Rehabiliteringskonferansen 2019 - Leve med

11. - 13. september på Radisson Blu Plaza i Oslo

Velkommen til Rehabiliteringskonferansen i Helse Sør-Øst 2019!

Tittelen på konferansen i år er "Leve med". Hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom for kortere eller lengre tid i livet? Hva slags helsepolitiske føringer, beslutninger og retningslinjer legges tilrette slik at det blir enklere å leve med, hvordan kan forskning og innovasjon bidra, og hva gjør vi i spesialist- og kommunehelsetjenesten for at brukerne skal oppleve at de lever "vanlige" liv på tross av alvorlig sykdom eller skade?  

Innovasjonssmie

Nytt av året er en innovasjonssmie hvor alle kan melde inn behov eller gode idéer som kan lette hverdagen i rehabiliteringsfeltet ved hjelp av teknologi og innovasjon. Ta frem dine kreative evner, bruk fantasien og meld deg på!    

Prekonferanse

Som i fjor vil vi arrangere en prekonferanse den 11. september, for de som ønsker dypdykk i viktige tema, og en hovedkonferanse som går over to dager, den 12. og 13. september. 

Velkommen til årets konferanse! 

Scroll nedover siden for å se info om påmelding, program, foredragsholdere, prekonferansen, posterutstilling, innovasjonssmie, sosialt opplegg, kunnskapstranslasjonsprisen og praktisk informasjon.