HELSENORGE

Virtual Reality og robotteknologi i rehabilitering

Det er viktig med forskning for å se om bruken av ny teknologi som Virtual Reality-spill og robotteknologi inn i rehabilitering og opptrening, har effekt eller ikke. Tidligere i november ble det publisert to store oppsummeringer av studier på dette området. En på bruk av VR-spill etter hjerneslag, og den andre på robotassistert trening etter tverrsnittlesjon. 


VR-rehabilitering

Cochrane-oppsummeringen på Virtual Reality-spill (Virtual Reality for stroke rehabilitation. Cochrane 20 Nov. 2017),  Laver KE, Lange B, George S, Deutsch JE, Saposnik G, Crotty M), tar for seg 72 studier med totalt 2470 forsøkspersoner, og har sett på effekt på armfunksjon og selvhjulpenhet i ADL. 

Denne Cochrane-oppsummeringen på VR-trening etter hjerneslag ble først publisert i 2011, og deretter igjen i 2015, men er nå oppdatert med nyere studier. Virtual Reality (VR) er blitt brukt til å simulere virkelighetsnære scenarier gjennom virtuell databasert teknologi som gir brukeren anledning til å agere med virtuelle objekter og hendelser som oppleves som i den virkelige verden. VR-rehabilitering gir dermed individuelt tilpasset trening uten de fysiske restriksjoner som den virkelige verdenen gir. Dette gir pasienter mulighet til å oppleve suksess ved trening, selv når pasienten har betydelig funksjonsnedsettelse.

Hovedmålet for denne oppsummeringen var å finne ut effekten av virtuell virkelighet, sammenlignet med en alternativ intervensjon eller ingen intervensjon på armfunksjon. Sekundære mål var å finne ut effekten på gange og balanse, global motorisk funksjon, kognitiv funksjon, aktivitetsbegrensning, deltakelsesbegrensning, livskvalitet og bivirkninger.  

Konklusjonen er at bruken av interaktivt videospill ikke var mer gunstig enn vanlige terapitilnærminger for forbedring av armfunksjon. Virtual Reality kan være gunstig for å forbedre armfunksjon og ADL-aktiviteter når den brukes som et supplement til vanlig terapi (for å øke total behandlingstid). Det var ikke nok bevis for å konkludere om effekten av VR og interaktivt videospill påvirker ganghastighet, balanse, deltakelse eller livskvalitet. Hvor lenge det er siden hjerneslag, graden av svekkelse og type utstyr og spill påvirker utfallet lite. Intensitet/dosering later heller ikke i stor grad til å påvirke resultatet. Høyere dose, det vil si mer enn 15 timer intervensjon totalt ble foreslått i enkelte delstudier, men det funnet var ikke statistisk signifikant.

Virtual Reality for Stroke RehabilitationRobotassistert trening

Oppsummeringen av studier knyttet til  Robotassistert trening (Arch Phys Med Rehabil. 2017 Nov;98(11):2320-2331.e12. doi: 10.1016/j.apmr.2017.05.015. Epub 2017 Jun 20. Cheung EYY1Ng TKW1Yu KKK2Kwan RLC2Cheing GLY3 ),  er spesielt velegnet for inkomplette tverrsnittsskader. Den minste bevegelse initiert av pasienten blir forsterket av robotmekanismen, så det blir mulig å bevege armen i et dataspill, eller trene på gange med eksoskjelett. Helt klart spennende behandlingsmetode, men er spørsmålet er om dette er bedre enn konvensjonell terapi?  

Robot-Assisted Training for People With Spinal Cord Injury: A Meta-Analysis