Prekonferanse 11. september

Fordyp deg i det siste på ditt felt i forkant av Rehabiliteringskonferansen

 

Vi fortsetter suksessen og arrangerer prekonferanse i forkant av hovedkonferansen. Her får du muligheten til å møte verdensledende eksperter og forskere innen viktige områder i vårt helsefelt. I år har vi valgt tema som belyser ulike sider ved det "å leve med" sykdom, over kortere eller lengre tid, med fokus på lungerehabilitering, kreftrehabilitering og hjerneskaderehabilitering. I tillegg har vi også med et tema som berører alle, uavhengig av pasientgruppe, nemlig brukerinvolvering i helseforskning. Vi håper dette kan være noe for enhver smak.  

Merk at som deltaker melder du deg på ett tema som du følger hele dagen.  
Detaljert program for de ulike temaene kan du lese under Program

Spor 1: Lungerehabilitering

Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne blir delt i grupper som vil jobbe med ulike problemstillinger innen lungerehabilitering. Workshopen ledes av Martijn Spruit, leder av forskningsteamet ved CIRO og professor ved Maastricht University, Nederland, og Hasselt University, Belgia.    

Denne anerkjente forskeren er også sentral i European Respiratory Society (ERS), og medforfatter i flere ERS/ATS-"statements" og -retningslinjer, som oppsummerer viten innen oppfølging av lungepasienter. Spruit er medforfatter på godt over 100 artikler, og har mottatt en rekke vitenskapelige priser og utmerkelser. Martijn Spruit er for tiden også leder av nettverket for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst.

Spor 2: Styrke og lindring - kreftrehabilitering møter palliasjon

Kreftrehabilitering er et relativt nytt helsefelt for oss i Norge, men i USA og i Danmark har de systematisert dette i forløpene til kreftpasienter. I tillegg er palliasjon og den eksistensielle og åndelige dimensjonen knyttet mye sterkere inn i kreftrehabiliteringen for å behandle og ivareta hele mennesket. Vi får besøk av Vice-President of Survivorship i American Cancer Society, Dr. Catherine M. Alfano, og Dr. Karen la Cour, forskningsleder og professor ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) i Danmark. Dr. Stein Kaasa, leder for Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, professor i palliativ medisin og initiativtaker til European Palliative Care Reseach Centre ved NTNU, var den første til å integrere onkologi og palliasjon i Norge, både i klinisk praksis og gjennom sin forskning. Sammen vil de tre dele sin kunnskap gjennom foredrag og diskusjoner med deltakerne.   

Bli med i workshop for å lære hvordan du kan forholde deg til palliasjon og eksistensielle spørsmål for dine kreftpasienter og overlevere, diskuter og del erfaringer om hvordan se hele pasienten og imøtekomme alle pasientens behov; fysiske, psykiske, sosiale, så vel som åndelige behov. Få veiledning og råd om tverrfaglige intervensjoner for å ta vare på hele mennesket, inkludert praktisk tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen, slik at man kan leve godt hele livet. 

Dette er en unik mulighet til å få dybdekunnskap på dette området, delta i gruppediskusjoner for å dele egne erfaringer og beste praksis, og få innspill og kommentarer fra de aller beste i feltet.  

Workshopen er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Nettverk for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst. Tone Hansen fra nettverket vil være møteleder. 

Presentasjonene holdes på engelsk slik at Catherine Alfano og Karen la Cour kan delta i diskusjonene og komme med kommentarer gjennom hele dagen.  

10.00  Introduction and Welcome
            Tone Hansen, Nettverk for kreftrehabilitering i HSØ

10.15  Advances in palliative care and how cancer rehabilitation can learn from them 
            Catherine M. Alfano, Vice President, American Cancer Society (ACS) 

11.00  Break

11.15  Everyday life, activity and health perspectives in rehabilitation and palliative care 
            Karen la Cour, Head of rehabilitation research and professor at the National Knowledge Center for Rehabilitation and Palliative Care in Denmark  

12.00  Lunch 

13.00  Workshop - empowerment and support before, during and after cancer  

14.00  The integration of oncology and palliative care in Norway   
            Stein Kaasa, professor Palliative Medicine at UiO and head of the Cancer Clinic at Oslo University Hospital

15.15  Break

15.30  Workshop - why and how to integrate oncology and palliative care 

16.30  Wrap up and closing comments 

            Kreftforeningen, Catherine M. Alfano, Karen la Cour, Stein Kaasa, and Tone Hansen

Spor 3: Brukermedvirkning i helseforskning

Workshop med James Lind Alliance

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre at forskningen din faktisk kommer brukeren/pasienten til gode? Bli med på workshop med James Lind Alliance, National Institute for Health Research, UK.  

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, og Beccy Maeso, Senior Research Manager, James Lind Alliance, vil fasilitere denne workshopen og lære deltakerne hva reell brukermedvirkning er, og hvordan man bør gå frem for å involvere brukere i forskning allerede fra starten. Dette vil være relevant både for brukerorganisasjoner, forskere, klinikere, ledere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om HVORDAN de kan samarbeide om forskningsprosjekter, slik at forskning faktisk resulterer i bedre tjenester og behandlingstilbud for pasienten/brukeren. 

Session 1: Introduction to patient and public involvement (brukermedvirkning)

What is it? – We will articulate what we mean by patient and public involvement and how it differs from participation and engagement.  This will also include different approaches to patient and public involvement such as consultation, collaboration and user led research. 

Why do we do it? – We will cover the rationales from patient and public involvement, including benefits. 

How do we do it? – We will identify some key aspects of the "architecture" of patient and public involvement, i.e. the processes and procedures and culture that need to be in place to enable effective patient and public involvement. 

Session 2: Group exercise:  How to involve patients and public in research? 

Each group will be given a research scenario and asked to identify barriers to involvement and develop solutions to involvement. Each group will be asked to feedback and there will be a group discussion.

Session 3: What does good involvement look like?

This builds on the group exercise and will move us to identifying "What good might look like."  NIHR and partners have recently developed some standards for patient and public involvement. How does "good involvement" look like in Norway? Examples from "Veileder - brukermedvirkning i helseforskning"

Session 4: The James Lind Alliance and setting priorities for research 

This session will outline how the James Lind Alliance brings patients, carers and clinicians to identify and prioritise issues, evidence, uncertainties for research. It will outline the process including some examples and will include a question and answer session.

Session 5: Group exercise:  How to involve patients and public in priority setting?

This exercise will involve priority setting. Participants will be asked to use their experience and knowledge to discuss a list of priorities for research.  Each group will be given a specific health condition and a set of priorities on cards to work collaboratively to prioritise the Top 10. 

Each group will feedback on their experience of working in this way.

Spor 4: Emosjonsregulering ved alvorlig hjerneskade (TBI)

Treating Emotion Perception Deficits after TBI   

Her får du et dypdykk og praktisk tilnæring til emosjonsregulering. Du lærer praktisk klinisk behandlingsmetodikk av pasienter med alvorlig hjerneskade (TBI) som har problemer med å håndtere emosjoner. Workshopen holdes av Dr. Dawn Neumann, forskningsdirektør Indiana University og Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI), og ledende forsker og ekspert på emosjonsregulering. Neumann står også bak My Emotional Compass, en app som skal hjelpe folk med alvorlig hjerneskade til å håndtere emosjoner. Som deltaker vil du få dybdekunnskap og lære det siste innen forskning på området Emotion Perception Deficits after TBI, og praktisk innføring i hvordan du kan bruke digitale verktøy på pasienter med TBI. 

Ta med egen PC! Workshop og presentasjoner foregår på engelsk.

PROGRAM

10.00  Introduction and Welcome
            RKR, Sunnaas  

10.10  Scientific Background - Significance/prevalence of emotion perception deficits after TBI
            Dr. Dawn Neumann, Indiana University and Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI)                            

10.40  Emotion perception mechanisms
            Dawn Neumann

11.10  Break 

11.25  Evidence-based research: Description of multisite RCT trial and outcomes
            Dawn Neumann

12.00  Lunch

Lunsjen blir servert i konferanserommet slik at de som ikke har lastet ned programvaren, kan få hjelp til det, mingle og delta i en diskusjon om hvordan emosjonsregulering for pasienter med alvorlig hjerneskade blir håndtert i egen klinikk/institusjon.  

13.00  Emotion Perception Assessment: Options and Practice administration
            Gruppediskusjon                          

13.30  Demo/Review of Emotion Perception software
            Dawn Neumann

14.00  Break

14.15  Practice in small group using the software
            Gruppediskusjon        

15.45  Facilitators & Barriers, Concerns about implementing clinically
            Gruppediskusjon 

16.30  Workshop ends  

Spor 5: Innovasjonssmie for rehabilitering

Nytt av året er en innovasjonssmie for å utvikle fremtidens løsninger for rehabilitering!

Har du noen gang tenkt at "skulle ønske jeg hadde..." for eksempel en løsning, dings eller tjeneste som kunne løse ett eller annet behov som letter arbeidshverdagen, effektiviserer rutinearbeidet, gjør behandlingen av pasientene praktisk enklere, eller ganske enkelt frigir tid til å gjøre andre viktige ting? 

Nå kan du realisere det behovet ved å sende inn ditt ønske og være med på innovasjonssmia under årets rehabiliteringskonferanse. 

Se egen nettside og meld deg på InnovasjonssmiaFant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.