Stor suksess med digital kunnskapsformidling i 2021

Over 2000 deltok på RKR’s 14 webinarer høsten 2021.

Publisert 02.02.2022

​Også i 2021 satte pandemien en stopp for gjennomføring av den årlige regionale rehabiliteringskonferansen. RKR valgte derfor igjen å satse stort på digital kunnskapsformidling.

Fra september til desember 2021 har det vært avholdt ukentlige webinarer, totalt 14 i rekken. Webinarene ble gjennomført i samarbeid med en rekke andre fagmiljøer, og hele 19 samarbeidspartnere har bidratt med faglig innhold. Temaene har hatt stor tematisk og faglig bredde, og brukererfaringer har vært en viktig del av flere av webinarene. RKR har stått for organisering og teknisk gjennomføring av alle webinarene, med unntak av ett der Norway Health Tech var ansvarlig.

En tredel av de som deltok på webinarene er fysioterapeuter, fulgt av ergoterapeuter og sykepleiere. Totalt 52 % av de påmeldte jobber i ulike deler av spesialisthelsetjenesten, hvorav 20 % i helseforetak i Helse Sør-Øst. Cirka 40 % av de påmeldte jobber i kommunen, og 20 % jobber i sykehus i HSØ sitt opptaksområde. Det var også en betydelig andel deltakere fra sykehus i andre deler av landet, samt fra private rehabiliteringssaktører.

99 % av de som har svart på evalueringen av webinarene var godt fornøyd med påmelding og informasjon i forkant, og hele 92% var godt fornøyd med det faglige innholdet på webinaret de deltok på. Det tverrfaglige perspektivet ble også verdsatt av flere, en deltaker kommenterer i evalueringen at dette gir «anerkjennelse av flere fagdisipliner».

Evalueringen hadde også spørsmål om tema for fremtidige webinarer, og for den regionale rehabiliteringskonferansen som RKR arrangerer. Innspillene her tas med i planleggingen av fremtidige arrangementer fra RKR.

13. - 15. 2022 september inviterer vi til "regional Rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022", og programmet nærmer seg ferdig. Fremtidens organisering, samhandling og teknologiske løsninger og helsekompetanse i rehabilitering er noen av stikkordene under temaet «sammen om fremtidens rehabilitering»

Program og invitasjon publiseres i våre kanaler så fort alt er klart, men hold av datoene allerede nå!

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering/arrangementer