Nyttige lenker

Her finner du lenker til nettsider du kan ha nytte av

Rehabilitation Measures Database

Om rehabilitering på Helsenorge.no

Utdanning relevant for rehabilitering

Høgskolen i Oslo og Akershus

Masterstudie i Rehabilitering og Habilitering gir innsikt og forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering.

Rehabilitering som kunnskap og praksis tilbys både som enkeltemne og som en del av masterstudie i rehabilitering ved OsloMet. På denne måten får helsepersonell ved sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner, eller personer som er knyttet til fagfeltet på andre måter, mulighet til å ta 20 studiepoeng innen Rehabilitering som supplement og faglig påfyll.
Emnet har stor relevans for ulike profesjoner som arbeider administrativt eller klinisk med rehabilitering på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapstranslasjon tilbys som et masteremne innen Helse- og sosialfag. OsloMet ønsker å fremme forskningsbasert kunnskap og bidra til et mer kunnskapsbasert samfunn gjennom dette tilbudet. I helsetjenesten kalles denne tradisjonen Evidence-based Practice (EBP), på norsk Kunnskapsbasert praksis (KBP). Feltet som nå internasjonalt har fått paraplybetegnelsen Knowledge Translation (KT), er en alternativ strategi til EBP.
Emnet dekker en rekke ulike strategier og intervensjoner om hva som kan gjøres for at forskning lettere kan anvendes. Det kan være situasjoner der vi skal øke samfunnets generelle innsikt i hva forskning har vist, når beslutninger skal tas i samfunnet, eller når tjenester eller metoder skal utvikles, videreutvikles eller implementeres.

Høyskolen i Hedmark

Videreutdanning i rehabilitering er et studietilbud til personer som ønsker å styrke og videreutvikle sin kompetanse innen rehabiliteringsarbeid. Studiet gir faglig innsikt og kunnskaper om rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagfelt er sentralt i dette studiet.

Høyskolen i Sør-Øst Norge

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et tverrfaglig mastergradsstudium ved Høgskolen i Kongsberg som gir personer med bachelorgrad fra ulike studier spesialkompetanse i synspedagogisk arbeid innen synsrehabilitering.

Høyskolen på Vestlandet

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag gir helsearbeidere innsikt i hvordan de kombinerer klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning gjennom kunnskapsbasert praksis.
Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og anvende den som pådrivere for fagutvikling på sin arbeidsplass.

Universitetet i Oslo

Tverrfaglig helseforskningHelseinnovatørskolenAssesment, Measurement and Evaluation (Masters two years)

Prosjektrapporter og postere fra RKR

RKRs kommuneundersøkelse om rehabiliteringEffekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner til voksne kreftpasienter - en pågående systematisk oversiktOrganisation of a Norwegian Brain Injury Rehabilitation Network: the opportunities created by a closed social media platformMå det ta 17 år før forskning blir til praksis? Et kunnskapstranslasjonsprosjekt for å øverføre kunnskap til handlingDevelopment and Implementation of a knowledge Translation Model for Rehabilitation
Fant du det du lette etter?