Program

Her finner du program for Prekonferansen, 11. september, og Rehabiliteringskonferansen 2019, 12. og 13. september. 

​Trykk på ønsket dag for å få opp programmet. Vi tar forbehold om endringer. Gå til Påmelding for å melde deg på prekonferansen, hovedkonferansen eller begge.  

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg Skriv ut. Eller bruk utskriftsknappen i høyre hjørne.

Prekonferanse 11. september

Prekonferansen varer fra 10.00 - 17.00. Du melder deg på ett spor ved påmelding, som du følger hele dagen. Det blir ikke anledning til å skifte mellom de ulike sporene. 

Spor 1: Lungerehabilitering - verktøy for å vurdere funksjon og måle effekt 

 Spesielt nyttig for kommuner som ønsker å forbedre tilbudet til alle med KOLS.   -  kl10-17

 Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne lærer å kjenne og bruke måleverktøy og spørreskjema utvalgt av lungerehabiliteringsnettverket. Workshopen ledes av Martijn Spruit, leder av forskningsteamet ved CIRO og professor ved Maastricht University, Nederland, og Hasselt University, Belgia. Professor Spruit vil sammen med medlemmer av nettverket, Anne Edvardsen, LHL-sykehusene, Stacey Haukeland-Parker, Sykehuset Østfold, Arild Strandbråthen, Unicare Hokksund og Stein Arne Rimehaug, RKR, gi opplæring i bruk og fortolkning av resultater, og fortelle om evidensen bak måleverktøyene. Teoridelen foregår på engelsk, praktisk workshop på norsk.

Disse måleverktøyene blir vurdert og kommentert:  

  • Sykdom og symptomutvikling:  mMRC og CAT
  • Generell livskvalitet:  EQ-5D
  • Funksjon: 6MWT  og  ISWT
  • Aktivitet:  PSFS
  • Angst/depresjon:  HADS  og PROMIS

Program for dagen:

10.00  Introduction and Welcome
            Stein Arne Rimehaug

10.15  Measurement and outcomes in pulmonary rehabilitation – why? 
            Martijn Spruit 

11.00  Break

11.15  Core set of pulmonary rehab measures selected by the network – rationale for each of the tests and measures 
            Martijn Spruit and Arild Strandbråthen

12.00  Lunch 

13.00 – 16.00  Workshop – praktisk utprøving av hvert enkelt verktøy (på norsk)

13.00  Funksjons og gangtester  - SPPB, 6MWT og ISWT            

Anne Edvardsen og Arild Strandbråthen

13:45 Break

14.00  Spesifikke selvrapporterte skjema for lungesyke: mMRC og CAT

Anne Edvardsen og Stacey Haukeland- Parker

14:45 Generelle selvrapporterte skjema:  EQ-5D, HADS og PROMIS

Stein Arne Rimehaug og …

15.30  Discussion and questions   

16.30  Wrap up and closing comments 

 

Spor 2: Styrke og lindre - kreftrehabilitering møter palliasjon

10.00 - 17.00     Moderator: Tone Hansen

We are honored to present a preconference with leading researchers and experts in the field of Cancer Rehabilitation and Palliative care.  Dr. Catherine M. Alfano, Vice-President of Survivorship from the American Cancer Society ACS, Dr. Karen la Cour, head of rehabilitation research and professor at the Danish National Knowledge Center for Rehabilitation and Palliative Care (REHPA), Dr. Stein Kaasa, Head of Department of Oncology at Oslo University Hospital, professor of Palliative medicine, and Chair of the European Palliative Care Reseach Centre, together with the Norwegian Cancer Society and our own Cancer Rehabilitation Network.

Join our workshop and learn how palliative care and multidisciplinary interventions can improve cancer rehabilitation and patient care, based on evidence based research and practice. Participate in deep dive discussions and share experience and best practice with leading Cancer rehabilitation and palliative care researchers from USA, Denmark and Norway. (This pre-conference topic will be in English.)      

10.00 - 10.15       Introduction and Welcome
                              Tone Hansen, Nettverk for kreftrehabilitering i HSØ

10.15 - 11.00       Advances in palliative care and how cancer rehabilitation can learn from them 
                              Catherine M. Alfano, Vice President, Survivorship, American Cancer Society (ACS)

11.00 - 11.15       Break

11.15 - 12.00       Everyday life, activity and health perspectives in rehabilitation and palliative care 
                              Karen la Cour, head of rehabilitation research and professor at the National Knowledge Center for Rehabilitation and Palliative Care in Denmark  

12.00 - 13.00       Lunch 

13.00 - 14.00       Workshop - empowerment and support before, during and after cancer

14.00 - 15.15       The integration of oncology and palliative care in Norway   
                              Stein Kaasa, Head of Department of Oncology at Oslo University Hospital and professor Palliative Medicine at UiO 

15.15 - 15.30       Break

15.30 - 16.30       Workshop - why and how to integrate oncology and palliative care                                

16.30 - 17.00       Wrap up and closing comments 
                              Kreftforeningen, Catherine M. Alfano, Karen la Cour, Stein Kaasa, and Tone Hansen

Spor 3: Brukermedvirkning i forskning med James Lind Alliance

10.00 - 17.00     Workshop med James Lind Alliance

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre at forskningen din faktisk kommer brukeren/pasienten til gode? Bli med på workshop med James Lind Alliance, National Institute for Health Research, UK.  

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, og Beccy Maeso, Senior Research Manager, James Lind Alliance, vil fasilitere denne workshopen og lære deltakerne hva reell brukermedvirkning er, og hvordan man bør gå frem for å involvere brukere i forskning allerede fra starten. Dette vil være relevant både for brukerorganisasjoner, forskere, klinikere, ledere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om HVORDAN de kan samarbeide om forskningsprosjekter, slik at forskning faktisk resulterer i bedre tjenester og behandlingstilbud for pasienten/brukeren.

10.00 - 10.45     Session 1: Introduction to patient and public involvement
                            Dr. Gary Hickey, INVOLVE

10.45 - 11.00     Break

11.00 - 12.00     Session 2: Group exercise: How to involve patients and publilc in research? 
                            Small groups, facilitated by Gary Hickey and Beccy Maeso

12.00 - 13.00      Lunch

13.00 - 13.45     Session 3: What does good involvement look like? 
                            Plenary discussion, facilitated by Gary Hickey and Beccy Maeso

13.45 - 14.30     Session 4: The James Lind Alliance and setting priorities for research 
                            Plenary facilitated by Beccy Maeso

14.30 - 14.45      Afternoon break

14.45 - 15.45     Session 5: Group exercise: How to involve patients and public in priority setting?  
                            Small groups, facilitated by Gary Hickey and Beccy Maeso

14.45 - 15.45     Wrapping up and Q&A  
                            Plenary

Du finner en mer detaljert beskrivelse av  program og workshop på siden Prekonferanse 11. september

Spor 4: Emosjonsregulering ved alvorlig hjerneskade (TBI)

10.00 - 17.00  Treating Emotion Perception Deficits after TBI   

Her får du et dypdykk og praktisk tilnæring til emosjonsregulering. Du lærer praktisk klinisk behandlingsmetodikk av pasienter med alvorlig hjerneskade (TBI) som har problemer med å håndtere emosjoner. Workshopen holdes av Dr. Dawn Neumann, forskningsdirektør Indiana University og Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI), og ledende forsker og ekspert på emosjonsregulering. Neumann står også bak My Emotional Compass, en app som skal hjelpe folk med alvorlig hjerneskade til å håndtere emosjoner. Som deltaker vil du få dybdekunnskap og lære det siste innen forskning på området Emotion Perception Deficits after TBI, og praktisk innføring i hvordan du kan bruke digitale verktøy på pasienter med TBI. Ta med egen PC! Workshop og presentasjoner foregår på engelsk.

PROGRAM

10.00 - 10.10      Introduction and Welcome
                             RKR, Sunnaas 

10.10 - 10.40      Scientific Background - Significance/prevalence of emotion perception deficits after TBI
                             Dr. Dawn Neumann, Indiana University and Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI)                            

10.40 - 11.10      Emotion perception mechanisms
                             Dawn Neumann

11.10 - 11.25      Break 

11.25 - 12.00      Evidence-based research: Description of multisite RCT trial and outcomes
                             Dawn Neumann

12.00 - 13.00       Lunch

Lunsjen blir servert i konferanserommet slik at de som ikke har lastet ned programvaren, kan få hjelp til det, mingle og delta i en diskusjon om hvordan emosjonsregulering for pasienter med alvorlig hjerneskade blir håndtert i egen klinikk/institusjon.  

13.00 - 13.30       Emotion Perception Assessment: Options and Practice administration
                              Gruppediskusjon                          

13.30 - 14.00       Demo/Review of Emotion Perception software
                              Dawn Neumann

14.00 - 14.15       Break

14.15 - 15.45       Practice in small group using the software
                              Gruppediskusjon        

15.45 - 16.30       Facilitators & Barriers, Concerns about implementing clinically
                              Gruppediskusjon 

Spor 5: Innovasjonssmie for rehabilitering

Nytt av året er en innovasjonssmie for å utvikle fremtidens løsninger for rehabilitering!

Har du noen gang tenkt at "skulle ønske jeg hadde..." for eksempel en løsning, dings eller tjeneste som kunne løse ett eller annet behov som letter arbeidshverdagen, effektiviserer rutinearbeidet, gjør behandlingen av pasientene praktisk enklere, eller ganske enkelt frigir tid til å gjøre andre viktige ting? 

Nå kan du realisere det behovet ved å sende inn ditt ønske og være med på innovasjonssmia under årets rehabiliteringskonferanse. 

Se egen nettside om Innovasjonssmia og meld inn din idé. 

Program 12. september

PROGRAM DAG 108.30​ - 17.00
Registrering

08.30 - 09.30

Mingling, frokost og samhandlingstorg med posterutstilling

Plenumssesjon    Konferansier Caroline Torskog, Sykehuset Telemark 
09.30 - 09.50
Velkommen til Oslo!
Ordfører Marianne Borgen 
09.50 - 10.10


10.10 - 10.30
Hva betyr helsenæringsmeldingen for rehabiliteringsfeltet
Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Regionale føringer for rehabilitering
Jan Frich, Direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF
10.30 - 10.50


10.50 - 11.00
Nye tjenester, forebygging og tidlig innsats
Oslo kommune
    
Appell fra brukerne
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

11.00 - 11.20

Pause
11.20 - 12.00
​Rehabilitering i Oslo

Fremtidens rehabiliteringstjeneste i Oslo, Gro Idland, Helseetaten og Sigrunn Eri, Bydel Alna, Oslo kommune

Oppfølging av slagpasient etter utskrivelse fra slagenhet,Tonje Lien Barkenæs og Åse Bergheim, Forsterket Rehabilitering Aker 

Virtuell trening – kvalitetstrening hjemme, Joachim Ravn Dommen Grøstad og Inger Østensen, Bydel Gamle Oslo 12.00 - 13.00

13.00 - 14.00


14.00 - 14.30

Lunsj

Integrating Research and Practice to Transform Cancer Rehabilitation
Catherine M. Alfano, Vice President, Survivorship, American Cancer Society (ACS) (engelsk)

Pause

Parallellsesjoner

​Spor 1: Rehabilitering i kommunen 

Møteledere: Carina Kolnes

14.30 - 14.55         Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?
                                Marianne Eliassen, PhD-stipendiat, Universitetet i Tromsø  

14.55 - 15.15         Kulturendring i samarbeid med hjemmetjenesten 
                                Lisbeth Anita Løvold, Ålesund kommune  

15.15 - 15.35         Interaktiv teknologi gjør det meste mulig - gruppetrening helt hjem i stua
                                Hilde Sørli, Sunnaas sykehus

15.35 - 16.00         First Oslo - Resultater og erfaringer fra implementering av intensiv gangtrening etter hjerneslag
                                Hanne Bratlie, Oslo Universitetssykehus og Joakim Moestue Halvorsen, FRA Oslo kommune   

Spor 2: Leve med - som bruker   

Møteleder: Gunhild Bottolfsen

Basert på Regjeringens  rapport "Et samfunn for alle - strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse", vil vi gi eksempler på hvordan brukere opplever likestilling i hverdagen på samfunnets mange arenaer, som for eksempel i utdanning, arbeid, helse og omsorg, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. 

14.30 - 14.50         Utfordringer i utdanning og arbeid
                                Leif-Ove Hansen, Generalsekretær i Unge funksjonshemmede   

14.50 - 15.40         Samtale om et samfunn for alle 
                                Leif-Ove Hansen, Line Skåtøy og Marion Alvær fra Unge funksjonshemmede og Gunhild Bottolfsen, brukerkonsulent Sunnaas sykehus  

15.40 - 16.00         Seksuell helse på dagsorden
                                Yvonne Dolonen, sexolog, Sunnaas sykehus

Les mer om talerne på dette sporet under Foredragsholdere

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer?  

Møteleder: Mari Klokkerud

14.30 - 15.00        Fremtidens pasient - telerehabilitering av hjertepasienter i Danmark 
                               Birthe Dinesen, professor, Laboratorie for Velfærdsteknologi – telesundhed og telerehabilitering, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

15.00 - 15.30        How to assess effectiveness in rehabilitation research and how to maximize effectiveness in clinical work
                               Antti Malmivaara, Institutt for helse og velferd, THL, Finland

15.30 - 16.00       KOLWeben - verktøy for KOLS-pasienter
                              Karin Wadell, professor i fysio, Universitetet i Umeå, Sverige

Spor 4: Teknologi & Innovasjon

Møteleder: Stein Arne Rimehaug

14.30 - 14.55        Hvor står Norge i medisinsk avstandsoppfølging? 
                               Siw Myhrer, Helsedirektoratet

14.55- 15.15        eMestringsprogram etter hjerneslag
                               Hans J. Johansen, Sykehuset i Vestfold, KFMR

15.15 - 15.40        Hololens - når den virtuelle terapeuten kommer hjem til deg
                               Jan Ivar Ernø, Barne og ungdomspsykiatrisk avd, Oslo universitetssykehus 

15.40 - 16.00        eMeistring.no - terapeutisk internettbehandling for angst og depresjon
                               Marthe Myklebost, Haukeland universitetssjukehus, Helse Vest 


16.00 - 16.15         Ettermiddagspause

Plenumssesjon 
​16.15 - 17.00 

​Som alle andre?  
Samtale om identitet knytta til f
unksjonsnedsettelse
Jan Grue ("Jeg lever et liv som ligner deres"), Trond Hammer og Marianne Lillehagen.         
 ​

Debattleder: Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord     


18.30 - 22.00
​Oslo Street Food VIPPA - middag, mingling og muntre innslag (egen påmelding)

Program 13. september

PROGRAM DAG 2
Plenumssesjon
​08.30 - 09.15
​Aldring, trening og hjernens utvikling
Kirk Erickson, Professor, PhD University of Pittsburgh (foredrag på engelsk)  

09.15 - 10.00
Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Kristine Beate Walhovd, professor og forsker i nevropsykologi, UiO og Oslo universitetssykehus, og leder Senter for livsløpsendringer i hjerne og kongisjon  ​
​10.00 - 10.15
Pause​ 
10.15 - 10.30
​Hjernehelse - fordi hjernen er uerstattelig   
Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet
10.30 - 11.15

11.15 - 11.45
​Hjernedebatten - gjerne mer hjerne i rehabilitering 
Debatt med Kristine B. Walhovd, Aud Kvalbein, Geir Olve Skeie ("Musikk og hjernen") og Jan Bjørneboe ("Parkinson og gleden ved livet")  

Debattleder: Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus

Prisutdeling - vinner av Innovasjonssmie for rehabilitering 
​11.45 - 12.45

Plenumssesjon  

12.45 - 13.15


13.15 - 13.45


13.45 - 14.15


14.15 - 14.30 

Lunsjpause og posterutstilling


En kunnskapsbasert og samarbeidende helsetjeneste?
Gro Jamtvedt, dekan Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, Storbyuniversitetet

Kompetansedeling med nye verktøy
Kjersti Sirevåg, kompetansebroen.no/Ahus

"En bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling av helsetjenesten" - Hvordan?
  -i samtale med Kirsten Sæther, samhandlingssjef Sunnaas sykehus HF

Pause

​​Parallellsesjoner

Spor 1: Rehabilitering i kommunen

Møteledere: Lars Martinsen og Joakim Moestue Halvorsen

14.30 - 15.00         Min digitale individuelle plan (IP)
                                Kari Mette Dukefoss Holte, Rådgiver Regional koordinerende enhet (RKE), Sunnaas sykehus   

15.00 - 15.30         Pasientdeltakelse i egen rehabiliteringsprosess 
                                Linda Kvæl, PhD-stipendiat OsloMet  

15.30 - 16.00         Betydning av brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling
                                Ann Britt Sandvin Olsson, stipendiat og Mette Haaland-Øverby, medforsker med erfaringskompetanse, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse


                              

Spor 2: Leve med - som pårørende 

Møteleder: Birgitte Dahl

14.30 - 14.55       Når sant skal sies fra pårørende selv (Pårørendeundersøkelsen)
                              Tommy Skar, generalsekretær, LHL Hjerneslag

14.55 - 15.20       Likepersonsarbeidet i et pårørendeperspektiv
                              Nina Roland, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og nestleder i regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst

15.20 - 16.00       Økt fokus på pårørende i rehabilitering 
                              Mia Tuft, nevropsykolog, forfatter og forsker 

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer?

Møteleder: Mari Klokkerud

14.30 - 15.00      Derfor er rehabiliteringstilbudet annerledes i Sverige
                             Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital, University of Gothenburg, Sverige   

15.00 - 15.30      Rehabilitation system in Finland for improving functional capacity
                              Jari Arokoski, Professor in Physical and Rehabilitation Medicine, University of Helsinki

15.30 - 16.00      Rehabilitering i København kommune 
                             Susanne Lorentzen, Sentersjef på Hjerneskade- og rehabiliteringssenteret, København kommune 

Spor 4: Teknologi & Innovasjon

Møteleder: Stein Arne Rimehaug 

14.30 - 14.55       Samspill med brukerne, nøkkelen til å lykkes med innovasjon
                              Hege Eiklid, gründer og vinner av Norges første innovasjonspartnerskap

14.55 - 14.15       Et slag for fremtidens helsetjeneste 
                              Kirsten Sæther, samhandlingssjef Sunnaas sykehus HF 

14.15 - 15.35       Offentlige og private skaper fremtidens helsetjenester sammen
                              Ingunn Olsen, Innovasjonssjef Sykehuset Østfold

15.35 - 16.00       Er innovasjonspartnerskap veien å gå for å lykkes med nyskaping i helsesektoren?
                              Samtale mellom talerne


16.00                    Avslutning og vel hjem!

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.