Rehabiliteringskonferansen 2019 - Leve med

11. - 13. september på Radisson Blu Plaza i Oslo

Velkommen til Rehabiliteringskonferansen i Helse Sør-Øst 2019!

Tittelen på konferansen i år er "Leve med". Hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom for kortere eller lengre tid i livet? Hva slags helsepolitiske føringer, beslutninger og retningslinjer legges tilrette slik at det blir enklere å leve med, hvordan kan forskning og innovasjon bidra, og hva gjør vi i spesialist- og kommunehelsetjenesten for at brukerne skal oppleve at de lever "vanlige" liv på tross av alvorlig sykdom eller skade.  

Dette er konferansen for alle som jobber i rehabiliteringsfeltet i spesialist- og kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner, forskere og beslutningstakere. 

Som i fjor vil vi arrangere en pre-konferanse den 11. september, for de som ønsker dypdykk i viktige tema, og en hovedkonferanse som går over to dager, den 12. og 13. september. 

Velkommen til årets konferanse!