HELSENORGE

Revidert pasientforløp for rehabilitering etter covid-19

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Dette pasientforløpet er nå revidert.

​Våren 2020 ble det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe under fagråd rehabilitering hvor følgende fagområder/deltakelse var representert i tillegg til fysikalsk medisin og rehabilitering; Intensivmedisin, Infeksjonsmedisin, Lungemedisin, private rehabiliteringsinstitusjoner samt representanter for brukere, fastleger og kommuner. Arbeidsgruppen ble ledet av klinikksjef Gro Aasland fra sykehuset i Vestfold.

Flere helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner har tatt pasientforløpet i bruk, og basert på ny forskning og nye erfaringer er dette pasientforløpet nå revidert. Noen av funksjonsmålene er endret, og rådene vedrørende triagering er gjennomgått og justert.

I et webinar vist fredag 19. februar forteller Gro Aasland om erfaringene med å implementere anbefalingene i forløpsrapporten. Dette webinaret kan nå sees i opptak på Regional kompetansetjeneste sine hjemmesider.

Nyhet revidert pasientforløp covid-19 HSØ

Oversikt rehabilitering etter covid-19 (RKR)