Program

Her finner du program for 14. og 15. september.

​Trykk på ønsket dag for å få opp program. Vi tar forbehold om endringer.

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg skriv ut.

Program 14. september

PROGRAM DAG 1
09.00​ - 17.00Registrering
​09.00 - 10.00

Mingling, frokost og samhandlingstorg med posterutstilling 

Samhandlingstorget:
Spill deg bedre
Truls Johansen, Sunnaas sykehus
Happy Rehab
Sykehuset i Vestfold Kysthospitalet

Plenumssesjon 
​10.00 - 10.20Velkommen til Sandefjord
Ordfører ​Bjørn Ole Gleditsch
​10.20 - 10.45Rehabilitering i bevegelse i Helse Sør-Øst
​Pål Christian Roland, Helse Sør-Øst RHF
​10.45 - 11.00 Det er oss det gjelder
​Knut Magne Ellingsen og Astri Myhrvang, Brukerutvalget i Helse Sør-Øst
​11.00 - 11.20Borte bra og Best hjemme
​Eli Hansen, Sandefjord medisinske senter og Gunnbjørg Furuset, Best hjemme Sandefjord kommune
​11.20 - 11.40Pause
​11.40 - 11.55Sammen om Økt Kvalitet (SØK)
Tonny Kværne, SiV, KFMR, Kysthospitalet og Ragna Gjone, Friskliv og mestring, Larvik kommune
​11.55 - 12.15Sammen om det gode rehabiliteringsforløp
​Caroline Torskog, Sykehuset Telemark og Elisabeth Haagensen, Vinje kommune
​12.15 - 13.00Neuroprosthetics to Wheelchairs: the Good, the Bad, and the Ugly of Assistive Technology - Reflections on a Research Career
Dr. Michael Boninger, Department of Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh

13.00 - 14.00

Lunsjpause
​14.00 - 15.30  Parallellsesjoner

​Spor 1: Rehabilitering i bevegelse

14.00 - 14.25         Forskning på bevegelsesvitenskap
                                Jorunn L. Helbostad, instituttleder og forsker, NTNU ​

14.25 - 14.45         Samarbeid med idretten 
                                Cato Zahl Pedersen og Yvette Hoel, Olympiatoppen

14.45 - 15.10         Aktive ingredienser i rehabilitering
                                Astrid Nyquist, Beitostølen helsesportsenter, BHSS

15.10 - 15.30         FIRST-Oslo - Implementering av intensiv gangtrening etter slag
                                Elisabeth Bø, Oslo universitetssykehus og Ingvild K. Rosseland, Oslo kommune, Aker                        rehabilitering

Spor 2: Kommunene på ballen

14.00 - 14.25         Innovativ rehabilitering i Indre Østfold
                                Kari Anne Dehli, Indre Østfold medisinske kompetansesenter

14.25 - 14.45         Digitalisert funksjonsvurdering med Smart KAD
                                Marit Halvorsen-Lowe og Trond Morten Nejad-Trondsen, Oslo kommune

14.45 - 15.10         Rehabilitering på tvers - samarbeid om kompetanse, kvalitet og pasientflyt
                                Ingvild Såheim og Anne Grethe Tønnesen, Fredrikstad kommune 

15.10 - 15.30         Skråblikk på rehabilitering fra kommuneoverlegen
                                Einar Braaten, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune

Spor 3: I samspill med brukerne - Læring og mestring for bedre rehabilitering

14.00 - 14.25         Virksomhet med felles mål - om læring og mestring i rehabilitering
                                Siw Bratli, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK-LMH

14.25 - 14.50         Læring og mestring - lønner det seg? Om psykososiale og helseøkonomiske effekter
                                Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK-LMH

14.50 - 15.10         Hvordan legge til rette for læring og mestring i kommunene? Mestringstreff - en
                                modell for praksis

                                Bente Sandvik, Frisklivs- og mestringssenter, Trondheim kommune

15.10 - 15.30         Suksesskriterier for etablering og drift av et kommunalt lærings- og mestringssenter
                                Karin Rød, Anne Corneliussen, Britt Gogstad Haugen og Trygve Andersen, Lærings-
                                og mestringssenteret, Sandefjord kommune

Spor 4: Teknologi

14.00 - 14.25         Roboten AV1 hjelper langtidssyke barn og unge ut av ensomhet og sosial isolasjon
                                Kristin Dolve Larsen, No Isolation

14.25 - 14.50         Digitale løsninger som fremmer brukernes involvering 
                                Marianne Westeng og Olöf Birna Kristjánsdottir, Senter for 
                                pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus 

14.50 - 15.10         Robotteknologi i rehabilitering
                                Susanne Følstad, Sunnaas sykehus

15.10 - 15.30         Brukermedvirkning ved bruk av nettbasert individuell plan
                                Jorunn Bjerkan, Nord universitet Trøndelag

​15.30 - 16.00 

  Ettermiddagspause
 Plenumssesjon

16.00 - 17.00          Let's talk about it: Debatt om fremtidsperspektivet for rehabiliteringsfeltet
                                 Moderator: Knut Even Lindsjørn
Hvor er vi på vei? Følger vi samme utvikling? Hva er driverne for fremtidens rehabiliteringstjenester? Vil det beste rehabiliteringstilbudet være digitalisert i fremtiden?               

​17.10 - 18.00  Tur til Preståsen (oppmøte i resepsjonen)
​19.00 -22.00​  Middag i Bankettsalen (egen påmelding)


Program 15. september

PROGRAM DAG 2
​08.00 - 08.45
QiGong i Badeparken
​08.00 - 09.00

Registrering, mingling og samhandlingstorg med posterutstilling 

Plenumssesjon
​09.00 - 09.30Rehabilitation 2037
Dr. Michael Boninger, Department og Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh ​
​09.30 - 10.15Spillteknologi for bedre helse
Simon McCallum, NTNU Gjøvik​
​10.15 - 10.40 Pause​
​10.40 - 11.15
 ​Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan? 
​  Audun Myskja, Senter for livshjelp

​11.15 - 11.30Ungdomsperspektiv på rehabilitering
Emilie Duane Nordskog, Ungdomsrådet, Sunnaas sykehus
​11.30 - 12.30 Lunsjpause og posterutstilling
​12.30 - 14.00Parallellsesjoner

Spor 1: Rehabilitering i bevegelse

12.30 - 12.55           Rehabilitering i Frisk bris
                                  Henning Weider, Frisk Bris Bamble

12.55 - 13.20            Kreftrehabilitering for hele mennesket
                                   Brita Teigen Rognli, Sykehuset i Vestfold, KFMR, Kysthospitalet

13.20 - 13.40            Camp Spinal - helseinnovasjon i praksis
                                   Pia Wedege, Sunnaas sykehus og Marianne Dybwad, Sunnaasstiftelsen

13.40 - 14.00            Hørsel - en forutsetning for deltakelse og aktive liv
                                   Aslaug Lunde, HLF Briskeby

Spor 2: Kommunene på ballen

12.30 - 12.55           Samhandling om rehabilitering
                                  Anne Kari Thomassen og Tom Atle Steffensen, Sørlandet sykehus

12.55 - 13.20           Fra velferdsstat til velferdssamfunn
                                  Heidi Thommessen, Asker kommune

13.20 - 13.40           Mestringskultur - sammen gjør vi det mulig!
                                  Stine Skare-Eriksen og Ann Helene Arnestad, Asker kommune

13.40 - 14.00           Behov for rehabilitering
                                  Stein Arne Rimehaug, RKR

Spor 3: I samspill med brukerne - verktøy for egenmestring ved kronisk sykdom

12.30 - 12.55          Livsstyrketrening
                                 Heidi Zangi, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet
                                 sykehus

12.55 - 13.20         SPIRIT - Digitalt selvhjelpsprogram for pasienter og barn som pårørende ved MS
                                Torild Mauseth, Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel Sklerose

13.20 - 13.40         Digital selvmonitorering - et redskap for å styrke samhandling og egenmestring
                                Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00         Erfaringsdeling: Kan vi bli flinkere til å bygge kunnskap på tvers av diagnosegrupper?
                                Moderator Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

Spor 4: Hvordan måle kvalitet?

12.30 - 12.55       Hvorfor er det viktig å måle og vise effekt?
                              Ole Tjomsland, Medisinsk og helsefaglig analyse, Helse Sør-Øst RHF

12.55 - 13.20       Pasientopplevd kvalitet, en viktigere måleverdi for fremtiden
                              Jan Egil Nordvik, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus

13.20 - 13.40       Kvalitetsindikatorer i rehabilitering 
                              Inger Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                              Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00       Har tverrfaglige psykososiale intervensjoner påvirkning på livskvalitet og
                              mestring?
                              - Resultat fra en systematisk oversikt

                              Hilde Tinderholt Myrhaug, Kunnskapssenteret i folkehelseinstituttet og Regional
                              kompetansetjeneste for rehabilitering

14.00 - 14.15
   Beinstrekk

Plenumssesjon ​
​14.15 - 14.30​  Prisutdeling: Posterutstilling
​​14.30 - 15.15​  ParkinsonNet i Norge
  Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Norges Parkinsonforbund


​​15.15 ​  Avslutning og vel hjem!


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.