HELSENORGE

Tverrfaglig europeisk anbefaling av kartleggingsverktøy for håndfunksjon

Bruk av gyldige og pålitelige kartleggingsverktøy for håndfunksjon er nødvendig for å kunne måle pasientens framgang og for å kunne evaluere effekten av behandlingen. Verktøyet skal ikke bare kartlegge begrensningene i håndfunksjon og -struktur, men også finne hvilke begrensninger dette gir når man skal utføre dagligdagse aktiviteter. 

Det har lenge vært et stort behov for at helsepersonell nasjonalt og internasjonalt blir enige om hvilke kartleggingsverktøy som skal brukes for mennesker med nedsatt håndfunksjon . En universell beskrivelse er en forutsetning for å kunne sammenligne utfall og effekt av behandling hos individer med ulike diagnoser og problemstillinger.

Målet med denne studien var å oppnå europeisk tverrfaglig enighet om valg av kartleggingsverktøy og effektmål for håndfunksjon i forhold til kroppsfunksjoner/kroppsstruktur og aktivitet og deltagelse. 30 eksperter bestående av 10 ergoterapeuter, 9 fysioterapeuter, 6 håndkirurger og 3 rehabiliteringsleger deltok i studien. I tre omganger ble deltagerne spurt elektronisk om hvilke av de 13 kategoriene i ICF sitt kjernesett for handfunksjon de anbefalte å kartlegge. I tillegg ble de bedt om å velge hvilke av 55 utvalgte instrumenter de foretrakk for hver kategori. 

Alle de 13 beskrevne kategoriene i ICF sitt kjernesett for håndfunksjon ble sett som relevante. Konsensus ble basert på >75% enighet. Etter 3 konsensusrunder ble følgende 9 instrumenter anbefalt:

  • Shape Texture Identification Test
  • Semmes Weinstein Monofilament Test
  • Visual Analogoue Scale for pain, goniometer
  • Jamar Dynamometer
  • Pinch Gauge Device
  • Cold Intolerance Symptom Severity questionnaire
  • Canadian Occupational Performance Measure
  • Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire.

En egen tabell i denne artikkelen beskriver kommentarer for eller mot 6 kartleggingsverktøy der man ikke oppnådde konsensus. Dette er kartleggingsinstrumenter som ofte brukes klinisk og omfattet Static Two-point Discriminator (STPD), Locognosia Test, Nine-Hole Peg test (NHPT), Purdue Pegboard Test (PPT), Jebsen-Taylor Hand Function Test (JTHFT) og Sollerman Hand Function Test (SHFT).

Referanse

Instruments for assessment of impairments and activity limitations in patients with hand conditions: A European Delphi Study Lucelle A. W. van de Ven-Stevens, Maud J.L. Graff, Ruud W. Selles, Ton A.R. Schreuders, Harmen van der Linde, Paul H. Spauwen and Alexander C.H. Geurts. J Rehabil Med 2015 Preview. Doi: 10.2340/16501977-2015.