HELSENORGE

RKR inn i internasjonalt PROMIS-nettverk

Stein Arne Rimehaug, rådgiver i RKR, går inn i det internasjonale nettverket for oversettelse og implementering av måleverktøyet PROMIS. RKR har gjennomført pilotering av måleverktøyet PROMIS hos mer enn 12 sykehusavdelinger og rehabiliteringssenter.

Rimehaug har ledet arbeidet med oversettelsen av PROMIS-skjemaet (PROMIS profilskjema 57) som framover skal prøves ut i Helse Sør-Øst. Under et møte med fagmiljøet ved Northwestern University i Chicago i slutten av oktober, kom invitasjonen til å gå inn i PROMIS internasjonale nettverk.

Utviklingen av PROMIS er gjennomført av et meget metodesterkt fagmiljø ved Northwestern University Feinberg School of Medicine, og ledes av David Cella , leder av Department of Medical Social Sciences og direktør for Institute for Public Health and Medicine (IPHAM) - Center for Patient-Centered Outcomes. Cella har selv bidratt til nesten 70 metodepublikasjoner for PROMIS-måleverktøyet. Finansiering av PROMIS kommer fra amerikanske National Institutes of Health og har så langt kostet 50 million amerikanske dollar.

- Invitasjonen til å delta i PROMIS' internasjonale nettverk er en anerkjennelse av Rimehaugs grundige arbeid med den prosedyrekrevende norske oversettelsen av PROMIS profilskjema 57, uttaler Jan Egil Nordvik, leder av RKR, som følger opp med å si: - Tettere tilknytning til et så metodesterkt internasjonalt fagmiljø, betyr mye for RKR, og bringer dette amerikanske fagmiljøet tettere på den norske utprøvingen av dette delskjemaet fra PROMIS-løsningen.

PROMIS oversettes stadig til flere språk. Et fagmiljø i Nederland har nylig fullført en oversettelse av alle spørsmålene i PROMIS-løsningen. Også i Norge kan det være aktuelt å oversette større deler av den såkalte item-banken til PROMIS. Den faglige soliditeten ved PROMIS gjør dette særlig aktuelt.