HELSENORGE

Prioriteringer for hjerneskadenettverket

​Overordnet mål

 • Bidra til å etablere et felles fagmiljø i regionen
 • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer som fagmiljøet opplever
 • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
 • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Informasjons- og kunnskapsformidlig

 • Kartlegge tilbud, både tidlig og senfase, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Kapasitet og innhold. Kartlegge hvordan forløp faktisk er for enkeltindivider
 • Få oversikt over geografiske forskjeller i tilbud og organisering
 • Formidle informasjon om behandlingslinjer, pasientforløp og faglige retningslinjer

Forskning og innovasjon

 • Formidle det siste innen forskning og ny viten på området
 • Formidle informasjon om innovative prosjekter og teknologi i feltet, samt hva som er på gang av prosjekter innen måleverktøy, pasientrapporterte effektmål og samvalgsverktøy  

Kvalitetsarbeid

 • Kvalitetsindikatorer
 • Sikre kunnskap og kompetanse i kommunehelsetjenesten
 • Førerkortvurdering vs. sikkerhet
Fant du det du lette etter?