Fordyp deg i det siste på ditt felt i forkant av Rehabiliteringskonferansen

Prekonferanse 11. september

Vi fortsetter suksessen og arrangerer prekonferanse i forkant av hovedkonferansen. Her får du muligheten til å møte verdensledende eksperter og forskere innen viktige områder i vårt helsefelt. I år har vi valgt tema som belyser ulike sider ved det "å leve med" sykdom, over kortere eller lengre tid, med fokus på lungerehabilitering, kreftrehabilitering og hjerneskaderehabilitering. I tillegg har vi også med et tema som berører alle, uavhengig av pasientgruppe, nemlig brukerinvolvering i helseforskning. Vi håper dette kan være noe for enhver smak.  

Merk at som deltaker melder du deg på ett tema som du følger hele dagen.  
Detaljert program for de ulike temaene kan du lese under Program

Spor 1: Lungerehabilitering

Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne lærer å kjenne og bruke måleverktøy og spørreskjema utvalgt av lungerehabiliteringsnettverket. Workshopen ledes av Martijn Spruit, leder av forskningsteamet ved CIRO og professor ved Maastricht University, Nederland, og Hasselt University, Belgia. Professor Spruit vil sammen med medlemmer av nettverket, Anne Edvardsen, LHL-sykehusene, Stacey Haukeland-Parker, Sykehuset Østfold, Arild Strandbråthen, Unicare Hokksund og Stein Arne Rimehaug, RKR, gi opplæring i bruk og fortolkning av resultater, og fortelle om evidensen bak måleverktøyene. Teoridelen foregår på engelsk, praktisk workshop på norsk.

Disse måleverktøyene blir vurdert og kommentert:  

  • Sykdom og symptomutvikling:  mMRC og CAT
  • Generell livskvalitet:  EQ-5D
  • Funksjon: 6MWT  og  ISWT
  • Aktivitet:  PSFS
  • Angst/depresjon:  HADS  og PROMIS

Program

10.00  Introduction and Welcome
            Stein Arne Rimehaug

10.15  Measurement and outcomes in pulmonary rehabilitation – why? 
            Martijn Spruit 

11.00  Break

11.15  Core set of pulmonary rehab measures selected by the network – rationale for each of the tests and measures 
            Martijn Spruit and Arild Strandbråthen

12.00  Lunch 

13.00 – 16.00  Workshop – praktisk utprøving av hvert enkelt verktøy (på norsk)

13.00  Funksjons og gangtester  - SPPB, 6MWT og ISWT 
            
Anne Edvardsen og Arild Strandbråthen

13.45 Break

14.00  Spesifikke selvrapporterte skjema for lungesyke: mMRC og CAT
            
Anne Edvardsen og Stacey Haukeland-Parker

14.45 Generelle selvrapporterte skjema:  EQ-5D, HADS og PROMIS
            Stein Arne Rimehaug

15.30  Discussion and questions   

16.30  Wrap up and closing comments  

Spor 2: Styrke og lindre - kreftrehabilitering møter palliasjon

Kreftrehabilitering er et relativt nytt helsefelt for oss i Norge, men i USA og i Danmark har de systematisert dette i forløpene til kreftpasienter. I tillegg er palliasjon og den eksistensielle og åndelige dimensjonen knyttet mye sterkere inn i kreftrehabiliteringen for å behandle og ivareta hele mennesket. Vi får besøk av Vice-President of Survivorship i American Cancer Society, Dr. Catherine M. Alfano, og Dr. Karen la Cour, forskningsleder og professor ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) i Danmark. Dr. Stein Kaasa, leder for Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, professor i palliativ medisin og initiativtaker til European Palliative Care Reseach Centre ved NTNU, var den første til å integrere onkologi og palliasjon i Norge, både i klinisk praksis og gjennom sin forskning. Sammen vil de tre dele sin kunnskap gjennom foredrag og diskusjoner med deltakerne.   

Bli med i workshop for å lære hvordan du kan forholde deg til palliasjon og eksistensielle spørsmål for dine kreftpasienter og overlevere, diskuter og del erfaringer om hvordan se hele pasienten og imøtekomme alle pasientens behov; fysiske, psykiske, sosiale, så vel som åndelige behov. Få veiledning og råd om tverrfaglige intervensjoner for å ta vare på hele mennesket, inkludert praktisk tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen, slik at man kan leve godt hele livet. 

Dette er en unik mulighet til å få dybdekunnskap på dette området, delta i gruppediskusjoner for å dele egne erfaringer og beste praksis, og få innspill og kommentarer fra de aller beste i feltet. Gruppene diskuterer på norsk og presenterer oppsummeringen på engelsk, slik at Catherine Alfano og Karen la Cour kan delta i diskusjonene og komme med kommentarer gjennom hele dagen.  

Workshopen er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Nettverk for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst. Tone Hansen fra nettverket vil være møteleder. 

10.00  Introduction and Ice-breaker
            
Tone Hansen, Nettverk for kreftrehabilitering i HSØ

10.15  Advances in palliative care and how cancer rehabilitation can learn from them 
            Catherine M. Alfano, Vice President, American Cancer Society (ACS) 

11.00  Workshop - gruppediskusjon

11.30  Break 

11.45  Everyday life, activity and health perspectives in rehabilitation and palliative care 
            Karen la Cour, Head of rehabilitation research and professor at the National Knowledge Center for Rehabilitation and Palliative Care in Denmark  

12.30  Lunch 

13.30  Workshop - gruppediskusjon  

14.00  The integration of oncology and palliative care in Norway   
            Stein Kaasa, professor Palliative Medicine at UiO and head of the Cancer Clinic at Oslo University Hospital

15.10  Break

15.30  Workshop - gruppediskusjon 

16.15  Wrap up and closing comments
            
Bente Øverli, Kreftforeningen, Catherine M. Alfano, Karen la Cour, Stein Kaasa, and Tone Hansen

Spor 3: Brukermedvirkning i helseforskning

Workshop med James Lind Alliance

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre at forskningen din faktisk kommer brukeren/pasienten til gode? Bli med på workshop med James Lind Alliance, National Institute for Health Research, UK.  

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, og Beccy Maeso, Senior Research Manager, James Lind Alliance, vil fasilitere denne workshopen og lære deltakerne hva reell brukermedvirkning er, og hvordan man bør gå frem for å involvere brukere i forskning allerede fra starten. Dette vil være relevant både for brukerorganisasjoner, forskere, klinikere, ledere, beslutningstakere og andre som ønsker å lære mer om HVORDAN de kan samarbeide om forskningsprosjekter, slik at forskning faktisk resulterer i bedre tjenester og behandlingstilbud for pasienten/brukeren. 

Hensikten med workshopen:  

  • Få økt forståelse av viktigheten med brukermedvirkning i forskning
  • Belyse endringsprosessene som trengs for å lykkes med brukermedvirkning i forskning, også på systemnivå 
  • Lære om James Lind Alliance-metodikken som går ut på å danne partnerskap mellom pasient, helsepersonell/klinikere og forskere i såkalte "Priority Setting Partnerships", for sammen å finne frem til relevante problemstillinger og prioriteringer for forskningen.

Introduction and Welcome

Session 1: Introduction to patient and public involvement (brukermedvirkning)

What is it? – We will articulate what we mean by patient and public involvement and how it differs from participation and engagement.  This will also include different approaches to patient and public involvement such as consultation, collaboration and user led research. 

Why do we do it? – We will cover the rationales from patient and public involvement, including benefits. 

How do we do it? – We will identify some key aspects of the "architecture" of patient and public involvement, i.e. the processes and procedures and culture that need to be in place to enable effective patient and public involvement. 

Session 2: Group exercise:  How to involve patients and public in research? 
Each group will be given a research scenario and asked to identify barriers to involvement and develop solutions to involvement. Each group will be asked to feedback and there will be a group discussion.

Session 3: What does good involvement look like?
This builds on the group exercise and will move us to identifying "What good might look like."  NIHR and partners have recently developed some standards for patient and public involvement. How does "good involvement" look like in Norway? Examples from "Veileder - brukermedvirkning i helseforskning"

Session 4: The James Lind Alliance Priority Setting Partnership
This session will outline how the James Lind Alliance brings patients, carers and clinicians to identify and prioritise issues, evidence, uncertainties for research. It will outline the process including some examples and will include a question and answer session.

Session 5: Group exercise:  How to involve patients and public in priority setting?
This exercise will involve priority setting. Participants will be asked to use their experience and knowledge to discuss a list of priorities for research.  Each group will be given a specific health condition and a set of priorities on cards to work collaboratively to prioritise the Top 10. We will use a real life JLA PSP example.

Each group will feedback on their experience of working in this way.

Session 6: Wrap up and Q&A
This will be an opportunity to address any outstanding questions people have and to get feedback and generate discussion on what people learned from the day.

Spor 4: Emosjonsregulering ved alvorlig hjerneskade (TBI)

Treating Emotion Perception Deficits after TBI   

Her får du et dypdykk og praktisk tilnæring til emosjonsregulering. Du lærer praktisk klinisk behandlingsmetodikk av pasienter med alvorlig hjerneskade (TBI) som har problemer med å håndtere emosjoner. Workshopen holdes av Dr. Dawn Neumann, forskningsdirektør Indiana University og Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI), og ledende forsker og ekspert på emosjonsregulering. Neumann står også bak My Emotional Compass, en app som skal hjelpe folk med alvorlig hjerneskade til å håndtere emosjoner. Som deltaker vil du få dybdekunnskap og lære det siste innen forskning på området Emotion Perception Deficits after TBI, og praktisk innføring i hvordan du kan bruke digitale verktøy på pasienter med TBI. 

Ta med egen PC! Workshop og presentasjoner foregår på engelsk.

PROGRAM

10.00  Introduction and Welcome
            RKR, Sunnaas  

10.10  Scientific Background - Significance/prevalence of emotion perception deficits after TBI
            Dr. Dawn Neumann, Indiana University and Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI)                            

10.40  Emotion perception mechanisms
            Dawn Neumann

11.10  Break 

11.25  Evidence-based research: Description of multisite RCT trial and outcomes
            Dawn Neumann

12.00  Lunch

Lunsjen blir servert i konferanserommet slik at de som ikke har lastet ned programvaren, kan få hjelp til det, mingle og delta i en diskusjon om hvordan emosjonsregulering for pasienter med alvorlig hjerneskade blir håndtert i egen klinikk/institusjon.  

13.00  Emotion Perception Assessment: Options and Practice administration
            Gruppediskusjon                          

13.30  Demo/Review of Emotion Perception software
            Dawn Neumann

14.00  Break

14.15  Practice in small group using the software
            Gruppediskusjon        

15.45  Facilitators & Barriers, Concerns about implementing clinically
            Gruppediskusjon 

16.30  Workshop ends  

Spor 5: Innovasjonssmie for rehabilitering

Nytt av året er en innovasjonssmie for å utvikle fremtidens løsninger for rehabilitering!

Har du noen gang tenkt at "skulle ønske jeg hadde..." for eksempel en løsning, dings eller tjeneste som kunne løse ett eller annet behov som letter arbeidshverdagen, effektiviserer rutinearbeidet, gjør behandlingen av pasientene praktisk enklere, eller ganske enkelt frigir tid til å gjøre andre viktige ting? 

Nå kan du realisere det behovet ved å sende inn ditt ønske og være med på innovasjonssmia under årets rehabiliteringskonferanse. 

Se egen nettside og meld deg på InnovasjonssmiaFant du det du lette etter?