Foredragsholdere

​Michael Boninger

Michael Boninger

Årets hovedtaler er Michael Boninger, professor og ledende forsker innen rehabilitering og regenerativ medisin ved University of Pittsburg, avdeling for Physical Medicine and Rehabilitation og McGowan Institute of Regenerative Medicine.

Han er også professor ved Departments og Bioengineering, Rehabilitation Science and Technology, i tillegg til forsker for USAs departement for veteraner.  

Boninger er en fremragende foredragsholder og formidler og vil trollbinde deltakerne på konferansen med sin kunnskap, praktiske råd og erfaringer fra rehabiliterings-feltet.

Torild Mauseth

Torild Mauseth


Hilde Tinderholt Myrhaug

Hilde Myhrhaug

Hilde T. Myrhaug er utdannet sykepleier og jordmor og har en ph.d. fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitet i Oslo. Hun arbeidet som forsker på tidligere Kunnskapssenteret i over ti år. Hilde er nå leid ut fra Folkehelseinstituttet og samarbeider med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Marianne Westeng

Marianne Westeng

Mari Klokkerud

Mari Klokkerud

Heidi Zangi

Heidi Zangi

Heidi A. Zangi arbeider som sykepleier og forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus. Hun er også førsteamanuensis og fagansvarlig for Videreutdanning i Livsstyrketrening ved VID vitenskapelige høgskole.

Hennes faglige interessefelt er undervisning, læring og mestring for personer med revmatiske sykdommer og andre langvarige/kroniske helseutfordringer, samt undervisning i oppmerksomt nærvær, mestringsfremmende kommunikasjon og helsepedagogiske metoder for helsepersonell.

Elisabeth Bø

Elisabeth Bø

Caroline Torskog

Caroline Torskog

Aslaug Lunde Briskeby

Aslaug Lunde Briskeby

Eli Hansen

Eli Hansen

Stine Skare-Eriksen og Ann Helene Arnestad

Stine Skare-Eriksen og Ann Helene Arnestad