Nyttige lenker

Her finner du lenker til nettsider du kan ha nytte av

Rehabilitation Measures Database

Om rehabilitering på Helsenorge.no

Utdanning relevant for rehabilitering

OsloMET

Rehabilitering og habilitering, Master i helsevitenskap  gir innsikt og forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering.

Relevante enkeltemner på OsloMet:

Rehabilitering som kunnskap og praksis tilbys både som enkeltemne og som en del av masterstudie i rehabilitering ved OsloMet. På denne måten får helsepersonell ved sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner, eller personer som er knyttet til fagfeltet på andre måter, mulighet til å ta 20 studiepoeng innen Rehabilitering som supplement og faglig påfyll.
Emnet har stor relevans for ulike profesjoner som arbeider administrativt eller klinisk med rehabilitering på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapstranslasjon tilbys som et masteremne innen Helse- og sosialfag. OsloMet ønsker å fremme forskningsbasert kunnskap og Kunnskapsbasert praksis (KBP). Feltet som nå internasjonalt har fått paraplybetegnelsen Knowledge Translation (KT), er en nødvendig del av en god strategi for KBP. Kunnskapstranslasjon betyr å anvende forskningsbasert kunnskap om implementering - det vil si bruke kunnskapsbaserte metoder for det å lykkes med varig praksisendring over tid.

Høgskolen i Innlandet (INN)

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er et studietilbud til personer som ønsker å styrke og videreutvikle sin kompetanse innen rehabiliteringsarbeid. Studiet gir faglig innsikt og kunnskaper om rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagfelt er sentralt i dette studiet.

Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et tverrfaglig mastergradsstudium (deltid) i Kongsberg som gir personer med bachelorgrad fra ulike studier spesialkompetanse i synspedagogisk arbeid innen synsrehabilitering.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag gir helsearbeidere innsikt i hvordan de kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning gjennom kunnskapsbasert praksis.
Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og anvende den som pådrivere for fagutvikling på sin arbeidsplass.

Universitetet i Oslo (UiO)

Tverrfaglig helseforskning

Master (heltid eller deltid). Filosofi og helsevitenskap knyttes sammen, med fordypning i enten kvalitativ eller kvantitativ metode.

Helseinnovatørskolen

Enkeltfag og internasjonale samarbeidsmuligheter rundt innovasjon i helsetjenesten for de som har eller holder på med en PhD

Assessment, Measurement and Evaluation (Masters two years)

Krevende masterstudie i moderne Item Response Theory og andre statistikkmetoder for skjema og spørreundersøkelse.

Folkeuniversitetet

Rehabilitering - en videreutdanning for deg som ikke har bachelornivå utdanning.

Prosjektrapporter og postere fra RKR

RKRs kommuneundersøkelse om rehabilitering

Postere:

Effekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner til voksne kreftpasienter - en pågående systematisk oversiktOrganisation of a Norwegian Brain Injury Rehabilitation Network: the opportunities created by a closed social media platform Må det ta 17 år før forskning blir til praksis? Et kunnskapstranslasjonsprosjekt for å øverføre kunnskap til handling Development and Implementation of a knowledge Translation Model for Rehabilitation
Fant du det du lette etter?