HELSENORGE

Viktige ingredienser i rehabilitering

Med medikamenter stoler vi på at vi får i oss de riktige virkestoffene som er vesentlige for vår helbred. Vet vi hvilke ingredienser som er viktige innen rehabilitering?

Se for deg at du tar en medisin, for eksempel antibiotika, der noen har fjernet det aktive virkestoffet. Foruten placeboeffekten, er det liten grunn til å tro at du vil bli bedre. Når det gjelder medikamenter, er vi vant til å tenke at vi får i oss de virkestoffene som er vesentlig for å bli bedre. Hva så med rehabilitering? Her er det ikke nødvendigvis én ingrediens alene som avgjør utfallet av behandlingen. Hvis vi setter et litt kritisk blikk på oss selv og vårt helsefelt, hva vet vi om de viktigste virkestoffene innen rehabilitering?

Spørsmål som bør stilles

La oss ta et eksempel: Hvor mange ganger må en slagpasient trene for å øke gangfunksjonen sin? Hva bør intensiteten være? Hvor ofte og hva er ideell restitusjonstid? Hvilken type trening er best, og hva betyr motivasjonen og behandlingsrelasjonen?

Disse spørsmålene kan overføres til alle områder innen rehabilitering. I USA har et forskningsnettverk startet arbeidet med å forsøke å sette opp et system for hvordan vi kan klassifisere de aktive ingrediensene innen rehabilitering. Dette arbeidet ledes av forskere innen rehabilitering ved Moss Rehabilitation Research Institute, blant annet Tessa Hart og John Whyte. Begge har besøkt Norge og vært talere ved Rehabiliteringskonferansen i Oslo.

Artikkel av Tessa Hart

Dr. Tessa Hart har skrevet artikkelen Defining the treatment targets and active ingredients of rehabilitation: Implications for rehabilitation psychology, publisert i det amerikanske tidsskriftet Rehabilitation Psychology. Selv om artikkelen er skrevet med utgangspunkt i et bestemt fagområde, er prinsippene i tenkningen som legges til grunn absolutt overførbare til andre områder innen rehabilitering. Fulltekst av artikkelen er tilgjengelig via innlogging i Helsebiblioteket (alt helsepersonell kan skaffe seg en slik tilgang via helsebiblioteket.no). 

God lesning!

Les forskningsartikkelen i PubMed

Defining the treatment targets and active ingredients of rehabilitation: Implications for rehabilitation psychology

Les også

Rehabilitation Treatment Taxonomi - en ny tilnærming til rehabilitering