Program

Her finner du program for 10. (Prekonferansen), 11. og 12. september (Rehabiliteringskonferansen).

​Trykk på ønsket dag for å få opp programmet. Vi tar forbehold om endringer.

Programmet egner seg godt til utskrift. Trykk Ctrl+P og velg Skriv ut.

Prekonferanse 10. september

Prekonferansen varer fra 11.00 - 17.00. Du melder deg på ett spor ved påmelding, som du følger hele dagen. Det blir ikke anledning til å skifte mellom de ulike sporene.

Spor 1: De aktive ingrediensene i rehabilitering

10.00 - 17.00     Tessa Hart og John Whyte, Moss Rehabilitation Research Institute (MRRI), USA 

Spor 2: Intensiv rehabilitering

10.00 - 17.00     T. George Hornby, Indiana University School of Medicine, og Jennifer Moore, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Spor 3: Kognitiv rehabilitering

10.00 - 17.00     Fergus Gracey, University of East Anglia, Norwich, og Andrew Bateman, Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation

Spor 4: Post-Commotio

10.00 - 17.00     Barry Willer, Professor Rehabilitation Medicine, University at Buffalo, Jacobs School of Medicine & Biomedical Sciences, og Lars Nyseter, overlege Sunnaas sykehus

Spor 5: Nettverk for amputasjonsrehabilitering - formøte

10.00 - 17.00     Anne Kari Thomassen og Reinhild Lange, fysiskalsk medisin og rehabilitering, Sørlandet sykehus

 


Program 11. september

PROGRAM DAG 1
09.00​ - 17.00Registrering
​09.00 - 10.00

Mingling, frokost og samhandlingstorg med posterutstilling 


Plenumssesjon Konferansier Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst
​10.00 - 10.20
Velkommen til Kristiansand
Ordfører ​Harald Furre
​10.20 - 10.35
Pasientens rehabiliteringstjenester
Statsråd Bent Høie
​10.35 - 11.20
Grensesprengende rehabilitering - et fremtidsperspektiv
​Frokostsamtale mellom Statsråd Bent Høie, HOD, Andreas Moan, HSØ, Sveinung Tornås, Sunnaas, Kari Anne Dehli, Helsehuset og brukerrepresentant
Møteleder: Magne Wang Fredriksen, Norges Parkinsonforbund
​11.20 - 11.40
Pause

​11.40 - 12.00
Brukerstemmen
​12.00 - 12.45
​Rehabilitering på Sørlandet  
Sørlandet presenterer lokale samhandlingsprosjekter 
12.45 - 13.45
Lunsj

​13.45 - 15.15  Parallellsesjoner

​Spor 1: Tilsammans - grensesprengende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene

13.45 - 14.05         Programmet ferdigstilles før påske av partnere på Sørlandet
                                Taler ​

14.05 - 14.25         Tittel  
                                Taler

14.25 - 14.50         Tittel  
                                Taler

14.50 - 15.15         Tittel 
                                Taler 

Spor 2: Fra kunnskap til handling - implementering av effektive behandlingtilbud

13.45 - 14.05         Implementering av balansetesten MiniBESTest
                                Elisabeth Troøyen Gundersen??  

14.05 - 14.25         FIRST Oslo - implementering av intensiv gangtrening
                                Elisabeth Bøe, Oslo universitetssykehus og Ingvild Rosseland, Oslo kommune

14.25 - 14.50         Implementering - barrierer, utfordringer og muligheter
                                Cecilie Røe, CHARM, OUS 

14.50 - 15.15         Strategier for håndtering av fatigue ved Multippel Sklerose - en kunnskapsoppsummering
                                Marit Ewan, Sykehuset i Telemark (STHF) 

Spor 3: I samspill med brukerne 

13.45 - 14.05         Tittel
                                Taler

14.05 - 14.25         Tittel
                                Taler

14.25 - 15.50         Tittel
                                Taler

14.50 - 15.15         Tittel
                                Taler

Spor 4: Utenfor boksen - teknologi & innovasjonsprosjekter som går nye veier 

13.45 - 14.05         Tittel
                                Taler

14.05 - 14.25         Tittel
                                Taler

14.25 - 15.50         Tittel
                                Taler

14.50 - 15.15         Tittel
                                Taler


​15.15 - 15.35 

  Ettermiddagspause
Plenumssesjon

15.35 - 16.15      De aktive ingredienser i rehabilitering
                             Dr. Tessa Hart, Moss Rehabilitation Research Institute (MRRI), USA              

​16.15 - 17.00

Grensesprengende rehabilitering - et internasjonalt perspektiv
Christian ??, København, Andrew Bateman, Jennifer Moore, ordstyrer Jan Egil Nordvik, RKR Sunnaas 

​18.30 - 22.30Båttur og skjærgårdskos på Bragdøya (egen påmelding)


Program 12. september

PROGRAM DAG 2
​08.00 - 08.45
QiGong i Badeparken
​08.00 - 09.00

Registrering, mingling og samhandlingstorg med posterutstilling 

Plenumssesjon
​09.00 - 09.30Rehabilitation 2037
Dr. Michael Boninger, Department og Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh ​
​09.30 - 10.15Spillteknologi for bedre helse
Simon McCallum, NTNU Gjøvik​
​10.15 - 10.40
Pause​
​10.40 - 11.15
 ​Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan? 
​  Audun Myskja, Senter for livshjelp

​11.15 - 11.30Ungdomsperspektiv på rehabilitering
Emilie Duane Nordskog, Ungdomsrådet, Sunnaas sykehus
​11.30 - 12.30 Lunsjpause og posterutstilling
​12.30 - 14.00Parallellsesjoner

Spor 1: Rehabilitering i bevegelse

12.30 - 12.55           Rehabilitering i Frisk bris
                                  Henning Weider, Frisk Bris Bamble

12.55 - 13.20            Kreftrehabilitering for hele mennesket
                                   Brita Teigen Rognli, Sykehuset i Vestfold, KFMR, Kysthospitalet

13.20 - 13.40            Camp Spinal - helseinnovasjon i praksis
                                   Pia Wedege, Sunnaas sykehus og Marianne Dybwad, Sunnaasstiftelsen

13.40 - 14.00            Hørsel - en forutsetning for deltakelse og aktive liv
                                   Aslaug Lunde, HLF Briskeby

Spor 2: Kommunene på ballen

12.30 - 12.55           Samhandling om rehabilitering
                                  Anne Kari Thomassen og Tom Atle Steffensen, Sørlandet sykehus

12.55 - 13.20           Fra velferdsstat til velferdssamfunn
                                  Heidi Thommessen, Asker kommune

13.20 - 13.40           Mestringskultur - sammen gjør vi det mulig!
                                  Stine Skare-Eriksen og Ann Helene Arnestad, Asker kommune

13.40 - 14.00           Behov for rehabilitering
                                  Stein Arne Rimehaug, RKR

Spor 3: I samspill med brukerne - verktøy for egenmestring ved kronisk sykdom

12.30 - 12.55          Livsstyrketrening
                                 Heidi Zangi, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet
                                 sykehus

12.55 - 13.20         SPIRIT - Digitalt selvhjelpsprogram for pasienter og barn som pårørende ved MS
                                Torild Mauseth, Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel Sklerose

13.20 - 13.40         Digital selvmonitorering - et redskap for å styrke samhandling og egenmestring
                                Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00         Erfaringsdeling: Kan vi bli flinkere til å bygge kunnskap på tvers av diagnosegrupper?
                                Moderator Mari Klokkerud, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                                Diakonhjemmet sykehus

Spor 4: Hvordan måle kvalitet?

12.30 - 12.55       Hvorfor er det viktig å måle og vise effekt?
                              Ole Tjomsland, Medisinsk og helsefaglig analyse, Helse Sør-Øst RHF

12.55 - 13.20       Pasientopplevd kvalitet, en viktigere måleverdi for fremtiden
                              Jan Egil Nordvik, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus

13.20 - 13.40       Kvalitetsindikatorer i rehabilitering 
                              Inger Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering,
                              Diakonhjemmet sykehus

13.40 - 14.00       Har tverrfaglige psykososiale intervensjoner påvirkning på livskvalitet og
                              mestring?
                              - Resultat fra en systematisk oversikt

                              Hilde Tinderholt Myrhaug, Kunnskapssenteret i folkehelseinstituttet og Regional
                              kompetansetjeneste for rehabilitering

14.00 - 14.15
   Beinstrekk

Plenumssesjon ​
​14.15 - 14.30​  Prisutdeling: Posterutstilling
​​14.30 - 15.15​  ParkinsonNet i Norge
  Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Norges Parkinsonforbund


​​15.15 ​  Avslutning og vel hjem!


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.