Banner rehabkonferansen

Rehabiliteringskonferansen 2018

10. - 12. september

Velkommen til grensesprengende rehabilitering!

Sett av datoene og gjør dere klare til årets begivenhet. Vi inviterer til den 15. regionale rehabiliteringskonferansen, og markerer jubileet i Kristiansand.

I år vil konferansen fokusere på grensesprengende rehabilitering i et fremtidsperspektiv, med både nasjonale og internasjonale aktører, grensesprengende innovasjon og nye digitale tjenester, og grenseløs samhandling på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Vi inviterer nok en gang til Prekonferanse, med dypdykk i relevante tema dagen før hovedkonferansen. Her møter dere noen av verdens ledende eksperter innen områder som er viktige for et rehabiliteringsfelt i utvikling.   

Som i fjor, har vi lagt konferansen utenfor Oslo-området med tanke på å vise frem det flotte arbeidet som gjøres ute i de enkelte sykehusområdene i tett dialog med kommunene. Denne gangen med spesiell fokus på Sørlandsregionen. Målgruppen for konferansen er alle som arbeider i rehabiliteringsfeltet innen spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner. 

Litt historikk

Den regionale rehabiliteringskonferansen i Helse Sør-Øst ble første gang arrangert i 2003 og feirer i år 15 års jubileum! Siden 2010 har Helse Sør-Øst RHF samarbeidet med Sunnaas sykehus om konferansen, hvor det operative ansvaret er lagt til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).