HELSENORGE

RKR søker ny leder!

Som leder av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil du få mulighet til å sette preg på fagfeltet på en helt unik måte. Er du RKR sin nye leder?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal bidra til å gjøre gapet mellom forskning og praksis mindre, gjennom blant annet å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, dele god klinisk praksis, og mest av alt skape møteplasser.

Vi søker nå etter en samlende og initiativrik leder, med ambisjon om å videreutvikle kompetansetjenesten i samarbeid med Helseregion Sør-Øst og Sunnaas sykehus.

Hvis du brenner for kompetansespredning og fagutvikling i rehabiliteringsfeltet, eller kanskje kjenner noen som gjør det, les hele stillingsannonsen og søk idag!

Leder Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ