Foredragsholdere

Her kan du lese om foredragsholderne på årets konferanse. De er listet i den rekkefølgen de er satt opp i programmet.  

Prekonferansen, 11. september

Spor 1: Lungerehabilitering 

Martijn Spruit

Dr. Martijn Spruit er leder av forskningsteamet ved CIRO og professor ved Maastricht University, Nederland, og Hasselt University, Belgia og en av Europas mest anerkjente forskere på lungerehabilitering. Han har en sentral rolle i European Respiratory Society (ERS), og er medforfatter i flere ERS/ATS-statements og -retningslinjer som oppsummerer viten innen oppfølging av lungepasienter. Spruit er medforfatter på godt over 100 artikler, og har mottatt en rekke vitenskapelige priser og utmerkelser. Martijn Spruit er for tiden også leder av nettverket for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst.

Spor 2: Styrke og lindre - kreftrehabilitering møter palliasjon 

Møteleder: Tone Hansen

 
Tone Hansen er psykolog og brukerrepresentant fra Blodkreftforeningen i fagnettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst. Hun har med bakgrunn i denne rollen deltatt som bruker i flere prosjekter, blant annet i arbeidet med å finne et egnet kartleggingsverktøy for å avgjøre hvem som har behov for kreftrehabilitering. Tone har vært medforfatter på en systematisk kunnskapsoppsummering om effekt av tverrfaglig psykososial kreftrehabilitering og holdt presentasjon om arbeidsmetoden for slike oppsummeringer på Cokhrane-konferansen i Edinburgh, samt publisering av disse erfaringene i en spalte om brukermedvirkning i BMJ. Tone Hansen er utdannet psykolog og har egen praksis med fokus på kreftberørte. 

Catherine M. Alfano

Catherine M Alfano.jpg 
Dr. Catherine M Alfano, PhD. As Vice President of Survivorship, American Cancer Society (ACS) she provides vision and leadership to ACS research, programming, and policy efforts nationwide to improve the lives of cancer survivors. Alfano has also served as Deputy Director of the US National Cancer Institute's Office of Cancer Survivorship. 

Dr. Alfano is trained as a rehabilitation psychologist and has focused her career in cancer survivorship. In addition to her work at the American Cancer Society, she is an Adjunct Professor of Oncology at Georgetown University Medical Center. She has held leadership positions as the Chair of the Cancer Special Interest Group of the Society of Behavioral Medicine and on the Research Task Force of the American Congress of Rehabilitation Medicine’s Cancer Networking Group and the American Society of Clinical Oncology’s Survivorship Committee.  

Berger Hareide   

 
Berger Hareide har vært leder av Samlivssenteret ved Modum Bad. Han erstatter Karen la Cour. 

Stein Kaasa

Stein Kaasa_2.jpg  
Dr. Stein Kaasa MD, PhD, Professor of Palliative Medicine and Chair of the European Research Center. Dr Kaasa specialises in medical oncology, radiotherapy, and palliative medicine. In 1993, he was appointed as the first professor in palliative medicine in Scandinavia and he was one of the founders of the palliative care unit and founder of the European Palliative Care Research Centre (PRC) at NTNU, Trondheim. As the National Cancer Director in Norway, President of EAPC, he has for the past decades been involved in the development of national and international guidelines for cancer treatment, and is at present involved in several research collaborative and international partnerships on research and policy development.

Currently he is head of department of Oncology at Oslo University Hospital one of the larger cancer centers in Europe and a OECI designated center and Professor of Oncology and Palliative Medicine at the University of Oslo. He is also director of the PRC and chair of the ESMO Designated Centers Working Group. Professor Kaasa has published more than 500 articles and book chapters. He has authored the Nordic Textbook of Palliative Care and is co-author and editor of the Oxford Textbook of Palliative Medicine

Late 2018 The Lancet published a Commision report, headed by Dr. Kaasa, where the group critically discuss how to integrate oncology and palliative care using standardised care pathways, referral guidelines, and collaboration to achieve the best outcomes for patient-centred care.

Spor 3: Brukermedvirkning i helseforskning med James Lind Alliance

Beccy Maeso

MaesoBeccy.JPG 
Beccy Maeso is Senior Research Manager, James Lind Alliance, and leads the James Lind Alliance (JLA) team based at the NIHR Evaluation Trials and Studies Coordinating Centre (NETSCC), University of Southampton.  The JLA brings patients, carers and clinicians together in Priority Setting Partnerships (PSPs) to identify and prioritise the Top 10 uncertainties, or unanswered questions for research. 

JLA provide advice and guidance to groups wanting to initiate a PSP, and oversee the PSP method as set out in the JLA Guidebook, as well as undertaking a range of engagement activities with the research community.  

The JLA represents a distinctive and influential model, capturing the voices of patients and carers, often those who are disempowered or marginalized, enabling them to work as equal partners with healthcare professionals to identify and prioritise evidence uncertainties and influence the future research agenda. JLA methods are one of the ways the NIHR addresses waste and adds value to research by ensuring that questions answered are relevant to the users of research.

Gary Hickey

Gary Hickey_3.jpg 
Dr. Gary Hickey PhD, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE. Dr Hickey is responsible for the co-production in research and the development of an international patient and public involvement network. He has developed considerable expertise in co-production and led a team of people to develop our highly acclaimed "Guidance on co-producing a research project". 

Dr. Hickey has over a decade of experience working in health and social care research, including public and patient involvement, within a university setting, and over a decade's experience of working in research and project management within public sector organisations, both in the UK and overseas, on ethics and corruption.

INVOLVE was established in 1996 and is part of, and funded by, the National Institute for Health Research, to support active public involvement in NHS, public health and social care research. It is one of the few government funded programmes of its kind in the world. 

As a national advisory group our role is to bring together expertise, insight and experience in the field of public involvement in research, with the aim of advancing it as an essential part of the process by which research is identified, prioritised, designed, conducted and disseminated.

Spor 4: Emosjonsregulering ved alvorlig hjerneskade (TBI) 

Dawn Neumann

Dawn Neumann.jpg 
Dr. Dawn Neumann, PhD, Associate Professor at Indiana University (IU) School of Medicine, and Research Director at the Rehabilitation Hospital of Indiana (RHI). Neumann is also the Director of the IU Interactive and Functional Assessment of Communication and Emotion (InterFACE) Center at RHI. She has her PhD in Rehabilitation Science from SUNY Buffalo, and MA in Cognitive Psychology from Rutgers NJ. 

Dr. Neumann's research aims to identify mechanisms underlying social cognition and emotion regulation deficits after traumatic brain injury (TBI), as well as to determine evidence-based treatment approaches for these problems. She was the recipient of the American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) Deborah L. Wilkerson Early Career Award in 2013, and the Mitchell Rosenthal Mid-Career Award in 2018 for the significant contributions she has made to the field of Rehabilitation. Dr. Neumann serves on the Journal of Head Trauma Rehabilitation editorial review board.  

Hovedkonferansen, 12. september

Plenumssesjon Dag 1

Konferansier: Caroline Torskog

Caroline Torskog.jpg 
Caroline Torskog er avdelingsleder ved Sykehuset Telemark med ansvar for nevrologi og rehabilitering. Hun er utdannet fysioterapeut med en master i helsefagvitenskap fra UiO. Arbeidshverdagen finner sted på et relativt lite akuttsykehus som har lykkes med å etablere egne senger for tidlig rehabilitering. Sykehuset har et tverrfaglig rehabiliteringsteam som vurderer rehabiliteringspotensiale og behandler pasienter svært tidlig i sykdomsforløpet. Torskog er opptatt av lik tilgang på spesialisthelsetjenester av god kvalitet for alle – og drømmer om at rehabiliteringsfeltet skal omfavne mulighetene som ligger i telemedisin og andre innovative tjenestetilbud.

Marianne Borgen

Marianne Borgen.jpg 
Marianne Borgen, Ordfører i Oslo, leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt og har permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna.

Ordføreren er spesielt opptatt av barn og unges rettigheter og deres oppvekstsvilkår. Både som kontorsjef hos Barneombudet og i Redd Barna arbeidet ordføreren spesielt med vold og overgrep mot barn og asylsøkerbarns situasjon. I tillegg er hun opptatt av at Oslo skal være en inkluderende og god by å vokse opp i for alle barn. 

Maria Jahrmann Bjerke

 
Maria Jahrmann Bjerke har vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 22. september 2017. Hun startet sin yrkeskarriere som rådgiver innen helseavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og har siden det vært politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, før hun ble Statssekretær i Helse og- omsorgsdepartementet. Jahrmann Bjerke har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.  

Jan Frich

Jan Frich.jpg 
Jan Frich er Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og professor ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn som nevrolog og har blant annet forsket på rehabilitering ved nevrologiske tilstander.

Foredraget tar for seg endringene innen helse og rehabilitering de siste årene som vil legge føringer for det videre arbeidet med utvikling av rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst.  

Thomas Sebastian Blancaflor

 
Thomas Sebastian Blancaflor er brukerrepresentant og medlem av brukerutvalget ved Helse Sør-Øst RHF. Han har bakgrunn som offiser i Forsvaret og som leder i næringslivet. I dag driver han en praksis som psykoterapeut, samlivsterapeut og coach. Han holder kurs og foredrag innen motivasjon og ledelse overfor næringsliv, og han studerer for tiden gestaltterapi.

Thomas Sebastian ble for 20 år siden utsatt for en ulykke under tjeneste i Forsvaret som medførte amputasjon av et ben og en hånd. Han tilbrakte lang tid som pasient i rehabilitering på Sunnaas sykehus, hvor han blant annet lærte å gå på ny med protese. 

Thomas Sebastian bruker mye tid på organisasjonsarbeid som medlem av hovedstyret i Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere, og styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus. Som brukerrepresentant i Helse Sør-Øst har Thomas Sebastian et særskilt fokus på psykisk helsevern og rehabilitering, og utvikling av helhetlige tjenester, hvor psykososiale behov og tiltak får økt fokus og innsats.

Liv Hege Kateraas

 
Liv Hege Kateraas er utdannet ergoterapeut (1997) og har en Master i Helsefagvitenskap (2010). Hun har tidligere arbeidet som ergoterapeut i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, spesialskole og som rådgiver på NAV hjelpemiddelsentral før hun begynte i stillingen som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, i Kvalitet og forløpsdivisjonen, avdeling for retningslinjer og fagutvikling. 

I Helsedirektoratet har hun jobbet mye med fagområdet hjerneslag og blant annet ledet revisjonen av nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Gro Idland

Gro Idland.jpg 
Gro Idland, Prosjektleder for "Fremtidens rehabiliteringstjenester", Helseetaten i Oslo kommune. Idland er utdannet fysioterapeut og har tatt både en master og en PhD. Hun har variert praksis fra sykehus og bydel. Fra 2013-2016 jobbet hun som prosjektleder for utvikling av Oslomodellen, hverdagsrehabilitering. Senere jobbet hun som fagsjef for byrådsavdelingen, eldre helse og arbeid. Fra 2018 har hun ledet prosjektet "Fremtidens rehabiliteringstjenester i Oslo". 

Åse Bergheim

Åse Bergheim.jpg 
Åse Bergheim er utdannet fysioterapeut i Oslo i 1994. Hun jobbet først noen år i Ullensaker kommune, og fra 1998-2010 jobbet hun som fysioterapeut/spesialfysioterapeut ved Seksjon for hjerneslag på Oslo Universitetssykehus Ullevål. Fra 2010 har hun vært ansatt i bydel Nordstrand, og har blant annet jobbet med slagrehabilitering, og med styrke- og balansetreningsgrupper for de eldste eldre.

Åse Bergheim har vært med i prosjekt Rehabiliteringsforløp Hjerneslag Oslo. og har i den perioden hatt permisjons fra bydel Nordstrand for å  være prosjektleder sammen med Tonje Lien Barkenæs.

Åse Bergheim har lederutdanning fra BI fra, videreutdanning i fysioterapi for eldre, og holder for tiden på med Masterstudium i fysioterapi ved Oslo Met.

Tonje Lien Barkenæs

Tonje Lien Barkenæs.PNG 
Tonje Lien Barkenæs, Forsterket rehabiliteringsavdeling Aker, Oslo kommune, var ferdig utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo og Akershus i 2009. Hun har deretter jobbet som fysioterapeut på Rikshospitalet, Drammen sykehus og Ahus. Siden 2012 har hun vært ansatt ved Forsterket rehabiliteringsavdeling Aker, Helseetaten. Siden 2017 har hun vært prosjektleder for Helseetatens prosjekt "Rehabiliteringsforløp Oslo" sammen med Åse Bergheim. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo MET- storbyuniversitet, Oslo universitetssykehus og Helseetaten, finansiert med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene. Tonje har studert veilederutdanning ved OsloMet og lederutdanning på BI.  

Joachim Ravn Dommen Grøstad

Joachim Ravn Dommen Grøstad_2.jpg 
Joachim Ravn Dommen Grøstad, Tverrfaglig rehabiliteringsteam, Bydel Gamle Oslo, har gått et årsstudium i idrett og tatt en bachelor i fysioterapi. Joachim har arbeidserfaring fra privat og kommunal sektor, herunder Oslo fengsel, Kviteseid kommune og Rauland Fysioterapi. Han arbeider nå i tverrfaglig rehabiliteringsteam i Bydel Gamle Oslo. Joachim skal holde sitt innlegg sammen med Inger Østensen.

Inger Østensen

Inger Østensen_2.jpg 
Inger Østensen, Tverrfaglig rehabiliteringsteam, Bydel Gamle Oslo, har en bachelor i fysioterapi fra Høyskolen i Oslo. I 9 år har hun arbeidet med rehabilitering ved korttidsavdeling på sykehjem i Sørum kommune. Nå jobber hun i Bydel Gamle Oslo i et tverrfaglig rehabiliteringsteam sammen med Joachim Grøstad. 

Catherine M. Alfano 

 
Dr. Alfano, PhD, Vice President of Survivorship, American Cancer Society (ACS), provides vision and leadership to ACS research, programming, and policy efforts nationwide to improve the lives of cancer survivors.   She has also served as Deputy Director of the US National Cancer Institute's Office of Cancer Survivorship. 

Dr. Alfano is trained as a rehabilitation psychologist and has focused her career in cancer survivorship. In addition to her work at the American Cancer Society, she is an Adjunct Professor of Oncology at Georgetown University Medical Center. She has held leadership positions as the Chair of the Cancer Special Interest Group of the Society of Behavioral Medicine and on the Research Task Force of the American Congress of Rehabilitation Medicine’s Cancer Networking Group and the American Society of Clinical Oncology’s Survivorship Committee.  

Spor 1: Rehabilitering i kommunen

Møteledere: Carina Kolnes 

Carina Kolnes.jpg 
Carina Kolnes er utdannet ergoterapeut, og jobber som teamleder og som en del av prosjektstaben i Prosjekt Innovativ rehabilitering ved Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter. Prosjektet jobber med å utvikle rehabiliteringstjenesten i Indre Østfold, men har nasjonal overføringsverdi. Carina har det siste året delt erfaringer fra prosjektet på flere store konferanser i Norge.

Kolnes har tidligere jobbet som kommuneergoterapeut og vært prosjektleder for implementering av hverdagsrehabilitering. Hun har en videreutdanning innen brukermedvirkning, teknologi og innovasjon. Carina har fra 2018 vært en del av RKRs Early Career-satsning.  

Marianne Eliassen

Marianne Eliassen bilde.JPG 
Marianne Eliassen, PhD-stipendiat, Universitetet i Tromsø, er utdannet fysioterapeut med master i helsefag, flerfaglig studieretning. Hun er for tiden stipendiat ved Institutt for Helse og Omsorgstjenester, UiT Norges arktiske universitet. PhD-prosjektet handler om ulike praksiser i hverdagsrehabilitering, med særlig fokus på fysioterapikunnskap, veiledningspraksis og samhandling. Eliassen har i tillegg en 20% stilling ved Senter for Omsorgsforskning hvor hun jobber med eldrereformen, Leve hele Livet.

Tematiske interesseområder er: Rehabilitering, veiledning, mestring og læring, faglig utvikling, samhandling, tverrprofesjonalitet, aldring, aktiv alderdom.

Om foredraget: Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering – Hva ønsker vi?

Hverdagsrehabilitering har fått stor oppmerksomhet innen kommunal rehabilitering, og i løpet av kun få år har en stor andel av de norske kommunene innført Hverdagsrehabilitering som en sentral del av sin helse og omsorgstjenester. Til tross for dette er formeningen av hva hverdagsrehabilitering er, og bør være, variert. Det finnes store variasjoner i hvordan tjenesten organiseres og utføres. Basert på funn i doktorgradsprosjektet vil Marianne presentere hovedtrekkene i ulike praksiser. Eliassen vil i tillegg tydeliggjøre hvordan man kan nyttiggjøre seg de ulike tilnærmingene, avhengig av hvem brukeren er, og hvilket formål man har med tjenesten.

Lisbeth Anita Løvoll

Lisbeth Anita Løvold_bilde.jpg 
Lisbeth Anita Løvoll, teamleder for ergo-, fysio, syn/hørsels-tjenesten og hverdagsrehabiliteringen i Ålesund kommune. Hun er utdannet ergoterapeut. Startet som avdelingsledende ergoterapeut ved Silurveien sykehjem i Oslo, før hun begynte å jobbe som ergoterapeut og  teamleder i Ålesund. Har videreutdanning innen folkehelse, helseledelse og prosjektledelse. Brenner for å formidle viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i oppvekstsektoren og i helsesektoren. 

Hilde Sørli

Hilde Sørli.jpg 
Hilde Sørli er spesialfysioterapeut og rådgiver i teknologi og e-helse ved Sunnaas sykehus. Hun har vært prosjektleder og koordinator for flere telemedisin- og samhandlingsprosjekter de siste 10 årene.

I tillegg underviser hun i telerehabilitering ved OsloMet og VID vitenskapelige høgskole. De siste årene har Hilde Sørli også vært ansatt 20 % som teknologirådgiver i Prosjekt Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold.

Lars Fredrik Martinsen

 

Lars Martinsen er fysioterapeut, og jobber i Prosjekt Innovativ rehabilitering ved Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter. Martinsen har en mastergrad i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til videreutdanninger innen bevegelsesvitenskap, teknologi og innovasjon. Han har fra 2018 vært en del av RKRs Early Career-satsning. Til daglig jobber Martinsen med å utvikle rehabiliteringstjenesten i Indre Østfold, med særlig fokus på bruk av teknologi og målinger av effekt. Han holder foredraget sammen med Hilde Sørli. 

Hanne Bratli 

Hanne Christoffersen Bratlie.jpg 
Hanne Christoffersen Bratlie er spesialfysioterapeut ved Oslo Universitetsykehus, medisinsk klinikk, avdeling Aker.

Hun har lang erfaring innen rehabilitering av ulike pasientgrupper, hovedsakelig pasienter med hjerneslag, benamputerte og hoftebrudd samt studentveiledning. I tillegg har hun hatt en prosjektstilling, deltid i FIRST Oslo-prosjektet i samarbeid med Oslo kommune.

Joakim Moestue Halvorsen

Joakim M Halvorsen.jpg 
Joakim Moestue Halvorsen jobber ved Forsterket rehabilitering Aker, Helseetaten, Oslo kommune, samt som fysioterapeut i privat praksis. Han ble ferdig utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013 og har siden dette jobbet med rehabilitering.

Den senere tiden har han som medarbeider i FIRST-Oslo prosjektet hatt et spesielt fokus på intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag.

Joakim har siden 2018 vært godkjent Spesialist i muskel- og skjelettfysioterapi og holder for tiden på med en masterutdanning ved Queen Margaret University, Edinburgh.

Om foredraget:  First Oslo er et avsluttet implementeringsprosjekt av variert intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag som er utført i samarbeid mellom OUS, FRA og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). I foredraget vil resultatene og erfaringer fra prosjektet bli presentert, og i tillegg vil planen for veien videre legges frem.

Spor 2: Leve med - som bruker

Møteleder: Gunhild Bottolfsen

Gunhild Bottolfsen bilde.jpg
Gunhild Bottolfsen er utdannet barnevernspedagog og har en master i helse- og sosialfaglig arbeid. I 2008 fikk Gunhild en ryggmargskade. Siden 2010 har hun jobbet som erfaringskonsulent på Sunnaas sykehus. I tillegg driver hun nettsidene www.funksjonshemmet.no og www.rullestolreiser.no hvor rullestolbrukere kan lære hvordan de tilpasser sin bolig og få inspirasjon til å være aktive og reise med rullestol. På fritiden spiller hun rullestolrugby og er en aktiv terrengsykkelist.

Leif-Ove Hansen   
Leof_Ove Hansen UF.jpg

Leif-Ove Hansen er Generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Hansen er utdannet sykepleier med master i administrasjon og ledelse. Han har fra tidligere jobbet i helsevesenet i mange år og før han begynte i Unge funksjonshemmede jobbet han i fire år som styreleder i HivNorge.

Line Skåtøy

Line Skaatoy.jpg
Line Skåtøy er styreleder i unge funksjonshemmede. Hun har en medfødt hjertefeil og representerer voksne med medfødt hjertefeil inn i styret til UF. Hun har alltid vært aktiv med organisasjonsarbeid og det hun «jobber» mest med og brenner for er gode overganger i helsevesenet, skole, videregående, høyere utdannelse og jobb. Skåtøy er i dag 100% ufør og kan på nåværende tidspunkt ikke være i jobb. Derfor velger hun å bruke den kunnskapen og de ressursene hun har til å kunne bidra inn i unge funksjonshemmede.

Marion Alver

marion alver bilde.jpg

Marion Alver er styremedlem i Unge Funksjonshemmede, og har selv en fysisk funksjonsnedsettelse. Hun har mange års erfaring innen organisasjonsarbeid i flere "pasientorganisasjoner". Alver brenner for brukermedvirkning og samvalg i helsevesenet samt gode overganger fra ungdom til voksenliv for personer med kroniske tilstander.

Yvonne Dolonen

Yvonne Dolores Bilde.jpg  
Yvonne Dolonen er erfaringskonsulent og sexolog, utdannet sosionom. Til daglig jobber hun som erfaringskonsulent på Sunnaas sykehus. Ved siden av driver hun et enkeltpersonsforetak "Sexolog Dolonen". Fra 1994 har hun levd med en ryggmargskade. 

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer? 

Møteleder: Mari Klokkerud

 
Mari Klokkerud, PhD, leder RKR fra august 2019. Klokkerud har mange års års erfaring med ledelse, forskning og kunnskasformidling ved NKRR, Nasjonalt Kompetansesenter for Revmatologisk Rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus. Fra August 2019 overtar hun etter Jan Egil Nordvik som leder for Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Birthe Dinesen

Birthe Dinesen.jpg 
Birthe Dinesen er professor og sjef for forskningsavdelingen Velferdsteknologi - Telehelse & Telerehabilitering ved Aalborg Universitet i Danmark. Hun har vært hovedforsker for flere banebrytende telehelse og telerehabiliteringsstudier innen kroniske sykdommer. Dinesens forskning fokuserer på utvikling, testing og evaluering av telerehabilitering for pasienter. I tillegg har hun publisert mer enn 65 anerkjente medisinske artikler.

Antti Malmivaara

Antti Malmivaara elokuu Bilde.jpg 
Antti Malmivaara, MD, PhD, professor, works as the Chief Physician at the Centre for Health and Social Economics of the Finnish National Institute for Health and Welfare. He has specialized in physiatrics in 1986, and has published extensively on effectiveness and cost-effectiveness of rehabilitation, and on conservative and operative treatments, particularly in the field of musculoskeletal disorders. He is an editor of the Finnish Current Care Guidelines and Cochrane Collaboration Back and Review Group, and chair of the Cochrane Rehabilitation Methodology Committee. He has introduced the concepts of real-effectiveness medicine and benchmarking controlled trial (BCT), for assessing and advancing effectiveness in ordinary health care settings. He has published on validity and generalizability of findings from blinded vs non-blinded randomized controlled trials (RCTs), and on how to report RCTs in order to reach generalizable findings.

Karin Wadell

Karin Wadell.png 
Karin Wadell är professor i fysioterapi vid Umeå universitet. Hon är specialistfysioterapeut inom respiration och har arbetat med lungrehabilitering sedan drygt 20 år. Hennes forskningsområde handlar främst om metoder för att främja fysisk förmåga och aktivitet hos personer med KOL. Sedan fem år är intresset även inriktat på eHälsa och processer kring samskapande och brukarmedverkan. Hennes forskargrupp har tagit fram KOLwebben tillsammans med personer med KOL och vårdpersonal. Karin är författare till drygt 40 vetenskapliga artiklar och brinner för att sprida kunskap om evidensbaserad icke-farmakologisk behandling vid KOL. 

Spor 4: Teknologi & Innovasjon 

Møteleder: Stein Arne Rimehaug

 
Stein Arne Rimehaug er rådgiver i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). Stein Arne har en allsidig bakgrunn som leder i sykehus og kommune, samt som fysioterapeut i Norge og USA. Med i RKR siden starten i 2014.

Thor Steffensen

 
Thor Steffensen leder Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har pågått siden 2014. Han er ansatt i Direktoratet for e-helse, men er for tiden utlånt til Helsedirektoratet. Thor er sivilingeniør innen IKT og har arbeidet i grenselandet mellom IT og helse de siste 10 årene, med spesiell fokus på velferdsteknologi. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et omfattende program bestående av prosjekter innen områdene trygghet og mestring, medisinsk avstandsoppfølging, barn og unge med funksjonsnedsettelse, motvirke ensomhet blant eldre, og IKT-arkitektur og infrastruktur for alle disse områdene. Over 340 kommuner deltar, eller har deltatt, i programmet. 

Han vil presentere prosjektet knyttet til utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram, og fortelle kort om utredningsarbeidet som nå gjøres for å legge til rette for å støtte opp under implementering og spredning av medisinsk avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Inge Ringheim

 
Inge Ringheim er FoU-rådgiver og fysioterapeut på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold. Han er utdannet fysioterapeut fra Mensendieck utdanningen HiO 1996, M.Sc fra Norges Idrettshøgskole og har en ph.d i helsevitenskap fra NTNU. Til daglig er han ansvarlig for bevegelseslaboratoriet til SiV som er lokalisert ved KFMR i Stavern. Her utføres både klinisk rettet virksomhet og forskning relatert til bevegelses-/gangvansker i samarbeide med NTNU. 

Jan Ivar Ernø

Jan Ivar Ernø bilde.png  
Jan Ivar Ernø er psykologspesialist ved Barneseksjonen for psykisk helse, Oslo Universitetssykehus, som tar i mot barn og familier med behov for hjelp utover et poliklinisk tilbud. Han har siden 2017 også vært prosjektleder for Theraport, et innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst under konsortiet HoloCare. Målet med Theraport er å utvikle og prøve ut en teknisk løsning som lar pasientene oppleve terapeutens tilstedeværelse som hologram uavhengig av hvor de selv oppholder seg. Se holocare.org for mer informasjon.

Morten Ørbæk

 
Morten Ørbæk er seksjonsleder ved Barneseksjonen for psykisk helse, Oslo Universitetssykehus. Han var med på å starte HoloCare i 2016, som favner om blant annet prosjektet Theraport og sitter nå i styringsgruppen for HoloCare. Ørbæk jobber tett med forankring av innovative prosjekter i sykehuset på flere på flere organisatoriske og faglige områder. Han skal holde foredraget sammen med Jan Ivar Ernø. 

Marthe Myklebost

Marthe Brurok Myklebost.jpg 
Marthe Brurok Myklebost arbeider som psykolog ved eMeistring, Haukeland sykehus i Helse Vest. Hun har tidligere jobbet som fagansvarlig for digital læring og kompetanseutvikling ved Sunnaas sykehus. Marthe vil fortelle om eMeistring og hvordan eMeistring har gått fra innovasjon til behandling for angst og depresjon i klinikk. 

Ettermiddagssesjon - plenum

Som alle andre - en samtale om identitet knyttet til funksjonsnedsettelse 

Debattleder: Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmas.jpg 
Knut Olav Åmås er en norsk forfatter, filosof og redaktør. Åmås er siden 2014 direktør i Stiftelsen Fritt Ord, etter å ha vært statssekretær i Kulturdepartementet i Regjeringen Solberg.  

Knut Olav Åmås, som hadde barne- og ungdomsårene i Odda, er fremfor alt kjent som en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten. Åmås er cand.philol. med hovedfag i filosofi. I 2004 gav han ut Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge, som han forsvarte for graden dr. philos ved Universitetet i Bergen.

Han har arbeidet i mange år som journalist, blant annet i Bergens Tidende og Aftenposten. Åmås var redaktør i Universitetsforlaget i årene 1996–2001 og redaktør i tidsskriftet Samtiden i perioden 2001–2006. I 2007 ble han tildelt Den store journalistprisen. Knut Olav Åmås var debattredaktør i Aftenposten fra 2006, og fra 2008 kultur- og debattredaktør samme sted. Fra 2013 ble han også Norges første avisredaktør for forskning.

Åmås forlot Aftenposten i oktober 2013 for å bli statssekretær for statsråd Thorhild Widvey i Kulturdepartementet. Han fratrådte stillingen i mai 2014 for å bli direktør i Fritt ord.
Knut Olav Åmås har senere ledet mediemangfoldsutvalget for en ny statlig mediepolitikk. Åmås har skrevet eller redigert en rekke bøker, og er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, blant annet innen helse og omsorg.

Les mer om Knut Olav Åmås.

Jan Grue

Jan Grue Bilde.jpg 
I tillegg til å være forfatter er Jan Grue også professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, der han forsker hovedsakelig på kropp og kroppsforståelse, sykdom, funksjonshemming og normalitet. Jan Grue skriver også skjønn- og faglitterære bøker, samt essayistikk og bokanmeldelser. Han er også en erfaren kåsør og foredragsholder og aktiv på TwitterGoodreads og Bokelskere.

Les mer om Jan Grue

Trond Hammer

 
Trond Hammer er styreleder i Sunnaasstiftelsen. Her jobber han for å legge best mulig til rette den nye hverdagen for mennesker som er rammet av sykdom eller skade. Etter en sykkelulykke i 2015 opplevde Trond Hammer selv å få livet snudd opp ned. Han lever i dag med en ryggmargsskade som gjør han lam fra livet og ned. Denne egenopplevde hendelsen setter Trond bedre i stand til å forstå den som trenger hjelp. Til daglig jobber Trond som instruktør i politiets Beredskapstropp, Delta-styrken. 

Marianne Lillehagen

  
Marianne Lillehagen. 44 år fra Oslo. Samboer og mamma til Dennis 11 år. Har MS, og ble diagnostisert i 2007. Blogger om livet med MS på www.multiskrulla.no. Holder foredrag om hvordan hun velger å leve med sin sykdom, og prøver å motivere andre til å ha et positivt forhold til en alvorlig diagnose.

Hovedkonferansen, 13. september

Plenumssesjon Dag 2

Kirk Erickson

Kirk I Erickson.jpg 
Dr. Kirk Erickson, Director and Principal Investigator of the Brain Aging and Cognitive Health Laboratory at the University of Pittsburgh and Center for the Neural Basis of Cognition. Dr. Erickson studies the impact of physical activity on brain health. He has been funded by NIH, the Alzheimer's Association, and has been awarded the Chancellor's Distinguished Research Award from the University of Pittsburgh. He is a Fellow of the Academy of Behavioral Medicine Research and Distinguished Scientist at Murdoch University. Dr. Erickson was a member of the 2018 US Physical Activity Guidelines Advisory Committee, and chair of the Brain Health subcommittee. 

Kristine Beate Walhovd

Kristine Beate Walhovd.jpg  
Kristine B Walhovd, PhD, Professor i nevropsykologi og leder av forskningsgruppen for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Da Walhovd ble utnevnt som professor i 2007 var hun en av de yngste kvinnelige professorene gjennom tidene i Norge og mottok Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling i 2006. Samme år fikk hun også Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.      

Walhovd forsker på mekanismene som påvirker endringer i hjerne og kognisjon, og hvordan vi som enkeltindivid kan påvirke disse. Hjernen og kognitive funksjoner er i kontinuerlig endring gjennom livet, og noen av disse endringene er del av en positiv utvikling, andre er negative. I forsøk på å avdekke markører og mekanismer for endring, har Walhovd sammen med kollegaer, studert personer i alle aldre for å forstå normal kognisjon og hjerne-adferdsforhold gjennom det menneskelige livsløpet. De studerer også grupper av pasienter og personer med biomedisinsk risiko, som for eksempel personer med hukommelsesvansker, Alzheimers demens og rusmiddeleksponering i fosterlivet.

Walhovd har publisert en rekke artikler og mottatt flere priser og utmerkelser for sin forskning. 

Les mer om Kristine B Walhovd.  

Gjerne mer hjerne i rehabilitering (debatt) 

Debattleder: Sveinung Tornås

Sveinung Tornås.jpg 
Sveinung Tornås har siden 2011 vært innovasjonssjef på Sunnaas sykehus, og leder nå avdeling for Innovasjon, teknologi og e-helse på sykehuset. Han er spesialist i klinisk nevropsykologi, og har en doktorgrad i kognitiv rehabilitering. Fra midten av 90-tallet arbeidet han som psykolog i Kognitiv rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus (KReSS), landets første kompetansetjeneste for ervervet hjerneskade. KReSS etablerte rehabiliteringstilbud til mennesker langt ut i forløpet, produserte en rekke informasjonshefter om ervervet hjerneskade, og samarbeidet med mer enn 200 kommuner. Tornås ble deretter klinikksjef for hjerneskadeavdelingene på Sunnaas, og har også i perioder arbeidet for Helse Øst/Sør-Øst som prosjektleder for organisering av rehabiliteringstjenester, samt skrevet både lærebokkapitler, og publisert en rekke forskningsartikler.

Intro til debatten:  Hjernen er det sentrale organet i kroppen vår og helt uerstattelig. Livet styres herfra, og her sitter personligheten din. Derfor må vi ta vare på hjernen. Dette er både et personlig ansvar og et samfunnsansvar. Begrepet hjernehelse er kommet fra utlandet. Det ble for alvor tatt i bruk i Norge så sent som i 2015. I dag ser vi at god hjernehelse er god folkehelse.

Aud Kvalbein

Aud Kvalbein.jpg  
Aud Kvalbein er daglig leder i Hjernerådet. Hun var i 2011-2015 byråd for eldre og funksjonshemmede i Oslo og har sittet 12 år som fast representant i Oslo bystyre. Kvalbein har vært varaordfører i hovedstaden og nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen. Hun var politisk rådgiver for utenriksminister Knut Vollebæk i Bondevik I-regjeringen og har vært varerepresentant til Stortinget i to perioder, i tillegg til andre offentlige verv. Hennes politiske virksomhet strekker seg over 25 år. Hun har også bakgrunn i journalistikk og pedagogikk. 

Geir Olve Skeie

Geir Olve Skeie.jpg 
Geir Olve Skeie er nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og professor II ved Griegakademiet, hvor han underviser om musikk og hjernen. Han er i tillegg utdannet pianist fra Griegakademiet i Bergen, der han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjoner, og har blant annet forsket på musikkens påvirkning på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sykdom og hjerneskader. Han er også medforfatter av boken Musikk og hjernen

Jan Bjøreboe

Jan K Bjørnebo.jpg 
Jan Bjørneboe er forfatter og foredragsholder. For mange er Bjørneboe kjent som lederen som ble kåret til verdens beste konserndirektør innen HR. Han hadde i tillegg til HR, ansvaret for kommunikasjon, marketing/salg og kvalitet. Etter nesten 30 år som konserndirektør i ISS i Norge med ca. 10 000 ansatte, er han fortsatt like nysgjerrig og vitebegjærlig i sin nye rolle som forfatter og foredragsholder. Han ble for ca. åtte år siden rammet av hjernesykdommen Parkinson. Da han fikk beskjeden, deppet han kraftig i 60 minutter, før han bestemte seg for å finne ut mest mulig av sykdommen. Etter dette har han skrevet to bøker om hjernen, er rådgiver for bedrifter og er en ettertraktet foredragsholder som går rett på sak.

En bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling av helsetjenesten  

Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt.jpg 
Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet – storbyuniversitetet, og har tidligere vært avdelingsdirektør i tidligere Kunnskapssenteret og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen).

Jamtvedt står bak en rekke vitenskapelige publikasjoner og fagbøker og brenner for en kunnskapsbasert utvikling for å dekke kunnskapshullene på de områdene innen helse hvor det er stort behov for mer forskning. 

Kjersti Sirevåg

Kjersti Sirevåg.jpg
Kjersti Sirevåg er daglig leder for Kompetansebroen – en digital plattform for kompetansedeling og digital samhandling i helsetjenesten. Hun har bakgrunn som sykepleier og prosjektleder.

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Nettportalen gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» i 2014, og er utviklet av Ahus i samarbeid med omliggende kommuner og utdanningsinstitusjoner. Fra juni 2019 er også Vestfold og Innlandet med i samarbeidet med egne lokale forsider.

Anne Grethe Tønnesen

 
Anne Grethe Tønnesen er avdelingsleder for Fredrikstad kommunes rehabiliteringsavdeling. Utdannet som sykepleier i 1991. Har siden 2007 jobbet med rehabilitering. Først som assisterende avdelingsleder og ansvar for fag/fagutvikling, deretter som avdelingsleder. Har et brennende engasjement for faget og jobber hele tiden med å videreutvikle den døgnbaserte avdelingen. Kompetanseutvikling/deling, samhandling og kommunikasjon er sentrale begreper som hun ser på som vesentlige i det daglige arbeidet med rehabiliteringsavdelingen.

Ingvild Såheim

  
Ingvild Såheim er fysioterapeut og avdelingsleder for rehabiliteringsfeltet i fysio- og ergoterapiavdelingen i Fredrikstad kommune. Ingvild har jobbet med rehabilitering i 16 år, og synes det er et veldig spennende fagfelt i utvikling. Hun brenner for godt tverrfaglig samarbeid og nytteverdien av dette. Denne høsten har hun startet på en Mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold, og gleder seg til å kombinere jobb og studier de neste årene, og forhåpentligvis kunne ta med seg masse ny læring tilbake til arbeidsplassen.

Hanne Ludt Fossmo

 
Hanne Ludt Fossmo er utdannet fysioterapeut med Master i helsefagvitenskap fra UiO. Hun arbeider som FoU-leder ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter og er koordinator for FoU-nettverket for de private rehabiliteringsinstitusjonene. I tillegg arbeider hun som spesialfysioterapeut og forskningskoordinator på enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus. Hennes forskningsfelt er kroniske nevrologiske sykdommer og fysioterapi/rehabilitering. 

Birgitte Dahl

Birgitte Dahl.bmp 
Birgitte Dahl er enhetsleder for Kompetanse og LMS ved Sunnaas sykehus. Hun er sykepleier med master i sykepleievitenskap. Birgitte Dahl har videreutdanning i administrasjon og ledelse og i pedagogikk. Hun deltok på Nasjonalt topplederprogram i 2016. Dahl har arbeidserfaring fra intensivavdeling og har vært avdelingssjef på Feirings hjerteklinikk før hun begynte på Sunnaas. På Sunnaas har hun erfaring fra ryggmargskadeavdelingen, tverrfaglig leder, forskningsavdelingen og nå Kompetanseenheten i klinikk. Birgitte er engasjert i læringstilbud til pasienter og pårørende samt fagutvikling hos medarbeidere, kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet. Hun er medforfatter for boken «Sykepleie i Rehabilitering».

​Parallellsesjoner dag 2

Spor 1: Rehabilitering i kommunen

Møteledere: Lars Martinsen og Joakim Moestue Halvorsen

lars martinsen bilde2.jpg                                
Lars Martinsen er fysioterapeut, og jobber i Prosjekt Innovativ rehabilitering ved Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter. Martinsen har en mastergrad i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til videreutdanninger innen bevegelsesvitenskap, teknologi og innovasjon. Han har fra 2018 vært en del av RKRs Early Career-satsning. Til daglig jobber Martinsen med å utvikle rehabiliteringstjenesten i Indre Østfold, med særlig fokus på bruk av teknologi og målinger av effekt.

Joakim M Halvorsen.jpg

Joakim Moestue Halvorsen er fysioterapeut FHA Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommunes felles døgnenhet for rehabilitering, som har samarbeidet tett med RKR om utprøving av høyintensiv gangtrening. Han er også med i RKRs Early Career-satsning.

Kari Mette Dukefoss Holte

Kari Mette Dukefoss Holte.jpg 
Kari Mette Dukefoss Holte er spesialsykepleier og rådgiver i Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF, hvor hun har jobbet siden 2009. Kari Mette har en mangfoldig og variert utdannelse som i tillegg til spesialsykepleier også omfatter en mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, utdanning i organisasjon og ledelse, og i mediekunnskap og prosjektledelse. Hun har tidligere arbeidet som sykepleier i klinikk og i administrative funksjoner ved Diakonhjemmet sykehus og ved Sykehuset i Vestfold, samt arbeidet innen media og i ulike organisatoriske roller.

Kari Mette brenner for å få revitalisert Individuell plan (IP), og har for tiden permisjon fra stillingen i RKE for å jobbe som prosjektleder i et digitalt samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger og kartlegge behov, for å danne et kunnskapsgrunnlag om nåsituasjon og ønsket framtidssituasjon for en digital individuell plan. Prosjektet «Min oversikt IP» er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Helseetaten i Oslo kommune. 

Linda Kvæl

Linda Kvæl bilde.jpeg 
Linda Aimée Hartford Kvæl, PhD-stipendiat OsloMet, master i rehabilitering og fysioterapeut med bred klinisk erfaring innen geriatrisk fysioterapi og kommunal korttidsrehabilitering. Ansatt i Sykehjemsetaten siden 2008. Kvæl leverer sin PhD-avhandling i november 2019, som er en kvalitativ studie som utforsker pasientdeltakelse for eldre skrøpelige pasienter i helsehus.

Ann Britt Sandvin Olsson

Ann Britt Sandvin Olsson - bilde.jpg 
Ann Britt Sandvin Olsson er stipendiat ved NK LMH, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, og er tilknyttet VID, Vitenskapelige høgskoles doktorgradsprogram. Hun har tidligere jobbet som fysioterapeut, og etter det, med fag- og forskningsutvikling ved NK LMH. Med midler fra ExtraStiftelsen gjennomfører hun nå sitt doktorgradsarbeid med tittelen "Samarbeid om å fremme helse".

Mette Haaland-Øverby

Mette Haaland Øverby bilde.png 
Mette Haaland-Øverby er medforsker med erfaringskompetanse ved NK LMH, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Hun har samfunnsvitenskapelig bakgrunn og har jobbet med å øke kunnskap om helsefremmende bedringsprosesser og medvirkning som representant for brukerperspektivet gjennom både formidling, fagutvikling og forskning. Ann Britt og Mette samarbeider gjennom alle fasene i PhD-prosjektet.

Spor 2: Leve med - som pårørende

Møteleder: Birgitte Dahl

Birgitte Dahl.bmp 
Birgitte Dahl er enhetsleder for Kompetanse og LMS ved Sunnaas sykehus. Hun er sykepleier med master i sykepleievitenskap. Birgitte Dahl har videreutdanning i administrasjon og ledelse og i pedagogikk. Hun deltok på Nasjonalt topplederprogram 2016. Dahl har arbeidserfaring fra intensivavdeling og som avdelingssjef på Feirings hjerteklinikk før hun begynte på Sunnaas. På Sunnaas har hun erfaring fra ryggmargskadeavdelingen, tverrfaglig leder, forskningsavdelingen og nå Kompetanseenheten i klinikk. Birgitte er engasjert i læringstilbud til pasienter og pårørende samt fagutvikling hos medarbeidere, kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet. Hun er medforfatter for boken «Sykepleie i Rehabilitering».

Tommy Skar

Tommy Skar bilde.jpg
Tommy Skar fra Ås er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har tidligere blant annet vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, rådgiver for LOs leder, informasjonssjef i Arbeiderpartiet og journalist. Skar har vært lokal helsepolitiker og vararepresentant til Stortinget. Han deltok i etableringen av Pårørendealliansen, hvor han var styremedlem fram til høsten 2018.

Thomas Sebastian Blancaflor

 
Thomas Sebastian Blancaflor er brukerrepresentant og medlem av brukerutvalget ved Helse Sør-Øst RHF. Han har bakgrunn som offiser i Forsvaret og som leder i næringslivet. I dag driver han en praksis som psykoterapeut, samlivsterapeut og coach. Han holder kurs og foredrag innen motivasjon og ledelse overfor næringsliv, og han studerer for tiden gestaltterapi.

Thomas Sebastian ble for 20 år siden utsatt for en ulykke under tjeneste i Forsvaret som medførte amputasjon av et ben og en hånd. Han tilbrakte lang tid som pasient i rehabilitering på Sunnaas sykehus, hvor han blant annet lærte å gå på ny med protese. 

Thomas Sebastian bruker mye tid på organisasjonsarbeid som medlem av hovedstyret i Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere, og styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus. Som brukerrepresentant i Helse Sør-Øst har Thomas Sebastian et særskilt fokus på psykisk helsevern og rehabilitering, og utvikling av helhetlige tjenester, hvor psykososiale behov og tiltak får økt fokus og innsats.

Kristin Sander Viken

 
Kristin Sander Viken er karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver på Solvang Ungdomsskole i Asker. Lektor med fagene norsk og samfunnsfag. Kristin er også styremedlem i PTØ Norge – et spisset habiliteringstilbud til mennesker med nevrologiske lidelser.  

Spor 3: Hva skjer hos våre nordiske naboer?

Møteleder: Mari Klokkerud

 
Mari Klokkerud, PhD, leder RKR fra august 2019. Klokkerud har mange års års erfaring med ledelse, forskning og kunnskasformidling ved NKRR, Nasjonalt Kompetansesenter for Revmatologisk Rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus. Fra August 2019 overtar hun etter Jan Egil Nordvik som leder for Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen.jpg 
Katharina Stibrant Sunnerhagen, PhD, professor and chair in Rehabilitation Medicine, head at the department of Clinical Neuroscience at the University of Gothenburg and also serves as a senior consultant at Sahlgrenska University Hospital. She has been a professor at the University of Oslo, Norway as well as Riga Stradin's University, Latvia. 

Since the early 1990's she has been active in stroke care and research. This involves longitudinal studies as well as intervention studies, covers muscle, muscle function, spasticity, cognition, life situation and use of new technology; quantitative as well as qualitative research. She has authored more than 235 papers in international peer reviewed journals with and H-index of 53. She has also written several book chapters and participated in radio shows. She has served as as Swedish representative in the ESPRM and UESM. 

She is an ESPRM Senior fellow. She is a board member of the European Stroke Organization. She was nominated by the World Stroke Organization and now serves as the stroke expert at WHO Rehabilitation 2030. After having worked in the Foundation for Rehabiliation Information for mnay years, she is the chair since 3. The Foundation is the non-profit organization that owns the Journal of Rehabilitation Medicine.   

Jari Arokoski

JariArokoski bilde.png 
Dr. Jari Arokoski is Professor in Physical and Rehabilitation Medicine at the University of Helsinki and Chief physician at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine at the Helsinki University Hospital, Finland.

He received his medical degree (MD) from the University of Kuopio Finland in 1990 and completed his specialization in Physical and Rehabilitation Medicine in 1998 at the University of Kuopio. He finished his PhD thesis in 1996. He became Adjunct Professor (docent) of Physical and Rehabilitation Medicine at the University of Kuopio in 2001. He has special competence in Pain Management, Rehabilitation, Insurance Medicine and Medical Education. 

He has published over 150 peer-reviewed scientific publications on different aspects of musculoskeletal issues particularly on cartilage structure and function, joint loading, physical function and gait in osteoarthritis and the effects of exercise and rehabilitation in knee and hip osteoarthritis. He is Chairman of the Working group for Current Care Guideline for Treatment of Knee and Hip Osteoarthritis in Finland (Finnish Medical Society Duodecim). 

Susanne Lorentzen

Susanne Lorentzen.jpg 
Susanne Lorentzen er Centersjef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i København Kommune. Susanne er uddannet sygeplejerske, har flere diplomuddannelser og en Master i Systemic Leadership and Organisations Studies.

Hun har en mangeårig cheferfaring indenfor hospital, Dansk Røde Kors Asylafdeling og det kommunale område. Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune er Danmarks største kommunale enhed for neurorehabilitering. 

Spor 4: Teknologi & Innovasjon

Møteleder: Stein Arne Rimehaug

 
Stein Arne Rimehaug er rådgiver i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). Stein Arne har en allsidig bakgrunn som leder i sykehus og kommune, samt som fysioterapeut i Norge og USA. Med i RKR siden starten i 2014.

Hege Eiklid

Hege Eiklid Bilde.jpg 
Hege Eiklid er gründer og vinner av Norges første innovasjonspartnerskap, og ildsjelen bak oppstartselskapet Innocom AS. Hun har omfattende erfaring fra gjennomføring av innovasjonsprosjekter og har i mange år hjulpet andre gründere med å bygge opp og videreutvikle vekstorienterte selskaper. I 2017 bestemte hun seg for å satse på egen virksomhet og etablerte et AS. Det ble bygget et team og hun meldte selskapet på konkurransen om Innovasjonspartnerskap med Stavanger kommune for utvikling av nye innovative løsninger for økt aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold.  Hege er fasinert av mulighetene som finnes for aktivisering, opptrening og opplæring ved bruk av roboter og har tro på at nye løsninger basert på reelle behov kan gjøre en forskjell.

Kirsten Sæther

 
Kirsten Sæther er samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus. Hun har overordnet ansvar for Regional koordinerende enhet, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og internasjonal aktivitet ved helseforetaket. Sæther er sykepleier og familieterapeut av utdanning, og har jobbet mange år klinisk med rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade. Hun etablerte i sin tid Lærings- og mestringssenteret på Sunnaas. De ti siste årene har hun jobbet med samhandling og inngår i Sunnaas sykehus sin ledergruppe. Kirsten Sæther leder for tiden et innovasjonspartnerskapsprosjekt, i samarbeid med C3, Centre for Connected Care ved OUS, og Oslo kommune, som skal utvikle fremtidens løsning for pasienter med hjerneslag. 

Ingunn Olsen

 
Ingunn Olsen er Innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold. Etter å ha jobbet som fysioterapeut og åtte år som leder ved sykehuset, fikk hun i forbindelse med planlegging av det nye Østfoldsykehuset i oppgave å systematisere og strukturere innovasjonsarbeidet i 2011. Siden den tid har sykehuset jobbet målrettet med innovasjon i tett samarbeid med private næringslivsaktører, og anses som ledende innen tjenesteinnovasjon. Ingunn har stått i spissen for dette arbeidet, og har vært prosjektleder for flere av innovasjonsprosjektene. Nå er hun prosjektleder for Sykehuset Østfold sitt innovasjonspartnerskapsprosjekt «Nyskapende pasientforløp», som sammen med private leverandører skal utvikle fremtidens digitale løsninger og virtuelle helsetjenester for trygg og god oppfølging av pasienter i hjemmet - i første omgang for kreftpasienter, men med ambisjon om å bredde. Prosjektet startet i oktober 2017 og går til desember 2020. 

I foredraget "Offentlige og private skaper fremtidens helsetjenester sammen" får du høre om hvordan Sykehuset Østfold har gått sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi for å invitere det private næringsliv med på å utvikle fremtidens helsetjenester. 

Fant du det du lette etter?