Skjermbasert workshop på kort varsel

Da Koronavirus la plutselige hindringer måtte RKR hive seg rundt for å opprettholde opplæring for tre deltakende sykehus.  Et todagers praktisk kursfor fysioterapeuter i intensiv hjerneslag gangtrening ble raskt lagt om til nettbasert opplegg i stedet.

Skjermbilde fra videokonferanse
Avsluttende videomøte med Jenni og George og deltakere fra Sunnaas, SiV, SI, OUS og Oslo FRA.

Dagen før avreise fra USA måtte Jenni Moore og George Hornby avlyse. Ca 20 kursdeltakere og med-instruktører i Norge som skulle vært med på praktisk "Walk-the walk" kurs  gikk også usikre dager i møte, med kolleger i karantene og forholdsregler i stadig endring. Jenni og George brukte natt og dag de siste to dagene før kurset til å spille inn sine presentasjoner som video, og lage en kursportal.
Deltakerne satt så enten på jobb eller hjemme i karantene og gikk gjennom de forhånds-innspilte kursmodulene. Innimellom koblet de fire avdelingene seg, hver for seg, opp mot norske mentorer fra FIRST prosjektet på Aker for diskusjon, ved hjelp av Norsk Helsenetts videokonferanseløsning. Dermed kunne noen sitte på videomøterom på jobb og andre hjemme på sin PC og bruke join.nhn.no pålogging.

På slutten av dagen ble alle samlet i en stor videokonferanse for oppsummering sammen med Jenni og George i USA. 
Heldigvis har RKR mye erfaring med bruk av videokonferanseløsningene, og bidro med teknisk problemløsning underveis. Noe frafall ble det dessverre, ettersom enkelte deltakere måtte steppe inn for syke eller karantenepålagte kolleger. Innen kursets andre dag var overstått var alle skoler i Norge stengt, og hele landet kastet ut i en usikker situasjon. Dag 3 med enda flere deltakere måtte utgå.

-Vår virksomhet er mye knyttet opp til nettverksaktivitet og samlinger. Dagens situasjon presser oss til å tenke nytt om kompetansespredning og nettverksarbeid.  I en slik fase er det viktig å dele erfaringer underveis, og lære av hverandre, sier leder ved RKR Mari Klokkerud som berømmer både bidragsytere og deltakere for stor fleksibilitet, positivitet og vilje til egeninnsats.  RKR takker deltakerne fra Sykehuset Innlandet, Sykehuset Vestfold,  Studio99, og ikke minst mentorene fra FIRST, det vil si OUS rehabavdeling og Oslo kommune forsterket rehab på Aker.

I tiden framover er nok dette måten vi må arbeide på.