Posterutstilling

Vi fortsetter tradisjonen med Posterutstilling for å dele spennende prosjekter og forskning fra feltet vårt. Ved å delta i posterkonkurransen får du vist frem arbeidet ditt, faget og arbeidsplassen din til de andre på konferansen. Så ta utfordringen, lag poster og få billigere deltakelse attpå!

REHABKONFERANSEN postere 2019.pdf

Utforming og innhold

En poster er en vitenskapelig presentasjon, men med en utforming som kan sammenliknes med en reklameplakat. Bruk figurer og bilder!

Posteren bør gi svar på spørsmålene: Hvorfor, hvordan, hva fant du, og hva betyr det?

Postermal

Posterens størrelse skal ligge innenfor disse ytre målene: Høyde 120 cm og bredde 84 cm (A0 i stående format).

Tittelen

En god og dekkende tittel er viktig. Denne kan inneholde mye av det budskapet du vil formidle, og skal pirre til interesse for posteren.

Forfatterne

Under tittelen fører du opp navn, yrkestittel og faglig tilknytning/organisasjon til forfatterne, samt kontaktinformasjon (e-post).

Introduksjonen

Innledningen skal kort fortelle om bakgrunnen for arbeidet og hva du ville at din studie skulle vurdere, påvise eller avvise.

Materialet og metoden

Denne delen tar for seg selve studiet og hvordan arbeidet ble utført.

  • Bruk beskrivende og informative overskrifter.
  • Unngå gjentagelser.
  • Bruk bilder og illustrasjoner som tabeller, grafer, kart, bilder, tegninger eller symboler for å fortelle tilskuerne det du vil formidle. Det skaper blikkfang.

Resultatene

  • Du behøver ikke ta med alle detaljer fra studiet.
  • Ta med de viktigste resultatene på en kortfattet og oversiktlig måte.
  • Resultater bør fortrinnsvis presenteres grafisk.
  • Du må alltid ta med de resultatene som inngår i konklusjonen.

Konklusjonen

Konklusjonen presenteres lett synlig i stikkordsform. Konklusjonen kan være ”svar” på et eventuelt spørsmål eller en hypotese fra tittelen på posteren.

Referanser

Begrens referanser til et minimum. Ta bare med de mest relevante artiklene som presenterer hele prosjektet som beskrives i posteren.

Frist for påmelding og innsending av Poster Abstracts er 15. august.

Registrering og påmelding av Poster abstract

Du melder inn din deltakelse og ditt Abstract ved å sende e-post til Ingvild Grimstad, og krysser av for "Posterdeltakelse" når du melder deg på konferansen.

Fant du det du lette etter?