Kunnskapstranslasjonsprisen

​Vi ønsker å fremheve helsearbeidere eller forskere i rehabiliteringsfeltet som har vært gode ambassadører og fremmet kunnskapstranslasjon og kunnskapsbasert praksis på sin arbeidsplass. Det kan være noen som har laget systematiske kunnskapsoversikter for et bestemt felt, benyttet Kunnskaps-til-handling-modellen for å ta i bruk ny kunnskap, og/eller implementert ny evidensbasert kunnskap i klinisk praksis.  

Det er mye godt arbeid og mange spennende prosjekter som pågår og som fortjener anerkjennelse. Nå trenger vi din hjelp til å finne frem til gode kunnskapstranslasjonsprosjekter (KBP-prosjekter), og nominere disse til årets Kunnskapstranslasjonpris! Det kan enten være en kollega fra din egen arbeidsplass, eller noen fra et annet sted som har imponert med sitt arbeid.  

Nominasjonskriterier  

Den nominerte må oppfylle disse kravene:

 1. Være ansatt i et sykehus, en privat institusjon eller kommunehelsetjenesten i denne helseregionen.
 2. Ha aktivt deltatt i, eller ledet minst ett kunnskapstranslasjonsprosjekt innen rehabilitering, som har hatt stor betydning for klinisk praksis eller forskning.
 3. Være en god ambassadør som regelmessig formidler og promoterer kunnskapstranslasjon i klinisk praksis og/eller forskning.     

Slik nominerer du

 1. Last ned Nominasjonsskjemaet nederst på siden.
 2. Nominasjonen kan gjøres av enkeltpersoner (kollegaer, studenter, andre i feltet) eller av arbeidsgiver.
 3. Frist for å sende inn nominerte er 15. august
 4. Den som nominerer må sende inn følgende informasjon:
  • Nominasjonsskjemaet
  • Et lite sammendrag av den nominertes CV (fortelle kort om utdanning, yrkeserfaring, meritter, osv.)
  • Et par sider som forklarer hvorfor vedkommende er nominert, og hva slags arbeid eller kunnskapstranslasjonsprosjekt vedkommende har gjennomført, med vektlegging på nominasjonskriteriene over.
 5. Send nominasjonspakken som vedlegg i e-post til Stein Arne Rimehaug i RKR. 
 6. Kandidater som ikke blir valgt ut, kan nomineres på nytt året etter, ved å oppdatere nominasjonspakken og sende inn på nytt!
 7. Ansatte i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering kan ikke delta, ei heller nominere kandidater eller skrive anbefalingsbrev for kandidater.

Kåring og prisutdeling

 1. Vinneren blir kåret av en jury som består av internasjonale eksperter innen kunnskapstranslasjon. Når juryen har fattet sin beslutning, blir vinneren kontaktet av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i forkant av konferansen i september.
 2. Prisen blir delt ut til vinneren på årets Rehabiliteringskonferanse i Oslo, og blir profilert på kompetansetjenestens nettsider og nyhetsbrev. 

Last ned Nominasjonsskjema

Fant du det du lette etter?