HELSENORGE

Velkommen til Rehabiliteringswebinar 2021!

«Disse webinarene er høstens faglige høydepunkt» - ble sagt etter webinarrekken høsten 2020. Vi gjentar suksessen med en ny rekke «Rehabiliteringswebinarer» høsten 2021 hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering!

​Blant temaene denne høsten finner vi blant annet: Arbeid som mål i kommunal rehabilitering, registerdata i rehabiliteringsfeltet, nye modeller for pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte og kognitiv rehabilitering, i tillegg til mange flere. Hele programmet samles på en egen arrangementsside som oppdateres fortløpende.

Alle webinarene sendes fredager kl. 09 – 10, så hold av tidspunktene allerede nå! Hva med å legge ditt rehabiliteringsteams fagmøter til våre webinarer i høst?

Webinar 3. september

Allerede fredag 3. september kl. 09 sender vi det første webinaret, med tema «Norge trenger en rehabiliteringsreform".

Rehabilitering taper ofte kampen om politisk oppmerksomhet og prioritering. I dette webinaret ønsker vi å få flere tilbakemeldinger fra helsetjenestens egne ledere og medarbeidere på ulike nivåer. Treffer utfordringsbildet, og hva kan vi gjøre for å fremme rehabiliteringens plass i behandling og i politiske prosesser? Vi møter blant annet FFO’s generalsekretær Lilly Ann Elvestad, og Carine Øien-Ødegård, som vil dele sine erfaringer fra et aktivt liv med ryggmargskade.

Webinar - Norge trenger en rehabiliteringsreform

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår Facebookside og i andre relevante kanaler.

Rehabiliteringswebinar 2021

Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette!

Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh
Siri, Stein Arne, Julia, Mari, Jenni, Charlotte og Ingvild