Arne Rimehaug

14.45 Generelle selvrapporterte skjema:  EQ-5D, HADS og PROMIS
           
Stein Arne Rimehaug

15.30  Discussion and questions   

16.30  Wrap up and closing comments  

Spor 2: Styrke og lindre - kreftrehabilitering møter palliasjon

MERK! Denne prekonferansen finner sted i Kreftforeningens Vitensenter i Kongensgate 6!

Moderator: Tone Hansen

We are honored to present a preconference with leading researchers and experts in the field of Cancer Rehabilitation and Palliative care.  Dr. Catherine M. Alfano, Vice-President of Survivorship from the American Cancer Society ACS, Berger Hareide and Dr. Stein Kaasa, Head of Department of Oncology at Oslo University Hospital, professor of Palliative medicine, and Chair of the European Palliative Care Reseach Centre, together with the Norwegian Cancer Society and our own Cancer Rehabilitation Network.

Join our workshop and learn how palliative care and multidisciplinary interventions can improve cancer rehabilitation and patient care, based on evidence based research and practice. Participate in deep dive discussions and share your experience and best practice with leading Cancer rehabilitation and palliative care researchers from USA, Denmark and Norway. After each presentation there will be group discussions related to the topic presented.       

10.00 - 10.15       Introduction and Welcome
                              Tone Hansen, Nettverk for kreftrehabilitering i HSØ

10.15 - 11.00       Advances in palliative care and how cancer rehabilitation can learn from them 
                              Catherine M. Alfano, Vice President, Survivorship, American Cancer Society (ACS)

11.00 - 11.30       Group discussions

11.30 - 11.45       Break

11.45 - 12.30       Cancer care in a family perspective  
                              Berger Hareide, tidlere leder av Samlivssenteret, Modum Bad  

12.30 - 13.30       Lunch 

13.30 - 14.00       Group discussions

14.00 - 15.10       The integration of oncology and palliative care in Norway   
                              Stein Kaasa, Head of Department of Oncology at Oslo University Hospital and professor Palliative Medicine at UiO 

15.10 - 15.30       Break

15.30 - 16.15       Group discussions                                

16.15 - 16.45       Wrap up and closing comments 
                              Bente Øverli, Kreftforeningen, Catherine M. Alfano, Karen la Cour, Stein Kaasa, and Tone Hansen

Spor 3: Brukermedvirkning i forskning med James Lind Alliance

Moderator: Mari Klokkerud, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre at forskningen din faktisk kommer brukeren/pasienten til gode? Bli med på workshop med James Lind Alliance, National Institute for Health Research, UK.  

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, og Beccy Maeso, Senior Research Manager, James Lind Alliance, vil fasilitere denne workshopen og lære deltakerne hva reell brukermedvirkning er, og hvordan man bør gå frem for å involvere brukere i forskning allerede fra starten. Dette vil være relevant både for brukerorganisasjoner, forskere, klinikere, ledere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om HVORDAN de kan samarbeide om forskningsprosjekter, slik at forskning faktisk resulterer i bedre tjenester og behandlingstilbud for pasienten/brukeren.

10.00 - 10.15     Welcome and Ice-breaker
                            Mari Klokkerud, Beccy Maeso, JLA and Gary Hickey, INVOLVE

10.15 - 11.00     Session 1: Introduction to patient and public involvement
                            Dr. Gary Hickey, INVOLVE

11.00 - 11.15     Break

11.15 - 12.00     Session 2: Group exercise: How to involve patients and public in research? 
                            Small groups, facilitated by Gary Hickey and Beccy Maeso

12.00 - 13.00      Lunch

13.00 - 13.40     Session 3: What does good involvement look like? 
                            Plenary discussion

13.40 - 14.15     Session 4: James Lind Alliance Priority Setting Partnerships 
                            Plenary facilitated by Beccy Maeso

14.15 - 14.45      Afternoon break

14.45 - 15.45     Session 5: Group exercise: How to involve patients and public in priority setting?  
                            Small groups, facilitated by Gary Hickey and Beccy Maeso

15.45 - 16.30     Wrapping up and Q&A  
                            Plenary

Du finner en mer detaljert beskrivelse av program og workshop på siden Prekonferanse 11. september

Spor 4: Emosjonsregulering ved alvorlig hjerneskade (TBI)

Treating Emotion Perception Deficits after TBI   

Her får du et dypdykk og praktisk tilnæring til emosjonsregulering. Du lærer praktisk klinisk behandlingsmetodikk av pasienter med alvorlig hjerneskade (TBI) som har problemer med å håndtere emosjoner. Workshopen holdes av Dr. Dawn Neumann, forskningsdirektør Indiana University og Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI), og ledende forsker og ekspert på emosjonsregulering. Neumann står også bak My Emotional Compass, en app som skal hjelpe folk med alvorlig hjerneskade til å håndtere emosjoner. Som deltaker vil du få dybdekunnskap og lære det siste innen forskning på området Emotion Perception Deficits after TBI, og praktisk innføring i hvordan du kan bruke digitale verktøy på pasienter med TBI. Ta med egen PC! Workshop og presentasjoner foregår på engelsk.

PROGRAM

10.00 - 10.10      Introduction and Welcome
                             RKR, Sunnaas 

10.10 - 10.40      Scientific Background - Significance/prevalence of emotion perception deficits after TBI
                             Dr. Dawn Neumann, Indiana University and Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI)                            

10.40 - 11.10      Emotion perception mechanisms
                             Dawn Neumann

11.10 - 11.25      Break 

11.25 - 12.00      Evidence-based research: Description of multisite RCT trial and outcomes
                             Dawn Neumann

12.00 - 13.00       Lunch

Lunsjen blir servert i konferanserommet slik at de som ikke har lastet ned programvaren, kan få hjelp til det, mingle og delta i en diskusjon om hvordan emosjonsregulering for pasienter med alvorlig hjerneskade blir håndtert i egen klinikk/institusjon.  

13.00 - 13.30       Emotion Perception Assessment: Options and Practice administration
                              Gruppediskusjon                          

13.30 - 14.00       Demo/Review of Emotion Perception software
                              Dawn Neumann

14.00 - 14.15       Break

14.15 - 15.45       Practice in small group using the software
                              Gruppediskusjon        

15.45 - 16.30       Facilitators & Barriers, Concerns about implementing clinically
                              Gruppediskusjon 

Spor 5: Innovasjonssmie for rehabilitering

Nytt av året er en innovasjonssmie for å utvikle fremtidens løsninger for rehabilitering!

Har du noen gang tenkt at "skulle ønske jeg hadde..." for eksempel en løsning, dings eller tjeneste som kunne løse ett eller annet behov som letter arbeidshverdagen, effektiviserer rutinearbeidet, gjør behandlingen av pasientene praktisk enklere, eller ganske enkelt frigir tid til å gjøre andre viktige ting? 

Nå kan du realisere det behovet ved å sende inn ditt ønske og være med på innovasjonssmia under årets rehabiliteringskonferanse. 

Se egen nettside om Innovasjonssmia og meld inn din idé. 

Program 12. september

PROGRAM DAG 108.30​ - 17.00
Registrering

08.30 - 09.30

Mingling, frokost og samhandlingstorg med posterutstilling


Plenumssesjon Konferansier Caroline Torskog, Sykehuset Telemark 
09.30 - 09.50
Velkommen til Oslo!
Ordfører Marianne Borgen 
09.50 - 10.10


10.10 - 10.30


Hva betyr helsenæringsmeldingen for rehabiliteringsfeltet
Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Regionale føringer for rehabilitering
Jan Frich, Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
10.30 - 10.40


10.40 - 11.00
Appell fra brukerne
Thomas Sebastian Blancaflor, Brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF
    
Benstrekk

11.00 - 11.20
Pakkeforløp hjerneslag - Viktig for slagpasienter og for hele rehabiliteringsfeltet
Liv Hege Kateraas, Helsedirektoratet

11.20 - 12.00
​Rehabilitering i Oslo

Fremtidens rehabiliteringstjeneste i Oslo, Gro Idland, Helseetaten, Oslo kommune

Oppfølging av slagpasient etter utskrivelse fra slagenhet,Tonje Lien Barkenæs og Åse Bergheim, Forsterket Rehabilitering Aker 

Virtuell trening – kvalitetstrening hjemme, Joachim Ravn Dommen Grøstad og Inger Østensen, Bydel Gamle Oslo

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00


14.00 - 14.30

Lunsj

Integrating Research and Practice to Transform Cancer Rehabilitation
Catherine M. Alfano, Vice President, Survivorship, American Cancer Society (ACS) (engelsk)

Pause

Parallellsesjoner

​Spor 1: Rehabilitering i kommunen 

Møteledere: Carina Kolnes

14.30 - 14.55         Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?
                                Marianne Eliassen, PhD-stipendiat, Universitetet i Tromsø  

14.55 - 15.15         Kulturendring i samarbeid med hjemmetjenesten 
                                Lisbeth Anita Løvoll, Ålesund kommune  

15.15 - 15.35         Interaktiv teknologi gjør det meste mulig - gruppetrening helt hjem i stua
                                Hilde Sørli, Sunnaas sykehus, og Lars Fredrik Martinsen, Helsehuset Indre Østfold

15.35 - 16.00         First Oslo - Resultater og erfaringer fra implementering av intensiv gangtrening etter hjerneslag
                                Hanne Bratlie, Oslo Universitetssykehus og Joakim Moestue Halvorsen, FRA Oslo kommune   

Spor 2: Leve med - som bruker   

Møteleder: Gunhild Bottolfsen

Basert på Regjeringens  rapport "Et samfunn for alle - strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse", vil vi gi eksempler på hvordan brukere opplever likestilling i hverdagen på samfunnets mange arenaer, som for eksempel i utdanning, arbeid, helse og omsorg, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. 

14.30 - 14.50         Seksuell helse på dagsorden
                                Yvonne Dolonen, sexolog, Sunnaas sykehus   

14.50 - 15.10         Skråblikk på rapporten "Et samfunn for alle" 
                                Leif-Ove Hansen, Generalsekretær i Unge funksjonshemmede  

15.10 - 16.00         Samtale om et samfunn for alle
                                Leif-Ove Hansen i samtale med Line Skåtøy og Marion Alver, Unge funksjonshemmede, og Gunhild Bottolfsen og Yvonne Dolonen, erfaringskonsulenter Sunnaas sykehus

Les mer om talerne på dette sporet under Foredragsholdere

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer?  

Møteleder: Mari Klokkerud

14.30 - 15.00        Fremtidens pasient - telerehabilitering av hjertepasienter i Danmark 
                               Birthe Dinesen, professor, Laboratorie for Velfærdsteknologi – telesundhed og telerehabilitering, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

15.00 - 15.30        How to assess effectiveness in rehabilitation research and how to maximize effectiveness in clinical work
                               Antti Malmivaara, Institutt for helse og velferd, THL, Finland

15.30 - 16.00       KOLWebben - verktøy for KOLS-pasienter
                              Karin Wadell, professor i fysio, Universitetet i Umeå, Sverige

Spor 4: Teknologi & Innovasjon

Møteleder: Stein Arne Rimehaug

14.30 - 14.55        Hvor står Norge i medisinsk avstandsoppfølging? 
                               Thor Steffensen, Helsedirektoratet

14.55- 15.15        Smart teknologi - også for barn med cerebral parese
                               Inge Ringheim, KFMR, Sykehuset i Vestfold

15.15 - 15.40        Hololens - når den virtuelle terapeuten kommer hjem til deg
                               Jan Ivar Ernø og Morten Ørbæk, Barneseksjonen for psykisk helse, Oslo universitetssykehus 

15.40 - 16.00        eMeistring.no - terapeutisk internettbehandling for angst og depresjon
                               Marthe Myklebost, Haukeland universitetssjukehus, Helse Vest 


16.00 - 16.15         Ettermiddagspause

Plenumssesjon 
​16.15 - 17.00 

​Som alle andre?  
Samtale om identitet knytta til f
unksjonsnedsettelse
Jan Grue ("Jeg lever et liv som ligner deres"), Trond Hammer og Marianne Lillehagen.         
 ​

Debattleder: Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord     


18.30 - 22.00
​Oslo Street Food VIPPA - middag, mingling og muntre innslag (egen påmelding)

  

Program 13. september

PROGRAM DAG 2
Plenumssesjon     Konferansier Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus 
​08.30 - 09.15
​Aldring, trening og hjernens utvikling
Kirk Erickson, Professor, PhD University of Pittsburgh (foredrag på engelsk)  

09.15 - 10.00
Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Kristine Beate Walhovd, professor og forsker i nevropsykologi, UiO og Oslo universitetssykehus, og leder Senter for livsløpsendringer i hjerne og kongisjon  ​
​10.00 - 10.15
Pause​ 
10.15 - 10.30
​Hjernehelse - fordi hjernen er uerstattelig   
Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet
10.30 - 11.15

11.15 - 11.45
​Hjernedebatten - gjerne mer hjerne i rehabilitering 
Debatt med Kristine B. Walhovd, Aud Kvalbein, Geir Olve Skeie ("Musikk og hjernen") og Jan Bjørneboe ("Parkinson og gleden ved livet")  

Debattleder: Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus

Prisutdeling - vinner av Innovasjonssmie for rehabilitering 

​11.45 - 12.45

Plenumssesjon  

Lunsjpause og posterutstilling

                 

12.45 - 13.15        En kunnskapsbasert og samarbeidende helsetjeneste?
                               Gro Jamtvedt, dekan Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, Storbyuniversitetet

13.15 - 13.30        Kompetansedeling med nye verktøy
                               Kjersti Sirevåg, kompetansebroen.no/Ahus

13.30 - 13.45        Fagtimen: daglig kompetansearbeid i en travel hverdag
                               Anne Grethe Tønnesen og Ingvild Såheim, Fredrikstad kommunes rehabiliteringsavdeling

13.45 - 14.00        RehabNytte: kunnskapsbasert utvikling av tverrfaglig spesialisert rehabilitering
                               Hanne Ludt Fossmo, FoU-ansvarlig Vikersund Bad Rehabiliteringssenter og koordinator for FoU-nettverket for de private rehabiliteringsinstitusjonene 

14.00 - 14.15        Fag- og kompetanseutvikling i sykehuset
                               Birgitte Dahl, Sunnaas sykehus

14.15 - 14.30        Pause
                               

Parallellsesjoner

Spor 1: Rehabilitering i kommunen

Møteledere: Lars Martinsen og Joakim Moestue Halvorsen

14.30 - 15.00         Min digitale individuelle plan (IP)
                                Kari Mette Dukefoss Holte, Rådgiver Regional koordinerende enhet (RKE), Sunnaas sykehus   

15.00 - 15.30         Pasientdeltakelse i kommunal korttidsrehabilitering - får vi det til? 
                                Linda Kvæl, PhD-stipendiat OsloMet  

15.30 - 16.00         Betydning av brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling
                                Ann Britt Sandvin Olsson, stipendiat og Mette Haaland-Øverby, medforsker med erfaringskompetanse, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse


                              

Spor 2: Leve med - som pårørende 

Møteleder: Birgitte Dahl

14.30 - 15.00       Når sant skal sies fra pårørende selv (Pårørendeundersøkelsen)
                              Tommy Skar, generalsekretær, LHL Hjerneslag

15.00 - 15.30       Likepersonsarbeidet i et pårørendeperspektiv
                              Thomas Sebastian Blancaflor, Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF 

15.30 - 16.00       Eirik og de gode(?!) hjelperne  
                              Kristin Sander Viken, Karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver, Sovang ungdomsskole Asker, og styremedlem i PTØ 

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer?

Møteleder: Mari Klokkerud

14.30 - 15.00      Derfor er rehabiliteringstilbudet annerledes i Sverige
                             Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital, University of Gothenburg, Sverige   

15.00 - 15.30      Rehabilitation system in Finland for improving functional capacity
                              Jari Arokoski, Professor in Physical and Rehabilitation Medicine, University of Helsinki

15.30 - 16.00      Rehabilitering i København kommune 
                             Susanne Lorentzen, Sentersjef på Hjerneskade- og rehabiliteringssenteret, København kommune 

Spor 4: Teknologi & Innovasjon

Møteleder: Stein Arne Rimehaug 

14.30 - 14.55       Samspill med brukerne, nøkkelen til å lykkes med innovasjon
                              Hege Eiklid, gründer og vinner av Norges første innovasjonspartnerskap

14.55 - 15.15       Et slag for fremtidens helsetjeneste 
                              Kirsten Sæther, samhandlingssjef Sunnaas sykehus HF 

15.15 - 15.35       Offentlige og private skaper fremtidens helsetjenester sammen
                              Ingunn Olsen, Innovasjonssjef Sykehuset Østfold

15.35 - 16.00       Er innovasjonspartnerskap veien å gå for å lykkes med nyskaping i helsesektoren?
                              Samtale mellom talerne


16.00                    Avslutning og vel hjem!

Fant du det du lette etter?