HELSENORGE

Tilbake til fremtiden

To av fyrtårnene innen nordamerikansk rehabiliteringsforskning, Rehabilitation Institute of Chicago (RIC) og Toronto Rehabilitation Institute, peker ut kursen for årene framover. Hva skal til for at vi kan få liknende fyrtårn innen rehabilitering i Norge?

Toronto Rehabilitation Institute, i Canada, har de senere årene innhentet publikasjonsraten til RIC som i 2014 og 2015 har publisert henholdsvis 142 og 114 Pubmed-artikler, mot Toronto miljøets 130 (2014) og 147 så langt i 2015.

I følge forskningsdirektøren ved Toronto Rehab, Professor Geoff Fernie, har deres satsning de senere årene resultert i at de i dag er verdens ledende miljø innen rehabiliteringsforskning, målt i antall publikasjoner og siteringer.

Både RIC og Toronto Rehab er helt klare på at de har satset mye, og vil fortsette å satse for å beholde sine posisjoner i tiden framover. RIC flytter i 2017 inn i en ny 27. etasjers bygning i sentrum av Chicago, der de dobler sengekapasiteten sin og innfører en ny driftsmodell med full integrasjon mellom fagutvikling, innovasjon og forskning i klinikken.

Tilsvarende har Toronto siden 2004 systematisk satset på oppbyggingen av en av verdens mest avanserte teknologi-lab'er for studier av menneskers interaksjon med sitt fysiske miljø. Dette har gitt uttelling i form av økte publisering- og siteringsrater, men også i form av over 100 pågående phd-prosjekter og 65 postdoc'er, og nylig en ny gigantisk tildeling på 36 millioner kanadiske dollar som organisasjonen matcher med et tilsvarende beløp i egeninnsats.

Dr. Geoff Fernie begynte arbeidet med fornyelsen av Toronto Rehabs forskningsprofil i 2003-2004 med en analyse de fleste av oss kan kjenne igjen, nemlig at rehabiliteringsforskning hadde lav status og slet med å tiltrekke seg de største talentene. Ti år senere kan han fortelle at dette er snudd; nå oppsøkes de for eksempel av teknologi- og datanerder og ingeniører som ønsker å jobbe med dem. Når visjonære og karismatiske innovatører som Geoff Fernie gjenforteller historien bak den suksessrike utviklingen de har vært med å skape, virker det hele så enkelt: Det er bare å satse og sørge for høy kvalitet på det man gjør.

Hvordan kan vi overføre slike suksesshistorier til Norge?

Sunnaas sykehus har siden 2003 og frem til i dag økt FoU-budsjettet fra 0,7 % til 7 % av totalbudsjettet til sykehuset. Dette er samme andel som Oslo universitetssykehus bruker på FoU, og et godt stykke over de fleste andre helseforetakene i regionen. 

I samme tidsperiode har sykehuset publiseringsrate, basert på PubMed-treff, økt fra 4 artikler i 2003 og 3 i 2004, til henholdsvis 23 og 27 i 2014 og 2015. Satsningen i denne perioden, ledet av forskningsdirektør Johan K. Stanghelle, har dermed gitt uttelling i form av en mangedobling i publikasjoner, samt en like kraftig økning i PhD-prosjekter. 

På RKRs ledernettverksamling om innovasjon tidligere i høst la adm.dir. Einar Magnus Strand ved Sunnaas sykehus, vekt på at for å lykkes er det viktig å kvalifisere seg for fremtiden.