HELSENORGE

Nyttige lenker

Her finner du lenker til nettsider du kan ha nytte av

Utdanning relevant fo​r rehabilitering

OsloMET

Rehabilitering og habilitering, Master i helsevitenskap  gir innsikt og forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering.

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenester 15 st. poeng videreutdanning

Relevante enkeltemn​​er på OsloMet

Rehabilitering som kunnskap og praksis tilbys både som enkeltemne og som en del av masterstudie i rehabilitering ved OsloMet. På denne måten får helsepersonell ved sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner, eller personer som er knyttet til fagfeltet på andre måter, mulighet til å ta 20 studiepoeng innen Rehabilitering som supplement og faglig påfyll.
Emnet har stor relevans for ulike profesjoner som arbeider administrativt eller klinisk med rehabilitering på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapstranslasjon tilbys som et masteremne innen Helse- og sosialfag. OsloMet ønsker å fremme forskningsbasert kunnskap og Kunnskapsbasert praksis (KBP). Feltet som nå internasjonalt har fått paraplybetegnelsen Knowledge Translation (KT), er en nødvendig del av en god strategi for KBP. Kunnskapstranslasjon betyr å anvende forskningsbasert kunnskap om implementering - det vil si bruke kunnskapsbaserte metoder for det å lykkes med varig praksisendring over tid.

Høgskolen i Innlandet (INN)

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er et studietilbud til personer som ønsker å styrke og videreutvikle sin kompetanse innen rehabiliteringsarbeid. Studiet gir faglig innsikt og kunnskaper om rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagfelt er sentralt i dette studiet.

Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et tverrfaglig mastergradsstudium (deltid) i Kongsberg som gir personer med bachelorgrad fra ulike studier spesialkompetanse i synspedagogisk arbeid innen synsrehabilitering.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag gir helsearbeidere innsikt i hvordan de kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning gjennom kunnskapsbasert praksis.
Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og anvende den som pådrivere for fagutvikling på sin arbeidsplass.

Universitetet i Oslo (UiO)

Tverrfaglig helseforskning

Master (heltid eller deltid). Filosofi og helsevitenskap knyttes sammen, med fordypning i enten kvalitativ eller kvantitativ metode.

Helseinnovatørskolen

Enkeltfag og internasjonale samarbeidsmuligheter rundt innovasjon i helsetjenesten for de som har eller holder på med en PhD

Assessment, Measurement and Evaluation (Masters two years)

Krevende masterstudie i moderne Item Response Theory og andre statistikkmetoder for skjema og spørreundersøkelse.

Folkeuniversitetet

Rehabilitering

Videreutdanning for deg som ikke har bachelornivå utdanning.

Norsk forening for kognitiv terapi

Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

AOF Østfold

Rehabilitering - virtuelt klasserom​


Prosjektrappor​ter og postere fra RKR

RKRs kommuneundersøkelse om rehabilitering

Poster​e

Effekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner til voksne kreftpasienter - en pågående systematisk oversiktOrganisation of a Norwegian Brain Injury Rehabilitation Network: the opportunities created by a closed social media platform Må det ta 17 år før forskning blir til praksis? Et kunnskapstranslasjonsprosjekt for å øverføre kunnskap til handling Development and Implementation of a knowledge Translation Model for Rehabilitation
Fant du det du lette etter?