HELSENORGE

Vikersund kurbad med egen kunnskapsekspertgruppe

I 2016 startet kompetansetjenesten rekruttering og opplæring av kunnskapseksperter (KE). Nå skal ansatte ved Vikersund kurbad bli kunnskapseksperter og starte egen gruppe. 

Kunnskapsekspertene i Vikersund

Det siste tilskuddet av Kunnskapseksperter er den nyetablerte gruppen ved Vikersund kurbad, med sju deltakere. Vi i kompetansetjenesten gleder oss stort over tilskuddet som viser at bevisstheten vokser, og at helsepersonell og deres ledere har forstått viktigheten av denne typen kompetanse. Dette styrker feltet og viser at vi tar jobben med en dokumentert, kunnskapsbasert praksis, alvorlig. RKR ønsker å videreføre KE-prosjektet og bygge et sterkt team av kunnskapseksperter som jobber sammen for å fremme og omsette kunnskap til handling til det beste for pasientene. 

Fem KE-grupper så langt

Inkludert Vikersund, er det nå fem KE-grupper med vel 40 deltakere fra sykehus og private rehabiliteringsinstitusjoner. Deltakerne har en god tverrfaglig sammensetning og kommer blant annet fra Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering, Godthåb helse og rehabilitering, Unicare FRAM, Sørlandets rehabiliteringssenter, Revmatismesykehus i Lillehammer, Sunnaas sykehus, Sykehus i innlandet, Telemark og Vestfold, Landaasen rehabiliteringssenter, LHL-klinikkene og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (AIR) og Vikersund.

Gruppene starter med et par-tre fysiske samlinger for å bli kjent og få en intensiv opplæring ved oppstart av kurset, i tillegg til en tett oppfølging og jevnlig interaksjon mellom deltakere.

Gjennom kurset får Kunnskapsekspertene grunnleggende kunnskap og ferdigheter i statistikk, kritisk analyse og vurdering av forskningsstudier og psykometriske egenskaper. Deltakerne møtes virtuelt annenhver uke og går gjennom ulike temaer og oppgaver som de har jobbet med i mellomtiden.

Første gruppe med avsluttende pilotstudie

Den første gruppen som ble startet i januar 2016, er nå i ferd med å fullføre Kunnskapstranslasjonskurset. Som en avsluttende oppgave i kurset, gjennomfører deltakerne en pilotstudie for å teste ut måleverktøyet Mini-BESTest. Les mer om dette under Kunnskapsekspertene pilottester Mini-BESTest.