Prekonferanse 10. september

Fordyp deg i grensesprengende kunnskap i forkant av Rehabiliteringskonferansen

 

Vi fortsetter suksessen fra i fjor, og arrangerer prekonferanse i forkant av hovedkonferansen. Her får du muligheten til å møte verdensledende eksperter innen ulike temaer. I fjor var alle deltakerne samlet rundt felles temaer. I år har vi valgt å dele temaene opp i fagområder som vi mener er grensesprengende og fremtidsrettede, og som vil gi deltakerne et dypdykk inn i fremtidens rehabiliteringstjenester. 

Merk at som deltaker melder du deg på ett tema som du følger hele dagen.  

Spor 1: De aktive ingrediensene i rehabilitering

En av de mest interessante nyvinningene innen faget vårt på mange år, er arbeidet med å indentifisere de aktive ingrediensene i rehabilitering. I 2014 ga forskningsgruppen bak arbeidet med et nytt Rehabilitation Treatment Taxonomy ut et spesialnummer om første fase av deres arbeid i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Initiativet er en helt sentral brikke i å forstå hva som hjelper ved rehabilitering, eller som Dr. Tessa Hart fortrekker å forklare det: Hvis vi tenker på tverrfaglig rehabilitering som en matoppskrift med mange ingredienser og metoder, hva er de viktigste ingrediensene og hvilken betydning har de for sluttresultatet?

Denne prekonferanse-workshopen ledes av to av de meste sentrale aktørene i denne forskningsgruppen: Dr.Tessa Hart og Dr. John Whyte, begge fra Moss Rehabilitation Research Institute. Her vil de presentere arbeidet sitt, også den nyeste utviklingen fra fase to av prosjektet som ennå ikke er publisert.

Spor 2: Intensiv rehabilitering

Intensitet har nå i flere år vært et ”buzzword” innen rehabilitering, og mange har fått med seg at det kan være viktig å gjennomføre betydelige mengder av et rehabiliteringstiltak innenfor en kortere periode, framfor å spre det tynt utover en lengre periode. Men hvorfor er det slik? Og er det alltid like sant?

T. George Hornby ved Indiana University og Jenni Moore (RKR, tidligere RIC/SR AbilityLab) har gjennom mange år jobbet med intensitet særlig i gangtrening ved hjerneslag. I løpet av denne workshopen vil de gå gjennom modeller og evidens for intensiv rehabilitering, med særlig fokus på gangfunksjon og fysisk form.

Det siste året har det også kommet fram enda tydeligere funn rundt intensitet, ikke bare i form av hyppighet og varighet på økten, men også at puls-nivå under treningen kan ha stor betydning for den motoriske funksjonsfremgangen i gangbevegelse etter hjerneslag.

Spor 3: Kognitiv rehabilitering

I en undersøkelse av kompetansebehovet innen kommunal rehabilitering, ble rehabilitering av kognitive vansker trukket fram av respondentene som et av områdene med størst behov for kompetansepåfyll.

Fergus Gracey og Andrew Bateman er to av de fremste europeiske ekspertene innen dette fagområdet. I løpet av denne dagen vil man både få en grundig innføring i temaet og anledning til å stille spørsmål og diskutere kliniske problemstillinger. Bateman er leder for Oliver Zangwill Centre, NHS Cambridgeshire, hvor også Gracey tidligere jobbet (nå ved University of East Anglia), og begge har omfattende klinisk erfaring med å jobbe med pasienter med kognitive vansker.

Spor 4: Post-Commotio - rehabilitering ved hjernerystelse

Veldig mange får en hjernerystelse i løpet av livet som går raskt over. Men for noen blir dette starten på langvarige plager og sykemelding. Dessverre opplever mange av disse at de ikke får god oppfølging og muligheten til å bli raskere bedre hvis de hadde hatt tilgang til riktig behandling.

Dr. Barry Willer fra universitetet i Buffalo i delstaten New York har vært med å etablere et tilbud rettet spesielt mot hjernerystelse, eller mild traumatisk hjerneskade, som det også betegnes som. Under workshopen, ledet av overlege Lars Nysether ved Sunnaas sykehus og Regional Koordinerende Enhet, vil Willer legge fram forskningsresultater og presentere kliniske metoder for prognostisk vurdering av hjernerystelser og tilhørende behandlingstiltak.

Spor 5: Nettverk for amputasjonsrehabilitering - oppstartsmøte

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus har tatt initiativet til å etablere et nettverk for amputasjonsrehabilitering. Dette er et nettverk som vil drives av fagmiljøene selv.

Vi er svært glade for at de benytter den regionale rehabiliteringskonferansen som arena for oppstartsmøtet sitt. Nettverket vil organiseres annerledes enn de regionale fagnettverkene til RKR, men vil være åpent for alle som jobber med  amputasjonsrehabilitering i regionen.


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.