Prekonferanse

Prekonferanse - fordypning

Hva?

Vi arrangerer i år en Prekonferanse den 13. september, i forkant av selve konferansen, hvor deltakere som ønsker det får muligheten til å fordype seg i temaer som er relevante for mange pasienter og brukere innen rehabilitering. Det vil være praksisnær, konkret og nyttig kunnskapsdeling på de fire områdene fatigue, seksualitet, ernæring og psykososiale forhold.

Hvorfor?

Disse temaene er valgt fordi det er mange pasienter som oppfattes å ha et godt fysisk funksjonsnivå, men som likevel ikke får livet og jobben helt på plass etter sykdom eller skade. Det er mange plager og symptomer som går på tvers av ulike diagnoser og som ofte ikke blir fanget opp i et helsesystem som primært er opptatt av overlevelse og fysisk funksjonsevne.

Hvordan?

De fire utvalgte temaene blir belyst i form av interaktive workshops ledet av eksperter på området, hvor deltakerne deler kunnskap og erfaringer om temaene. Deretter får de som ønsker det hjelp til å lage sin egen plan for hvordan dette kan tas i bruk i egen organisasjon eller helseforetak, i egen kommune og for egne pasienter.

Vi begynner på formiddagen slik at alle skal komme seg til Sandefjord, og så holder vi på til rundt klokken 17.00 på ettermiddagen. Det vil være eksperter på temaene til stede, noen fra fagnettverkene i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), men også flere eksterne eksperter. Deltakernes egne kunnskaper og erfaringer på disse områdene er imidlertid vel så viktige.

Som deltaker vil du bli invitert inn i et nettbasert prosjektverktøy for enkel forberedelse og for oppfølging i etterkant av workshopen. På den måten får deltakerne mer igjen for å være med og aktiv støtte til læring og reell endring.

Hvem?

Både fagpersoner og brukere med egenerfaring inviteres til å melde seg på. Her er det først til mølla, så langt det er plass.

Prekonferanse - ungdom 

Tid: 13. september

Sted:  Scandic Park Sandefjord

Vi kjører også en egen Prekonferanse for ungdom som skal resultere i et Ungdomsmanifest som presenteres på dag to av Rehabiliteringskonferansen. Ungdommen representerer fremtiden og kan gi oss gode føringer og innspill på hva som er viktig for dem, hva de ønsker av oss som helsefelt og hvordan de ser for seg gode rehabiliteringstjenester i fremtiden.