11. - 13. september på Radisson Blu Plaza i Oslo

Rehabiliteringskonferansen 2019 - Leve med

Takk for interessen for Rehabiliteringskonferansen i Helse Sør-Øst 2019!

Tittelen på konferansen i år var "Leve med".

Hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom for kortere eller lengre tid i livet? Hva slags helsepolitiske føringer, beslutninger og retningslinjer legges tilrette slik at det blir enklere å leve med, hvordan kan forskning og innovasjon bidra, og hva gjør vi i spesialist- og kommunehelsetjenesten for at brukerne skal oppleve at de lever "vanlige" liv på tross av alvorlig sykdom eller skade?  

Presentasjoner fra konferansen:

Plenumspresentasjoner:

Fra dag 1:  


Velkommen til Oslo!  Ordfører Marianne Borgen  (ingen pdf)Hva betyr helsenæringsmeldingen for rehabiliteringsfeltet
Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Jahrmann Bjerke_12.09.19.pdf


Regionale føringer for rehabilitering
Jan Frich, Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Frich_12.09.pdf
 
Appell fra brukerne
Thomas Sebastian Blancaflor, Brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF (ingen pdf)   


Pakkeforløp hjerneslag - Viktig for slagpasienter og for hele rehabiliteringsfeltet
Liv Hege Kateraas, Helsedirektoratet Kateraas_12.09.19.pdf

Fremtidens rehabiliteringstjeneste i Oslo, 
Gro Idland, Helseetaten, Oslo kommune Idland_12.09.19.pdf


Oppfølging av slagpasient etter utskrivelse fra
slagenhet,
Tonje Lien Barkenæs og Åse Bergheim, Forsterket Rehabilitering Aker  Barkenæs og Bergheim_12.09.19.pdf

Virtuell trening – kvalitetstrening hjemme
Joachim Ravn Dommen Grøstad og Inger Østensen, Bydel Gamle Oslo Grøstad og Østensen_12.09.19.pdf 
Integrating Research and Practice to Transform Cancer Rehabilitation
Catherine M. Alfano, Vice President, Survivorship, American Cancer Society Alfano_12.09.19.pdf

Fra dag 2:
Aldring, trening og hjernens utvikling
Kirk Erickson, Professor, PhD University of Pittsburgh (foredrag på engelsk) Erickson_13.09.19.pdf

Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Kristine Beate Walhovd, professor og forsker i nevropsykologi, UiO og Oslo universitetssykehus, og leder Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ​Walhovd_13.09.pdf
 
Hjernehelse - fordi hjernen er uerstattelig
Aud Kvalbein, daglig leder i Hjernerådet Kvalbein_13.09.19.pdf

En kunnskapsbasert og samarbeidende helsetjeneste?
Gro Jamtvedt, dekan Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, Storbyuniversitetet Jamtvedt_13.09.19.pdf

Kompetansedeling med nye verktøy
Kjersti Sirevåg, kompetansebroen.no/Ahus Sirevåg_13.09.pdf

Fagtimen: daglig kompetansearbeid i en travel hverdag
Anne Grethe Tønnesen og Ingvild Såheim, Fredrikstad kommunes rehabiliteringsavdeling
Tønnesen og Såheim_13.09.19.pdf
  

RehabNytte: kunnskapsbasert utvikling av tverrfaglig spesialisert rehabilitering
Hanne Ludt Fossmo, FoU-ansvarlig Vikersund Bad Rehabiliteringssenter og koordinator for FoU-nettverket for de private rehabiliteringsinstitusjonene Fossmo_13.09.19.pdf

Fag- og kompetanseutvikling i sykehuset,  Birgitte Dahl, Sunnaas sykehus Dahl_13.09.pdf

Pre-konferanse og parallellsesjoner:

send epost til rkr@sunnaas.no og si hva du er ute etter fra programmet

Kursbevis

Konferansen er godkjent som meritterende kurs fra Den norske Legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk fysioterapeutforbund (i kombinasjon med Mastergrad), Norsk sykepleierforbund. Kursbevis og tilbakemeldings-skjema ble sendt ut tirsdag etter konferansen.  Kontakt rkr@sunnaas.no om du ikke har mottatt.