HELSENORGE

Prioriteringer for lungenettverket

Informasjons- og kunnskapsformidling

 • Kartlegge tilbud innen rehabilitering, trening/mestring/livsstil, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. 

 • Utarbeide informasjonsmateriale for både fagfolk og brukere

 • Formidle kunnskap og kompetanse ikke bare om KOLS og astma, men også om mindre vanlige lungesykdommer

Behandlingslinjer/forløp/retningslinjer

 • Veilede om nye kommunale tilbud ut fra kunnskap om tidlig innsats

Forskning, innovasjon

 • Invitere forskere/kompetansemiljøer til å delta i nettverket

 • Informere om forskning og innovasjonsprosjekter

 • Samarbeide med forskningsmiljøer rundt telerehab/app-utvikling, som SINTEF og andre 

 • Formidle ny teknologi som støtte i arbeid og behandling 

Påvirkningsarbeid

 • Krav til sykehus med lungespesialister at de også har et tilbud om lungerehabilitering. Jobbe for at det består, evt. opprettes for de som ikke har det tilbudet.

 • Jobbe for at Kols-pasienter som er relativt spreke, bør få et poliklinisk tilbud, mens de som er dårligere bør få et inneliggende tilbud

 • Sikre at fortsatt vil være et tilbud i spesialisthelsetjenesten til disse pasientene (i tråd med dette, i tråd med IS-1947), samtidig som nye kommunale tilbud bygges opp

Kvalitetssikring av tjenestene

 • Sikre likeverdige tjenester og tilbud til alle i regionen, og områdene i mellom, fra kommune til kommune (bydel til bydel).

 • Definere hva slags innhold tjenestene skal ha, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten 

Fant du det du lette etter?