HELSENORGE

Unicare FRAM feirer

Man tror det skjer mirakler her, men det er ikke mirakler, det er proffe folk, sa Jo Kobro under feiringen av nytt bygg og ny organisering av Unicare FRAM.

Det var stinn brakke i det gamle vaskeriet på Fram da direktør Hilde Wangen delte sine fremtidsvisjoner med de fremmøtte gratulantene.

Unicare Fram skal være en aktør som tenker nytt og har blikket framover, sa Wangen. - Ingenting er umulig for oss, men det umulige tar bare litt lenger tid. Hun fortsatte med å understreke at oppkjøpet av Unicare ikke har vært en begrensning, men snarere gitt nye muligheter til nytenking.

Vi er nå større og kan dermed snakke med en sterkere stemme, mente direktøren.

FRAM framoverlent og fremst

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh, var også blant gratulantene. Ordføreren berømmet institusjonen for sin evne til god omdømmebygging og markering av viktige milepæler. - Dere på Fram er framoverlente, nysgjerrige, løsningsorienterte og alltid på hugget. Jeg er stolt over å ha FRAM i Bærum komme, sa ordfører Hammer Krogh.

Statssekretær Lisbeth Normann fra Helse- og Omsorgsdepartementet var neste taler ut. Hun skulle ønske at flere snakket like positivt om rehabilitering som de ved Fram.  Statssekretæren benyttet også anledningen til å reflektere rundt tolkningen av navnet Fram- Dere ser framover med et blikk rettet også utenfor vårt lille land. Det krever satsing og godt lederskap, sa Statssekretær Normann, som mente at Unicare Fram vil være en viktig aktør i utviklingen av rehabiliteringsfeltet framover.

Lisbeth Normann sa videre at fokuset på pasienten har gitt et mer helhetlig brukerperspektiv med mer brukermedvirkning og samhandling på tvers av fagdisipliner. Det krever kompetanse også i kommunene, og det tar tid å bygge opp. - Vi må også øke den evidensbaserte kunnskapen for å se hva som har effekt til beste for pasienten, sa Statssekretæren. 

Hun la til at i Opptrappingsplanen som er like rundt hjørnet, vil også de private institusjonene og helseaktørene være vesentlige for å kunne dekke helsetilbudet i kommunene. - I 2017 vil de private bli innlemmet i ordningen med fritt behandlingsvalg. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å se hvordan brukermedvirkning fungerer i praksis og vi gleder oss til å se hvordan institusjoner som Unicare Fram vil utvikle tjenester i tråd med brukernes behov, sa Statssekretæren.

Proffe folk, ikke mirakler

Jo Kobro representerte brukerutvalget og er likemann på Fram. Som tidligere kommunikasjonssjef ved Gardermoen har han en glimrende formidlingsevne som han brukte til å fortelle sin sterke historie som Parkinsonpasient, med humor og innlevelse.

Man tror det skjer mirakler her, men det er ikke mirakler, det er proffe folk, avsluttet Kobro sin varme hilsen.

Gratulasjoner fra HSØ

Heidi Blindheim, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst, gratulerte på vegne av HRFet. Hun mente at de løpende avtalene som de private institusjonene nå har, gir større forutsigbarhet og kontinuitet i pasienttilbudet. - Det legges vekt på faglig godkjente metoder og behandling som viser bedre effekt gjennom økt intensitet, sa Blindheim. For å oppnå det oppfordret hun til at virksomhetene jobber med Kunnskapsbasert praksis for å bygge kunnskap, kompetanse og faglig innhold. 

Spesiallaget gave fra Norges Parkinsonfordund

Siste gratulant var Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen. Han trakk frem Unicare Fram som en ledende institusjon på Parkinson i Norge. - Fram låner ut sin kompetanse på dette området til andre institusjoner rundt om i landet, fortalte Fredriksen. Som stolte samarbeidspartner til Fram, delte generalsekretæren ut en dedikert gave spesiallaget for Fram, av designer og glassblåser Maud G. Bugge fra Hadeland Glassverk, som også har designet lysekronen i Operaen.