Program

Her finner du program for 14. og 15. september.

​Trykk på ønsket dag for å få opp program. Vi tar forbehold om endringer.

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg skriv ut.

Program 14. september

PROGRAM DAG 1
09.00​ - 17.00Registrering
​09.00 - 10.00
Mingling, frokost og posterutstilling
Plenumsesjon 
​10.00 - 10.20Velkommen til Sandefjord
Ordfører ​Bjørn Ole Gleditsch
​10.20 - 10.45Rehabilitering i bevegelse i Helse Sør-Øst
​Geir Bøhler, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
​10.45 - 11.00 Det er oss det gjelder
​Knut Magne Ellingsen og Astri Myhrvang, Brukerutvalget i Helse Sør-Øst
​11.00 - 11.20Borte bra og Best hjemme
​Eli Hansen, Sandefjord medisinske senter og Gunnbjørg Furuset, Best hjemme Sandefjord kommune
​11.20 - 11.40Pause
​11.40 - 11.55Sammen om Økt Kvalitet (SØK)
Tonny Kværne, SiV, KFMR, Kysthospitalet og Ragna Gjone, Friskliv og mestring, Larvik kommune
​11.55 - 12.15Sammen om det gode rehabiliteringsforløp
​Caroline Torskog, Sykehuset Telemark og Elisabeth Haagensen, Vinje kommune
​12.15 - 13.00Neuroprosthetics to Wheelchairs: the Good, the Bad, and the Ugly of Assistive Technology - Reflections on a Research Career
Dr. Michael Boninger, Department of Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh

13.00 - 14.00

Lunsjpause
​14.00 - 15.30  Parallellsesjoner

​Spor 1: Rehabilitering i bevegelse

14.00 - 14.25         Forskning på bevegelsesvitenskap
                                Jorunn L. Helbostad, instituttleder og forsker, NTNU ​

14.25 - 14.45         Samarbeid med idretten 
                                Cato Zahl Pedersen og Yvette Hoel, Olympiatoppen

14.45 - 15.10         Aktive ingredienser i rehabilitering
                                Astrid Nyquist, Beitostølen helsesportsenter, BHSS

15.10 - 15.30         FIRST-Oslo - Implementering av intensiv gangtrening etter slag
                                Elisabeth Bø, Oslo universitetssykehus og Ingvild K. Rosseland, Oslo kommune, Aker                        rehabilitering

Spor 2: Kommunene på ballen

14.00 - 14.25         Innovativ rehabilitering i Indre Østfold
                                Kari Anne Dehli, Indre Østfold medisinske kompetansesenter

14.25 - 14.45         Digitalisert funksjonsvurdering med Smart KAD
                                Marit Halvorsen-Lowe og Trond Morten Nejad-Trondsen, Oslo kommune

14.45 - 15.10         Rehabilitering på tvers - samarbeid om kompetanse, kvalitet og pasientflyt
                                Ingvild Såheim og Anne Grethe Tønnesen, Fredrikstad kommune 

15.10 - 15.30         Skråblikk på rehabilitering fra kommuneoverlegen
                                Einar Braaten, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune

Spor 3: I samspill med brukerne - Læring og mestring for bedre rehabilitering

14.00 - 14.25         Virksomhet med felles mål - om læring og mestring i rehabilitering
                                Siw Bratli, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK-LMH

14.25 - 14.50         Læring og mestring - lønner det seg? Om psykososiale og helseøkonomiske effekter
                                Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK-LMH

14.50 - 15.10         Hvordan legge til rette for læring og mestring i kommunene? Mestringstreff - en
                                modell for praksis

                                Bente Sandvik, Frisklivs- og mestringssenter, Trondheim kommune

15.10 - 15.30         Suksesskriterier for etablering og drift av et kommunalt lærings- og mestringssenter
                                Karin Rød, Anne Corneliussen, Britt Gogstad Haugen og Trygve Andersen, Lærings-
                                og mestringssenteret, Sandefjord kommune

Spor 4: Teknologi

14.00 - 14.25         Roboten AV1 hjelper langtidssyke barn og unge ut av ensomhet og sosial isolasjon
                                Kristin Dolve Larsen, No Isolation

14.25 - 14.50         Digitale løsninger som fremmer brukernes involvering 
                                Marianne Westeng og Olöf Birna Kristjánsdottir, Senter for 
                                pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus 

14.50 - 15.10         Robotteknologi i rehabilitering
                                Susanne Følstad, Sunnaas sykehus

15.10 - 15.30         Brukermedvirkning ved bruk av nettbasert individuell plan
                                Jorunn Bjerkan, Nord universitet Trøndelag

​15.30 - 16.00 


     Ettermiddagspause
16.00 - 17.00​ ​     Plenumsesjon

Let's talk about it

Debatt om fremtidsperspektivet for rehabiliteringsfeltet
Hvor er vi på vei? Følger vi samme utvikling? Hva er driverne for fremtidens rehabiliteringstjenester? Vil det beste rehabiliteringstilbudet være digitalisert i fremtiden?

Moderator: Knut Even Lindsjørn

Samhandlingstorget

"Spill deg bedre"
Truls Johansen, Sunnaas sykehus

"Happy Rehab"
Sykehuset i Vestfold Kysthospitalet

Posterutstilling

​17.00 - 18.00     Aktivitet i parken eller tur til Preståsen
​19.00 -22.00​     Middag i Bankettsalen (egen påmelding)


Program 15. september

PROGRAM DAG 2
​08.00 - 09.00
Aktivitet i parken
​08.00 - 09.00
Registrering, mingling og posterutstilling 
Plenumsesjon
​09.00 - 09.30Rehabilitation 2037
Dr. Michael Boninger, Department og Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh ​
​09.30 - 10.15Spillteknologi for bedre helse
Simon McCallum, NTNU Gjøvik​
​10.15 - 10.40 Pause​
​10.40 - 11.05 ​ParkinsonNet i Norge
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Norges Parkinsonforbund ​
​11.05 - 11.30Ungdomsperspektiv på rehabilitering
​11.30 - 12.30 Lunsjpause og posterutstilling
​12.30 - 14.00Parallellsesjoner

Spor 1: Rehabilitering i bevegelse

12.30 - 12.55           Rehabilitering i Frisk bris
                                  Henning Weider, Frisk Bris Bamble

12.55 - 13.20            Kreftrehabilitering for hele mennesket
                                   Brita Teigen Rognli, Sykehuset i Vestfold, KFMR, Kysthospitalet

13.20 - 13.40            Camp Spinal - helseinnovasjon i praksis
                                   Pia Wedege, Sunnaas sykehus og Marianne Dybwad, Sunnaasstiftelsen

13.40 - 14.00            Hørsel - en forutsetning for deltakelse og aktive liv
                                   Aslaug Lunde, HLF Briskeby

Spor 2: Kommunene på ballen

12.30 - 12.55           Samhandling om rehabilitering
                                  Anne Kari Thomassen og Tom Atle Steffensen, Sørlandet sykehus

12.55 - 13.20           Fra velferdsstat til velferdssamfunn
                                  Heidi Thommessen, Asker kommune

13.20 - 13.40           Mestringskultur - sammen gjør vi det mulig!
                                  Stine Skare-Eriksen og Ann Helene Arnestad, Asker kommune

13.40 - 14.00           Behov for rehabilitering
                                  Stein Arne Rimehaug, RKR

Spor 3: I samspill med brukerne - verktøy for egenmestring ved kronisk sykdom

12.30 - 12.55          Livsstyrketrening
                                 Heidi Zangi, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet
                                 sykehus

12.55 - 13.20         SPIRIT - Digitalt selvhjelpsprogram for pasienter og barn som pårørende ved MS
                                Torild Mauseth, Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel Sklerose

13.20 - 13.40         Digital selvmonitorering - et redskap for å styrke samhandling og egenmestring
                                Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00         Erfaringsdeling: Kan vi bli flinkere til å bygge kunnskap på tvers av diagnosegrupper?
                                Moderator Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

Spor 4: Hvordan måle kvalitet?

12.30 - 12.55       Hvorfor er det viktig å måle og vise effekt?
                              Ole Tjomsland, Medisinsk og helsefaglig analyse, Helse Sør-Øst RHF

12.55 - 13.20       Pasientopplevd kvalitet, en viktigere måleverdi for fremtiden
                              Jan Egil Nordvik, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus

13.20 - 13.40       Kvalitetsindikatorer i rehabilitering 
                              Inger Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                              Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00       Har tverrfaglige psykososiale intervensjoner påvirkning på livskvalitet og
                              mestring?
                              - Resultat fra en systematisk oversikt

                              Hilde Tinderholt Myrhaug, Kunnskapssenteret i folkehelseinstituttet og Regional
                              kompetansetjeneste for rehabilitering

14.00 - 14.15
   Beinstrekk

Plenumsesjon ​
​14.15 - 14.30​   Prisutdeling: Årets innovatør og Posterutstilling
​​14.30 - 15.15​  Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan?
​  Audun Myskja, Senter for livshjelp
​​15.15 ​  Avslutning og vel hjem!