RKR tar tempen på bruken av kunnskapsbasert praksis i rehabilitering

RKR har gjennomført anonymiserte spørreundersøkelser om bruk av kunnskapsbasert praksis i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Resultatet er nå publisert i BMC Health Services Research. 

 

RKR har tidligere gjennomført to anonymiserte spørreundersøkelser om bruk av kunnskapsbasert praksis (KBP) blant ansatte i rehabiliteringstjenestene i helseregionen. Deler av disse dataene er nå publisert i det internasjonale tidsskriftet BMC Health Services Research. Formålet med spørreundersøkelsene var to-delt. Vi ønsket å finne ut status for bruk av KBP i Helse Sør-Øst, og samtidig gjøre undersøkelsen til en slags «baseline»-måling for å se om kunnskap om KBP endrer seg i årene framover.

Resultatene er nå publisert artikkelen Reported use of evidence in clinical practice: a survey of rehabilitation practices in Norway. Konklusjonen er at fagpersonene som deltok i spørreundersøkelsene gjennomgående støtter opp rundt KBP som metode, men samtidig rapporterer de lite bruk av KBP i egen praksis. Den vanligste formen for KBP er å lese fagartikler og snakke med kolleger om de, men at de færreste tar det skrittet å endre egen og kollegers praksis basert på systematisk innhentet evidens. Personer med doktorgrad var en liten undergruppe i utvalget som deltok i spørreundersøkelsene, men disse rapporterte høyest bruk av KPB. Skillet mellom bachelor-nivået og mastergrad, eller spesialist vs. ikke-spesialist har langt mindre betydning for bruk av KBP.

RKR ønsker også framover å bidra til økt bruk av KBP i regionen, blant annet gjennom Kunnskapsekspertprosjektet og KBP-undervisning for de som ønsker å lære mer. Artikkelen er «open access» og ligger fritt tilgjengelig for alle som ønsker å se nærmere på den, på nettsidene til BMC Health Services Research.