RKR rekrutterer kunnskapsambassadører

RKR rekrutterer klinikere til å være med i et program for å teste ut Kunnskapsambassadørrollen. Hvis du vil være med på dette banebrytende prosjektet, kan du melde deg på innen 20. januar.

 

Som en del av RKRs kunnskapstranslasjonsprosjekt inngår også implementering av ny kunnskap. Vi rekrutterer nå rehabiliteringsavdelinger eller -institusjoner som har lyst til å være med i et program for å teste ut Kunnskapsambassadørrollen.

Som dere vet er hensikten med KT-prosjektet å bidra til å overføre forskning og kunnskap til praksis på en rask og effektiv måte, standardisere måleverktøy og intervensjoner, måle effekten og forbedre resultatene av intervensjonene og utvikle et nettverk av mentorer og eksperter som har kunnskap og kompetanse i å formidle forskningsbasert praksis.

Prosjektet er todelt: 

  1. Opprette en database med kunnskapsverktøy
  2. Utvikle en implementeringsmodell ved hjelp av kunnskapsambassadører

Kunnskapsdatabase

Databasen skal inneholde informasjon om hvordan man utvikler kunnskapsoppsummeringer, og tips og veiledning i hvordan man tar i bruk kunnskapen i klinisk praksis. Oppsummeringene er laget av kunnskapsekspertene, som er fagpersonell fra ulike rehabiliteringssentre og -avdelinger i Helse Sør-Øst.

Implementering av kunnskap

Den andre delen av prosjektet omfatter en implementeringsmodell for kunnskapsambassadører, som er faglig dyktige kollegaer med et særlig engasjement, og deres ledere. Implementeringsmodellen vil være et nyttig verktøy som vil hjelpe dem å gjennomføre endring av praksis i klinikken eller institusjonen. Vi baserer implementeringsprosessen på Kunnskap-til-handling-modellen.1     

Det er allerede laget flere kunnskapsoppsummeringer om måleverktøy og intervensjoner som nå er klare til implementering i Helse Sør-Øst. Den viktigste rollen til kunnskapsambassadørene er å sørge for utrulling av disse kunnskapsverktøyene og lede prosessene med implementering av ny praksis, anbefalt av kunnskapsekspertene. Kunnskapsambassadørene vil få mange oppgaver, blant annet å presentere kunnskapsoppsummeringene for klinikere, vurdere hemmere og fremmere for den nye kunnskapen internt og samarbeide med klinikere og andre involverte, slik at implementeringen av kunnskapsbasert praksis i klinikken skal lykkes. Kunnskapsambassadørene får opplæring i kunnskapstranslasjon, med råd og veiledning av RKR.

Første steg for å bli kunnskapsambassadør

De som ønsker å delta, kan enten nominere en fagperson/kliniker og lederen til vedkommende, eller nominere en leder med klinisk ansvar. Prosjektet vil gå over 2 år og man må påregne rundt 4 dedikerte timer i uken. 

Hvis du eller din avdeling/institusjon kan tenke dere å være med på dette banebrytende prosjektet, er det fint om dere melder dere på til Jenni Moore, innen 20. januar.

1. Straus S, Tetroe J, I G. Knowledge Translation in Health Care: Moving from Evidence to Practice. 2nd edition ed. West Sussex, UK: BMJ Books; 2013.