HELSENORGE

Forskning – Hvordan skaper pårørende mening etter ryggmargsskade og ervervet hjerneskade

Pårørende bruker flere ulike mestringsstrategier etter skade. Livet kan bli godt igjen, men det krever fleksibilitet og tilpasninger.

​Anne Geard sin siste artikkel utforsker hvordan pårørende over tid skaper mening når livet har endret seg etter en alvorlig skade. Artikkelen baserer seg på gruppeintervjuer av 10 pårørende til personer med ervervet hjerneskade og ryggmargsskade. De har blitt spurt om endringer i familielivet, hva de gjør for å mestre hverdagen, hvordan familien støtter hverandre, og hvordan de ser på fremtiden nå. Intervjuene er analysert med bruk av tematisk analyse (TA). «Historiene illustrere hvordan familiemedlemmer prøvde å gjøre det beste ut av en endret livssituasjon», forteller Geard.

Personer med skade og deres familier rapporterer ofte i den akutte og tidlige rehabiliteringsfasen at livet ble ”delt i to”, tiden før og etter skade. Imidlertid viser denne studien at livet over tid kan fortsette, selv om det vill være endringer og justeringer. Dette er en viktig kunnskap å ha for helsepersonell som ofte ser pasientene i den akutte fasen og rehabiliteringsfasen.

På spørsmål om hvordan personer som arbeider med rehabilitering bør tilnærme seg pårørende til personer med ryggmargsskade og ervervet hjerneskade, har Geard følgende tips: «Helsepersonell må ta på alvor hvordan familiemedlemmer kan føle seg, men råde dem til ikke å dvele for lenge på det de ikke kan endre. Familiemedlemmer bør også få råd om å fokusere på det som gir håp for fremtiden, søke støtte fra andre, ta vare på egne behov, og holde oppe hverdagen innenfor rammen av både det tidligere og det endrede livet».

Anne Geard er fagansvarlig på Læring- og Mestringssenteret ved Sunnaas Sykehus HF, hun har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap og er nå Ph.d.-student.

Les hele artikkelen her

Fant du det du lette etter?