HELSENORGE

Underveis med kvalitetsindikatorer

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus, har fått støtte fra Helsedirektoratet til utvikling av kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel-skjelett sykdom og plager.

Ingen av dagens nasjonale kvalitetsindikatorer er spesielt utviklet for rehabilitering. Dette vektla også Kåre Birger Hagen, leder av NKRR, da han ønsket velkommen til det første konsensusgruppemøtet: - Det vi prøver på nå har ingen gjort før oss

Ambisjonene for prosjektet er dermed høye, men viktigheten er utvilsomt like stor – rehabiliteringsfeltet trenger felles kvalitetsmål og dette prosjektet leder an i utviklingsarbeidet.

Sentrale aktører i prosjektet er Ingvild Kjeken og Mari Klokkerud fra NKRR som begge har omfattende erfaring med måleverktøy innen rehabilitering og utvikling av et kjernesett for disse pasientgruppene. Inger Johansen som gjennomførte det banebrytende forskningsprosjektet på Presteløkka rehabiliteringssenter i Larvik, er hentet inn for å lede prosjektet.

Arbeidet følger selvsagt Helsedirektoratets rammeverk for kvalitetsindikatorer, og det er sannsynlig at man vil forsøke å komme fram til både struktur-, prosess- og resultatindikatorer. Prosjektgruppen har lagt en konsensusprosess til grunn for utvikling av kvalitetsindikatorene, med representanter fra brukerorganisasjoner og fagmiljøer fra hele landet. Målet er å ha forslag klar til pilotering rundt årsskiftet.