HELSENORGE

Vellykket implementering ved hjelp av KTA rammeverket

Hvilke faktorer sørger for varig og målbar praksisendring? En artikkel i amerikanske JNPT beskriver prosessen med implementering av intensiv gangtrening i FIRST-prosjektet

​JNPT er en publikasjon for nevrologiske fysioterapeuter fra American Physical Therapy Association. I oktober nummeret er det med en artikkel som beskriver prosessen med implementering av intensiv gangtrening i FIRST Oslo prosjektet på OUS enhet for rehabilitering, og Oslo kommune forsterket rehabilitering, begge lokalisert på Aker.

Det har jo vært flere artikler tidligere fra dette prosjektet, men denne ser spesifikt på hvordan KTA Knowledge to Action rammeverket har bidratt til målbar og varig praksisendring. Skal implementering lykkes over tid, er det mye å ta hensyn til. Dette rammeverket sikrer at hemmere og fremmere er tatt på alvor, at opplæring har vært grundig, at praksis både før og etter endringen er kartlagt, og forbedrede resultat for pasientene er dokumentert. Ofte går man bort fra den nye praksisen, fordi nye ansatte kommer inn og ildsjelene forsvinner, eller fordi man ikke lenger aktivt følger med på hva som faktisk er praksis. Denne artikkelen tar for seg hvilke faktorer som har bidratt til at dette ikke har skjedd i de to rehabiliteringsenhetene på Aker Helsearena over en to-årsperiode etter implementeringsprosjektet var ferdig.

Faktorene som fremheves i konklusjonen er implementeringsmetoden (KTA modellen), grundig måling av «usual care» opp mot den nye mer intensive treningsformen, og «readiness for change», det vil si at ansatte og ledelse hadde positive holdninger til å endre praksis.

Forfatterne er RKR’s Jenni Moore, samt Elisabeth Bø, Anne Erichsen, Ingvild Rosseland, Joakim Halvorsen, Hanne Bratlie, T George Hornby og Jan Egil Nordvik.

PubMed: Development and Results of an Implementation Plan for High-Intensity Gait Training

Full text, open access: Development and Results of an Implementation Plan for High-Intensity Gait Training